caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/98258/037388_VarioFinish_Matt_und_Seidenmatt_10L.png

Capadecor VarioFinish Matt/Seiden-Matt

Transparentni završni lak premaznog sistema za VarioChips.

Primjena

Pogodan kao završni sloj premaznog sistema za VarioChips.

Osobine materijala

  • minimalne emisije štetnih tvari, bez otapala, slabog mirisa
  • stupanj sjaja ne opada s vremenom
  • tiksotropan
  • klasa otiranja na mokro 1 (polumat) prema DIN EN 13 300
  • klasa otiranja na mokro 2 (mat) prema  DIN EN 13 300
  • otporan na vodene dezinficijense (polumat)

Baza materijala

Disperzija umjetne smole prema DIN 55945.

Pakovanje/veličina pakovanja

10 l plastična ovalna kanta.

Nijanse

Transparentan

Stepen sjaja

Mat/polumat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Način primjene

Kistom/četkom ili valjkom.

Sistem nanošenja

Nanijeti VarioFinish ravnomjerno na ravnu i potpuno suhu površinu valjkom kratke dlake kako bi se postigla ujednačenost površine. Nanijeti proizvod na površinu u jednom smjeru. Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda preporučuje se nanošenje valjkom mokro na mokro. Mat izgled površine ističe prirodni izgled VarioChips (preporučljivo posebno u prostorima sa kritičnim osvjetljenjem).

Napomena:
Pojedine vrste čipsa sadrže glimere i treba ih premazivati s VarioFinish Silk-matt (vidjeti tablicu u tehničkim informacijama br. 810 VarioChips).

Potrošnja

Ca. 130 ml/m2 po nanosu. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 °C za podlogu i zrak.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka površinski suho nakon 4 sata.
Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produžuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(a), 30 g/l; maks. 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-KH01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, silicij oksid (SiO2), voda, aditivi, konzervansi (Metil-/Benzizotiazolinon)

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije