caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/151262/049149_DecoGrund_2,5L.png

Capadecor DecoGrund

Capadecor® DecoGrund - temeljni premaz za dekorativne lazurne i strukturne premaze u unutarnjim prostorima

Primjena

Capadecor® DecoGrund je bijeli pigmentirani specijalni grund, namijenjen za dekorativne lazurne i strukturne premaze, kao i premaze koji se nanose špahtlom, u unutarnjim prostorima.
Capadecor® DecoGrund je također pogodan kao sredstvo za poboljšavanje prionjivosti završnih disperzivnih premaza na bazi umjetne smole i silikata, kao i prianjanje temeljnih premaza prije postavljanja tapeta svih vrsta te slabo upojnih podloga.

Osobine materijala

 • lako se obrađuje, razrjeđuje se vodom, neškodljiv za okoliš, slabi miris
 • odlična prionjivost za podlogu
 • dobra pokrivnost
 • temelj za dekorativne premaze

Baza materijala

Modificirana disperzija umjetnih smola prema DIN 55945

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Standardna roba:
  2,5 l

Nijanse

Bijela

DecoGrund se može samostalno nijansirati dodavanjem 25 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben ili AVA – AmphiColor Vollton- und Abtönfarben.

DecoGrund se može strojno nijansirati u ColorExpress sustavu prema svim ton kartama u svijetlim nijansama do svjetlosne granice od ca. 70.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustina

ca. 1,7 g/cm3

Propustljivost vodene pare (sd-vrijednost)

sd-vrijednost 0,03 m (uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.)

Dopunski proizvodi

 • Capadecor® DecoLasur Glänzend
 • Capadecor® DecoLasur Matt
 • Capadecor® ArteLasur
 • Capadecor® ArteLasur Color
 • Capadecor® VarioFloc

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra  2unutra  3vani 1vani 2
+++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Što se tiče prikladnosti kao i pripreme različitih podloga pridržavati se tehničkih informacija br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Tanke gipsane slojeve potrebno je prije premazivanja sa Capadecor DecoGrund grundirati sa CapaSol LF.

Razrjeđivanje

Capadecor® DecoGrund razrijediti po potrebi sa max. 10% vode. Jače razrjeđivanje negativno utiče na pokrivnost kao i na svojstva obrade.

Sistem nanošenja

Capadecor® DecoGrund odgovarajuće razrijeđen se može nanositi kistom/četkom, valjkom ili špricanjem. Prije nanošenja lazurnih ili špahtl premaza, potrebno je prijeći DecoGrund nakon nanošenja valjkom ili četkom.

Potrošnja

Na glatkim površinama 150 – 200 ml/m2. Na hrapavim podlogama odgovarajuće više.
Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica pri obradi i sušenju:
+8 °C  za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka može se obrađivati nakon 12 sati.
Pri nižoj temperaturi, većoj vlažnosti zraka i velikim količinama za nanošenje se vrijeme sušenja produžuje.

Alat

Capadecor® DecoGrund se može nanositi valjkom (14-16 mm), kistom, četkom i špricanjem.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon upotrebe.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti kombinirani filter A2/P2.

Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala mogu se odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a): 30 g/l; maks. < 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-GP01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, titan dioksid, kalcij karbonat, silikati, voda, aditivi, sredstva za konzerviranje (metil-/benzizotiazolinon)

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije