caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/166251/051410_Capatherm_stahl_daemm_innen_W_r30r60_SI.png

CapaTherm Stahl Dammschicht bildner innen W

Premaz na bazi vode za zaštitu čeličnih elemenata od požara kod unutarnjih radova koji jako pjeni pod uticajem topline.

Primjena

CAPATHERM® Stahl Dämmschichtbildner innen W je protupožarni premaz koji jako se pjeni pod djelovanjem topline, za produljivanje trajanja otpornosti na vatru nosača, stupova i rešetkastih šipki (vlačne i tlačne šipke kod šipkastih nosivih sustava) sa otvorenim i zatvorenim profilima od čelika (izuzev lagane čelične konstrukcije).
CAPATHERM® Stahl Dämmschichtbildner innen W se primjenjuje u unutrarnjim prostorima ili natkrivenim građevinim objektima koji nisu stalno izloženi vlazi ili jako agresivnim plinovima.
Pristaje uz svaki profil, štiti od korozije, statički ne opterećuje i može se primijeniti za zaštitu unutarnjih čeličnih konstrukcija. 
Službeno je ispitan i odobren po normi ÖNORM EN 13501, dio 2, prema IBS Institut Linz.

Uvod

Za oblikovanje u boji se smije primjenjivati samo u sustavu ispitani CAPATHERM® Top Überzugslack innen PU W u nijansama koje preporučujemo (vidjeti teh. informaciju za CAPATHERM® Top Überzugslack innen PU W). Jednokratno nanošenje zaštitnog laka je obvezno.
Zaštitni lak se smije nanositi najranije 48 sati nakon nanošenja zadnjeg sloja za zaštitu od požara. CAPATHERM® pokrivni lakovi su samogasivi zaštitni lakovi. Upotraba drugih zaštitnih lakova ili nepridržavanje propisanih količina nanošenja nije dopušteno.
Ako se preko građevinskih elemenata premazanih izo-slojem za zaštitu od požara trebaju stavljati zaštitni omotači i ogrtači, najmanji razmak mora biti između 2–6 cm, ovisno o klasi otpornosti na požar, kako bi se izbjegle smetnje u djelovanju zaštite od požara. 
Toplinsko opterećenje gotovog premaza preko +80 °C može dovesti do poremećaja na površini.

Prikladne podloge

Čelične konstrukcije sa prethodno nanesenim protupožarnim temeljnim slojem ili nosivi stari premazi u unutrašnjim prostorima.

Priprema podloge

Podlogu koja se obrađuje treba pažljivo očistiti, a svako onečišćenje od prašine, prljavštine, masnoća, voska, hrđe i ogoretina koje otpadaju itd. treba potpuno odstraniti. Pocinčane čelične konstrukcije ili one prethodno obrađene bojama koje sadrže cinkovu prašinu grundirati sa dvokomponentnim CAPATHERM® STAHL Phosphatgrund 2K LM (vidjeti teh. informaciju). Nosive čvrste stare premaze provjeriti jesu li prikladni za premazivanje i zaštitu od požara (vidjeti uputu Ispitivanja podloge i temeljni premazi za sustave za zaštitu čelika od požara).

Način primjene

Kistom, valjkom, Airlessom. Vidjeti uputu Preporuke za Airless obradu CAPATHERM® materijala za zaštitu od požara.

Sistem nanošenja

Grundiranje: 150 g/m2 CAPATHERM® Stahl KO-Schutzgrund W ili na pocinčane površine 150 g/m2 CAPATHERM®Phosphatgrund 2 K LM
Završni lak: 1 x 120 g/m2 CAPATHERM® Top Überzugslack innen PU W.

Uslovi pri nanošenju

Ne raditi na temperaturi ispod +5 °C, najviše +50 °C i s relativnom vlagom u zraku ne većom od 70%.
Po kiši, snijegu, rosi i pri stvaranju kondenzirane vode (povećana opasnost od kondenzacije pri relativnoj vlažnosti zraka iznad 70%), po žarkom suncu i kod pojave štetnih plinova ili prašine treba obustaviti radove, a nastaviti se smiju tek kad prestanu štetni uticaji. Premaz se mora do potpunog završetka, uključujući i zaštitni lak, zaštititi od uticaja atmosferilija. 
Preporučujemo stavljanje zaštitnih omotača.
Sušenje mokrih površina se može obaviti plamenom. Zagrijavanje smanjuje opasnost novog stvaranja kondenzacije. Kod kritičnih opterećenja, npr. često stvaranje kondenzacije ili zagrijavanje površina > 45 °C, po potrebi treba poduzeti posebne mjere.
Općenito: obratiti pažnju na DIN EN ISO 12944 posebno dio 3, 4, 7 ÖNORM B 2230/dio 4

Vrijeme sušenja

Nakon 12–15 sati suho po površini, 48–72 sata suho po cijeloj dubini.
Može se obrađivati nakon 24 sata, zavisno o sloju za zaštitu od požara.
Svojstva sušenja odnose se na temperaturu od +20 °C s prirodnim ventiliranjem, na relativnu vlagu zraka od 65 % i mogu jako odstupati u slučaju drukčijih vremenskih uvslova.
Tokom obrade nije dopušteno padanje tačke rosišta.

Napomena

Slojevi za zaštitu od požara se moraju nanositi u više radnih etapa (prolaza). Debljina mokrog sloja DB premaza ne smije u prvoj etapi rada na grundiranu podlogu prijeći 400 µm, a u ostalim etapama rada 500 µm.
Pridržavati se minimalne količine nanošenja / minimalne debljine sloja, one ne smiju biti manje, jer to može uticati na djelotvornost zaštite od požara. Tokom izvođenja radova stalno mjeriti debljine mokrog i suhog sloja na objektu. Pridržavati se opštih propisa o sigurnosti u radu za premazne materijale (ne udisati aerosol – maglicu).
Osigurati dobro prozračivanje. Radove na premazivanju smiju izvoditi samo osposobljene i sa vrstom i načinom djelovanja premaza za zaštitu od požara upoznate stručne osobe.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Ovaj proizvod nije opasni pripravak u smislu zakona o hemikalijama.
Molimo da se pri rukovanju ipak pridržavate uobičajenih mjera opreza i higijene.
Čuvati izvan dohvata djece.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(i), 140 g/l: maks. 50 g/l

Bliži podaci

Šifra otpada: 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu.
Namjena: Samo za profesionalnu namjenu.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije