caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/208374/060625_vision_in_color_stellanova_mirror_HR.png

Stella Nova Mirror

Stakleni granulat sastavljen od sitnih djelića stakla lomljenih bridova

Opis

Efektna mješavina stakla za fasadne površine premazane strukturnom žbukom, specijalno za žbuku nanešenu špricanjem.

Osobine materijala

  • brilijantni svjetlucavi efekt
  • otporno na vremenske prilike
  • nije zapaljivo

Pakovanje/veličina pakovanja

8 kg kanta

Nijanse

Svijetlo-srebrnosiva reflektirajuća

Skladištenje

Na suhom mjestu, u dobro zatvorenoj ambalaži.

Gustina

1,2 g/cm³

Veličina zrna

0,6 - 1,25 mm

Prikladne podloge

Sve Capatect strukturne žbuke. U slučaju dvojbe, preporučujemo izradu probne površine na objektu.

Priprema podloge

Da bi se postiglo optimalno prianjanje, granulat StellaNova Mirror treba ubrizgavati u vlažnu, svježe nanešenu strukturnu žbuku.

Sistem nanošenja

Capatect Stella Nova Mirror se ubrizgava kružnim pokretima pištoljem s lijevkom u svježe nanešenu i još vlažnu strukturnu žbuku Capatect. Preporučuje se zaštititi fasadne površine od djelovanja vjetra, kako bi se gubitak materijala sveo na najmanju mjeru.

Dizna: ca. 4,5 mm
Kompresor: od 250 l/min
Pritisak zraka: ca. 0,8 bar

Efektni granulat treba upuhivati u završni premaz sa udaljenosti od 40 – 50 cm. Širinu otvora mlaznice treba ograničiti iglom za mlaznice, inače se igla za mlaznice tokom vremena blokira.

Potrošnja

Ovisno o željenom efektu, ca. 0,1 - 0,3 kg/m2.

Uslovi pri nanošenju

Određuju se prema zadanim vrijednostima strukturne žbuke koja se primjenjuje (vidjeti TI za pojedinu strukturnu žbuku).

Napomena

Radi sprječavanja pojave oblačića treba granulat StellaNova Mirror kružnim pokretima ravnomjerno raspodijeljen ubrizgavati u jednom potezu u svježe nanešenu i još mokru strukturnu žbuku.
U čitavom radnom području treba uvijek nositi prikladne zaštitne naočale i filtar za čestice (P2). Pištolj, koji je priključen na pneumatski kompresor, ne smije se usmjeravati prema osobama ili drugim živim bićima. Staklo ima oštre bridove i može u slučaju neispravne upotrebe dovesti do ozljeda.
Granulat se smije upotrijebiti samo tamo gdje se ne može očekivati izravan kontakt sa osobama ili drugim živim bićima.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod ne podliježe obvezi označavanja na temelju EU-smjernica/uredbe o opasnim materijalima. Pridržavati se uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama. 
Čuvati izvan dohvata djece.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 91101 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 20 03 01
Klasa ugroženosti voda: općenito nije opasno za vodu i vodene tokove
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije