caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/144646/047574_Capatherm_holz_daemm_pigmentiert_innen_w_HR.png

CapaTherm Holz Dammschichtbildner pigmentiert innen W

Premaz za zaštitu od požara drvenih površina koji se pod uticajem vrućine jako pjeni.

Opis

U slučaju požara, premaz kratkotrajno sprječava zapaljenje drvene podloge. Izolira vrućinu, koči vatru i sprječava širenje požara. Nema naknadnog gorenja zaštićenih površina, reducira dimne plinove. Štiti vrijednu imovinu u unutarnjim prostorima, smanjuje štetni rizik. CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner pigmentiert innen W je pigmentirani, disperzivni premaz za zaštitu od požara koji stvara izolirajući sloj i ne sadrži otapala. Ovaj specijalni premaz za zaštitu od požara se primjenjuje na punom drvetu, iver i šper pločama ≥ 12 mm u unutarnjim prostorima. Službeno ispitan prema ÖNORM B 3800 Teil 1. Reakcija na požar B1, Q1, Tr1. i ÖNORM EN 13501-1, B-s1, d0.

Primjena

Primjenjuje se u zatvorenim, suhim unutarnjim prostorima, npr. prostorima za sastanke, školama, pozorištima, kinima, izložbenim prostorima, plesnim dvoranama, restoranima. Nije prikladan za vanjsku primjenu, u vlažnim prostorima i tamo gdje postoje mehanička opterećenja.

Baza materijala

Specijalna kombinacija umjetnih smola.

Pakovanje/veličina pakovanja

5 l i 20 l

Nijanse

Bijela. Samostalno nijansiranije nije dozvoljeno.

Skladištenje

Na suhom, hladnom i prozračnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži 12 mjeseci.

Gustina

1,24 kg/l

Viskozitet

Pripremljen za obradu/tiksotropan.

Prikladne podloge

Površina mora biti suha, bez prašine, prljavštine, masnoća, voska. Drvo sa slojem koji sadrži sredstvo za razdvajanje temeljno obrusiti.

Podloge

Puno drvo, šperploča, iver ploče debljine 12 mm.

Priprema podloge

Slabo prianjajuće stare premaze ili stare premaze koji ne drže čvrsto, uljane boje i premaze laka u potpunosti ukloniti. Jako upojne podloge (porozne) površine premazati s CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner pigmentiert innen W, razrjeđenim sa ca. 20 tež.% vode.
Količina nanošenja ca 100 g/m2. Čvrstim nosivim lakiranim površinama provjeriti nosivost
i mogućnost premazivanja protupožarnim premazima.
Priprema sa sredstvom za zaštitu drveta: Ako je potrebna preventivna zaštita drveta, preporučujemo proizvod Danske-Imprägniergrund farblos. Daljnje premazivanje sa CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner pigmentiert innen W se smije obaviti tek nakon što se impregnacija/ lazura dobro osuši, nakon ca. 5-6 dana.

Način primjene

Kistom, valjkom, špricanjem, vidjeti uputu "Preporuke za Airless obradu CAPATHERM® sustava za zaštitu od požara”.

Razrjeđivanje

U pravilu nije potrebno. Dozvoljeno dodavanje max. 3 vol.% vode.

Sistem nanošenja

1 x 350 g/m2 CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner pigmentiert innen W 
Zaštitni lak:
Završni sloj sa CAPATHERM® Top Überzugslack innen PU W nakon ca. 24 sata, ovisno o uvjetima u prostoru i sušenju. Količina nanosa 40 g/m2.
CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner pigmentiert innen W se nanosi u jednom sloju. Količina nanosa po etapi (prolazu) ne smije prijeći 400 g/m2. Potrebne količine se moraju nanijeti na sve strane drvene površine koja se zaštićuje. Iznimka: Površine koje graniče sa masivnim mineralnim građevnim elementima se ne moraju premazivati. Ukoliko su se drvena vlakna uspravila, nakon prvog prolaza se može obaviti lako međubrušenje sa brusnim papirom zrnatosti 150.
CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner pigmentiert innen W, tokom obrade i sušenja zaštititi od jakog propuha. Ipak treba osigurati dobro prozračivanje. Pri obradi se treba pridržavati općenitih propisa o sigurnosti u radu sa premaznim materijalima (ne udisati maglicu od prskanja). Nakon sušenja je CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner pigmentiert innen W bez mirisa. Za oblikovanje u boji smije se primijeniti samo kompletan sistem sa CAPATHERM® Top Überzugslack innen PU W. Primjena drugih zaštitnih lakova ili nepridržavanje propisanih količina za nanošenje nije dopušteno, jer to može utjecati na djelovanje protupožarne zaštite.

Potrošnja

350 g/m2.

Uslovi pri nanošenju

Ne raditi na temperaturi objekta, prostora i materijala ispod +10° C.

Vrijeme sušenja

Ca. 12 sati pri 20 °C i max. 60 % relativne vlažnosti zraka. Ukupno vrijeme sušenja cijelog sistema pri idealnim uvjetima: ca. 5 dana.
Završno vrijeme sušenja nakon izrade premaznog sistema ovisi o temperaturi prostora kao i vlažnosti zraka. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produljuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon završetka rada temeljno očistiti čistom vodom.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Ovaj proizvod nije opasni pripravak u smislu zakona o hemikalijama, pa stoga ne podliježe obvezi označavanja.
Molimo da se pri rukovanju hemijskim proizvodima ipak pridržavate uobičajenih mjera opreza i higijene.
Čuvati izvan dohvata djece.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(i): 140 g/l; max. 20 g/l.

Ostali podaci

Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.ba

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije