caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/166248/051407_Capatherm_stahl_schutzgrund_w-20l_SI.png

CapaTherm Stahl KO-Schutzgrund W

Temeljni vodeni zaštitni ekološki premaz za zaštitu od korozije na bazi akrilata koji brzo suši i izvanredno veže na čeličnim i željeznim podlogama.

Primjena

CAPATHERM® Stahl KO-Schutzgrund W se primjenjuje kao temeljni premaz za zaštitu od hrđe na željeznim i čeličnim podlogama koje se kasnije premazuju sa CAPATHERM® Stahl Dämmschichtbildner W.
Nije prikladan za površine trajno izložene djelovanju podzemne i kondenzirane vode.

Baza materijala

Specijalno modificirano akrilatno vezivo.

Pakovanje/veličina pakovanja

5 l i 20 l

Nijanse

Rotbraun.
Nijansiranje nije dozvoljeno.

Skladištenje

Na suhom, hladnom i prozračnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži, godinu dana.

Udio čvrste tvari

50%

Debljina suhog filma

50 - 60 µm

Viskozitet

Pripremljen za obradu

Priprema podloge

Podloga mora biti bez prašine, masnoća, voska, hrđe ili ogorina koje otpadaju, skidanje hrđe sačmarenjem Sa 2 ½, površinama koje su manje izložene jakom opterećenju se hrđa može odstraniti i ručno St 3. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Pocinčane odnosno čelične konstrukcije prethodno obrađene bojama koje sadrže cinkovu prašinu se moraju grundirati sa dvokomponentnim CAPATHERM® Stahl PHOSPHATGRUND 2 K LM (vidjeti TI za proizvod).

Priprema materijala

Prije upotrebe temeljno promiješati.

Način primjene

Kistom/četkom, valjkom, špricanjem, Airlessom.
Obratiti pažnju na DIN EN ISO 12944 osobito dio 3, 4, 7 ÖNORM B 2230 / dio 4.

Razrjeđivanje

Vodom.
Kod nanošenja kistom i valjkom ca. 5% čiste vode.
Zračno špricanje ca. 10% čiste vode.
Airles nanošenje nerazrjeđeno.

Debljina sloja

Minimalna količina nanošenja: 150 - 200 g/m2

Sistem nanošenja

Zavisno o opterećenju potrebno je nanijeti do dva temeljna premaza.
Stanje površine: hrđa skinuta sačmarenjem Sa 2 ½, bez masnoća, ulja, prljavštine i suha.
Površinama manje izloženim jakom opterećenju se hrđa može odstraniti i ručno St 3.

Potrošnja

150 - 200 g/m2

Uslovi pri nanošenju

Ne raditi na temperaturi ispod 5°C (objekt, materijal, okolni zrak) i na relativnoj vlažnosti zraka iznad 80%.

Vrijeme sušenja

Suho na prašinu nakon ca. 30 minuta, otporno na dodir nakon ca. 60 minuta, može se obrađivati nakon 24 sata.
Svojstva sušenja se odnose na temperaturu od + 20 °C i relativnu vlažnost zraka od 65 %.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Napomena

CAPATHERM® Stahl KO-Schutzgrund W se nanosi u jednom do dva prolaza (radne etape).
Nanešena količina u jednom prolazu (etapi rada) ne smije biti manja od 200 g/m2. Kod izvođenja radova pridržavati se opštih propisa o sigurnosti u radu za premazne materijale (ne udisati aerosol – maglicu). Kod unutarnjih radova osigurati dobro prozračivanje.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Nositi zaštitne rukavice. AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(i) 140 g/l; maks. 120 g/l

Ostali podaci

Šifra otpada: 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 11
Klasa ugroženosti voda: WGK 2, zagađuje vodu.
ADR/RID UN 3082, Klasa 9, III
Namjena: Samo za profesionalnu namjenu.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije