caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/144947/047624_capatect_porengrundputz_IT.png

Capatect Porengrundputz

Gotova zamiješana, hidrofobna mineralna temeljna žbuka koja se koristi kao tampon sloj za otopljene soli, posebno prilagođena za Capatect sistem žbuka za saniranje Rapid. Temeljna žbuka s velikim sadržajem pora za taloženje soli koje se nalaze u materijalu od kojega je izrađen zid. Žbuka za izravnavanje neravnina na zidovima.- Temeljna žbuka za skupljanje (akumuliranje) soli u Capatect sustavu žbuka za saniranje.- Odgovara normi ÖNORM B 3345 kao i normi ÖNORM EN 998-1.- Certificirana u skladu sa WTA smjernici.- Osnova vezivnog sredstva: vapno / cement- Velika propusnost vodenih para- Veliki sadržaj zračnih pora- Otpornost na smrzavanje i otopljene soli