caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/122611/043094_Capatect_Innendaemmsysteme_Laibungsplatte_IDS_Mineral.png

Capatect IDS Mineral LDP

Izolacijska ploča za otvore u zidu namijenjena izolaciji otvora za vrata i prozore kod sustava za unutarnju izolaciju

Primjena

Mineralna izolacijska ploča za otvore namijenjena izolaciji otvora za vrata i prozore u Capatect IDSystem IDS Mineral bez promjene materijala.

Osobine materijala

  • negoriv
  • difuzivno otvoren i kapilarno aktivan
  • preporučljiv zbog čisto mineralnih i građevno-bioloških svojstava
  • ne sadrži vlakna
  • postojanog oblika i otporan na pritisak

Skladištenje

Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od vlage.
Držati odvojeno, pojedinačno i nenaslagano jedan na drugi, budući da su tanke izolacijske ploče sklone lomljenju. 

Tehnički podaci

Dimenzije: 500 x 150 mm u debljinama 20 i 30 mm
Toplinska provodljivost: 0,042 W (mK) prema DIN EN 12667
Tlačna čvrstoća: ≥ 150 kPa prema DIN EN 826
Vlačna čvrstoća: ≥ 80 kPa prema DIN EN 1607
Sirova gustoća: 85 – 110 kg/m³ prema DIN EN 1602
Reakcija na požar: A1, negoriv prema DIN EN 13501
Koeficijent otpora difuziji vodene pare: µ = 3/7 prema DIN EN 12086

Dimenzije

Debljina (mm)Ploča/Pakiranjem/Pakiranje
203618
302613

Postavljanje izolacijskih ploča

Upute o stručnoj ugradnji i obradi možete pronaći u brošuri „Capatect sustavi za unutarnju izolaciju".

Odlaganje

Nastanak otpada sprječavati brižljivim rezanjem i daljnjom obradom. Male ostatke materijala koji usprkos tomu nastanu može se zbrinuti na odlagališta razreda I prema propisima EAK 170101 (beton) ili EAK 170704 (miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata).

Odobrenje

ETA-05/0179

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije