caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/21423/020325_CarboPor_Fassadenputz_K30_25_KG.png

CarboPor

Dekorativna žbuka za fasadne premaze sa strukturom zrno-na-zrno slično grebanoj žbuci. Prikladna za završne premaze za Capatect povezane sustave za toplinsku izolaciju i na sistemima žbuka za saniranje.

Primjena

Capatect CarboPor strukturne žbuke su vrlo difuzivne, ojačane karbonskim vlaknima i imaju istaknuti efekt vodenih perli. Fotokatalitičko djelovanje Capatect CarboPor strukturnih žbuka daje efekt aktivnog samočišćenja i povećanu zaštitu žbuke od primarnog napada mikroorganizama (alge i gljivice). Ovisno o tehnici i veličini zrna, mogu se postići brojne različite strukture.

Osobine materijala

  • nano tehnologija
  • visoko hidrofobna kombinacija veziva od silacryla

Pakovanje/veličina pakovanja

Kanta 25 kg

Nijanse

Bijela, kao roba sa skladišta.
Moguće nijansiranje u Color Express sustavu.
Također moguće nijansiranje sa max. 3% Alpinacolor odn. AVA Amphicolor Voll- und Abtönfarben abtönbar ili se tvorničko toniranje u željenoj nijansi.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža uskladištiva 12 mj.

Difuzijski otpor µ (H2O)

μ = <5

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

<0,01

Koeficijent apsorpcije vode

0,005 kg/m2 h0,5

Dopunski proizvodi

Capatect Putzgrund

Prikladne podloge

Nove vapnene, vapneno-cementne i cementne žbuke grupe P Ic, P II i P III: Nove žbuke treba, ovisno o vremenu ostaviti nepremazane 2 – 4 sedmice radi vezanja. Površine koje se osipaju i eventualnu zapečenu koru treba odstraniti.

Stare čvrste vapnene, vapneno-cementne i cementne žbuke grupe P Ic, P II i P III: 
Jako zaprljane ili algama prekrivene površine temeljito očistiti snažnim četkanjem ili oprati pod visokim pritiskom.

Naslage mahovine i algi:
 Mehanički ukloniti, napadnute površine natopiti sa Capatoxom i pustiti da se temeljito osuši.

Žbuke koje se osipaju po površini:
 Očetkati na suho i cijelu površinu dobro očistiti vodom. Temeljni premaz sa CarboSol Grund.

Premazi stare mineralne i disperzivne boje:
 Stare premaze koji dobro drže i nisu istrošeni vremenom očistiti na suho ili na mokro. Istrošene premaze koji više ne drže obrusiti odnosno ostrugati, neutralizirati od kiseline ili temeljno odstraniti pod visokim pritiskom.

Popravci na žbuci:
 Kod popravljanja otvorenih pukotina i oštećenih površina žbuke paziti na to da malter za popravak odgovara po čvrstoći i strukturi žbuci s kojom se radi. Popravci u žbuci moraju prije premazivanja dobro vezati i biti suhi.

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, čista, suha, čvrsta, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.
Kao temeljni premaz Capatect Putzgrund treba nanositi u približno istoj nijansi boje kao što je žbuka. Nakon sušenja od ca. 12 sati može se nanijeti strukturna žbuka CarboPor Strukturputz.

Priprema materijala

Ako je potrebno, prilagoditi konzistenciju za obradu s maks. 1% čiste vode. Nijansirani proizvod u pravilu zahtijeva manji dodatak vode da bi se postigla optimalna konzistencija za obradu.

Sistem nanošenja

Capatect CarboPor Strukturputz treba nanijeti nehrđajućim čeličnim gleterom, razvući na zrnatost i još u mokrom stanju strukturirati plastičnim gleterom ili gleterom od plemenitog čelika. Radi sprječavanja vidljivih nastavaka mora se na svakom položaju na skeli obezbjediti dovoljan broj radnika i kontinuirano raditi metodom mokro na mokro. Uvijek se mora bez prekida ožbukati čitave površine ili dijelove fasade koji predstavljaju cjelinu.

Potrošnja

Capatect CarboPor-Reibputz 10: ca. 1,8 kg/m2
Capatect CarboPor-Reibputz 15: ca. 2,3 kg/m2
Capatect CarboPor-Reibputz 20: ca. 2,8 kg/m2
Capatect CarboPor-Reibputz 30: ca. 4,0 kg/m2
Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i načinu nanošenja (okvirne vrijednosti bez jamstva, tačnu potrošnju utvrditi izradom probne površine).

Uslovi pri nanošenju

Nije dopušteno nanošenje materijala pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura objekta, materijala i okolnog zraka) kao ni po izravnom suncu, jakom vjetru, kiši bez prikladnih zaštitnih mjera, magli odnosno ispod temperature rosišta. Ovih se uvjeta mora pridržavati najmanje 2 dana nakon napravljenog premaza. Oprez u slučaju noćnog mraza!

Vrijeme sušenja

Pri 200C i 65% relativne vlažnosti zraka je žbuka nakon 24 sata suha po površini. Potpuno prosušena, opteretiva i može se premazivati nakon 2-3 dana. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produžuje.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon upotrebe.

Napomena

Valja imati u vidu da su zbog ponašanja podloge glede upojnosti, njene vrste i strukture, kao pojedinačnih premaza, uticaja okoline i uslova osvjetljenja, te zbog neznatnih odstupanja djelovanja boje do kojih dolazi zbog oscilacija pri dobavi sirovina, moguće sićušne pukotine odnosno rupice. Iz ovog razloga može biti potreban ujednačavajući premaz fasadnom bojom CarboSol odnosno Primasil Fassadenfarbe. Odstupanja u nijansi boje uvjetovana navedenim razlozima ne mogu biti temelj za odštetne zahtjeve odnosno reklamacije. Radi sprječavanja djelovanja kiše tijekom faze sušenja treba objekt zaštititi ceradama. U slučaju jakog vjetra ili sunčevog zračenja preporučujemo da se fasada zaštiti prekrivanjem folijom.
Nije prikladno za vodoravne površine na kojima zaostaje voda. U slučaju jako upojnih podloga, koje su jako istrošene vremenskim nepogodama ili im je premaz skinut, potrebno je izvršiti prethodno temeljno premazivanje sa CarboSol Grund (potrošnja ca. 200-500 g/ m2).
Okolinu površina koje se premazuje, a posebno staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen i metal) treba prekriti. Onečišćenea se mora odmah isprati s puno vode. Ne smije se čekati da se osuši.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Proizvod ne podliježe obvezi označavanja na temelju EU-smjernica/uredbe o opasnim materijalima. Pridržavati se uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s hemikalijama. 
Čuvati izvan dohvata djece.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.ba
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije