caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/166233/051395_Capatect_fuellschaum_b1_SI.png

Capatect-Füllschaum B1 056/00

Jednokomponentna poliuretanska pjena koja se stvrdnjava uz pomoć vlage u zraku

Primjena

Namijenjena za termoizolacijsku ispunu fuga između ploča i na spojevima sa zidom, izloženih vrlo malom naprezanju, pri postavljanju izolacijskog fasadnog sustava Capatect. Posebno se koristi za šupljine ispod prozorskih klupica (u svrhu smanjenja stvaranja toplinskih mostova) i između fasadnih izolacijskih ploča, kod kojih nepropusnost fuga nije dovoljna.

Osobine materijala

  • stvrdnjava uz pomoć vlage u zraku
  • naknadna ekspanzija se sprječava prethodnim močenjem rubova fuga
  • izvrsno prianjanje na praktično svim standardnim građevinskim materijalima
  • površina pjene nakon ca. 10 minuta nije više ljepljiva
  • potpuno stvrdnjavanje nakon 6-24 h (ovisi o temperaturi i masi)
  • prema ekspertizi FMPA iz Leipziga, pjena je upotrebljiva i za fuge između izolacijskih ploča od mineralne vune bez negativnog učinka na ponašanje pri požaru cjelokupnog sustava
  • ne sadrži fluoroklorovodik
  • nije otporna na UV zračenje

Pakovanje/veličina pakovanja

Kartonska kutija sa 12 doza od 750 ml (pod pritiskom)

Nijanse

Bež

Skladištenje

Zaštićeno od sunčeve svjetlost i temperature iznad 50° C; na suhom i po mogućnosti hladnom prostoru, uspravno; uskladištivo ca. 9 mjeseci (datum proizvodnje otisnut na dozi).

Toplotna provodljivost

≤ 0,040 W/m K

Otpornost na temperaturu

do 100° C

Gustoća sirovine

Nakon stvrdnjavanja u šupljinama: 20–25 kg/m3

Ponašanje pri požaru

Ponašanje pri požaru: certifikat građevinske inspekcije 
o ispitivanju P-NDS04-245 kao dokaz ponašanja pri požaru: 
pjena je teško zapaljiva (razred DIN 4102-B1) u stvrdnutom stanju

Konzistencija

konzistencija sadržaja doze: tekuća
nakon obrade: ljepljiva do konačnog stvrdnjavanja

Stabilnost dimenzija

dobra

Dopunski proizvodi

Dopunski proizvodArt. br.Pakiranje (kom/karton)
Capatect Dosierpistole038000011 kom
Capatect Reiniger03810001500 ml/12 kom

Prikladne podloge

Svi rubovi fuga koje se ispunjava pjenom moraju biti stabilni u pogledu položaja, ne smiju sadržavati ulja/masnoće i moraju biti nosivi.
Ako treba ispuniti šupljine kod prozorskih klupica, prozorske klupice je potrebno stabilizirati učvršćivanjem uz propisani maksimalni razmak.
Otvorene spojeve izolacijskih ploča može se, prema normi DIN 55699, ispuniti pjenom do širine fuga od maks. 5 mm.

Priprema podloge

Sve prianjajuće površine treba prije primjene pjene lagano navlažiti.

Sistem nanošenja

Dozirni pištolj valja uvijek držati tako da se nataknuta doza nalazi gore, a dozirna ručica dolje. Pokretanjem poluge za istjecanje oslobađa se izlaz pjene (može se regulirati i dozirnim vijkom). Količinu pjene treba vrhom ventila štedljivo unositi u fugu u kontinuiranom potezu. Otvorene vertikalne i horizontalne fuge između izolacijskih ploča treba zapuniti svježim potezom pjene u količini od 30-40 % šupljeg prostora, a pjena će nakon toga ekspandirati do otprilike dvostrukog ili trostrukog volumena. U stvrdnutom stanju pjena mora ispuniti šupljinu fuge u cijelosti, a ne samo na vidljivoj površini. Kod šupljina većeg volumena i debljeg sloja (npr. ispuna pjenom prozorskih klupčica) mora se unijeti više slojeva pjene uz vlaženje svaki put prije primjene novog sloja.
Dijelove pjene koji izbijaju preko prednjeg ruba izolacijskih ploča treba obraditi tek nakon potpunog stvrdnjavanja, to jest skinuti ih oštrim nožem u ravnini s površinom i po potrebi prebrusiti, tako da nastane ravna podloga za armaturni sloj.
Prekidi rada – i kroz duži rok – uvijek su mogući, dokle god doza ostaje nepromijenjeno spojena s dozirnim pištoljem. Ako se međutim ispražnjenu dozu ne zamijeni odmah za punu, potrebno je očistiti dozirni pištolj. Prije zamjene, doza mora biti potpuno ispražnjena – eventualne ostatke treba isprazniti u vrećicu za smeće, sve dok iz doze više ne izlazi ni najmanja količina pjene.

Potrošnja

Sadržaj doze od 750 ml ekspandira na ca. 40 dm3.
Temperatura, vlaga i veličina šupljine (pritisak) utječu na gustoću i izdašnost.

Uslovi pri nanošenju

Tokom obrade i u fazi stvrdnjavanja temperatura okoline i podloge ne smije pasti ispod +5°C.
Optimalna temperatura doze: 20°C.

Čišćenje alata

Ako pjena bez pritiska zaostane u dozirnom pištolju, stvrdnut će se u dovodnom kanalu, zbog čega će on postati neupotrebljiv. Stoga je neophodno njegovo čišćenje u slučaju da se doza neposredno nakon pražnjenja ne zamijeni: Ispražnjenu dozu pjene za ispunu treba zamijeniti dozom sa razrjeđivačem (vidjeti dopunske proizvode) i pištolj dobro pošpricati ovim sredstvom, sve dok mlaz od špricanja ne bude potpuno slobodan od ostataka pjene.
Nakon djelovanja od ca. 15 minuta ponoviti postupak špricanja i odstraniti dozu sa razrjeđivačem. Krpom ukloniti ostatak razrjeđivača sa adaptera. Navoj adaptera pošpricati vazelinskim sprejem da bi se onemogućilo da se razrjeđivač zalijepi za dozu s pjenom za ispunu.

Priprema materijala

Dozu treba ca. 10 sekundi snažno tresti i zatim je okrenutu pritegnuti na dozirni pištolj prema uputama.

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Samo za profesionalnu primjenu.
Vrlo lako zapaljivo. Nadražuje oči. Učestalo izlaganje može prouzrokovati sušenje ili pucanje kože. Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare/aerosol. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu.
Ovaj proizvod i njegov spremnik treba zbrinuti kao problematični otpad. Sadrži izocijanate. Poštivati upute proizvođača (vidjeti Sigurnosno - tehnički list).
Oznaka kao aerosol: spremnik je pod pritiskom. Čuvati od izlaganja suncu i temperaturama iznad 50 °C. Ni nakon upotrebe se ne smije otvarati silom niti zapaliti. Ne smije se prskati prema plamenu ili prema užarenim predmetima. Držati dalje od izvora paljenja – ne pušiti. Čuvati izvan dohvata djece.
Kod osoba koje su već pokazale osjetljivost na dizocijanate može rukovanje ovim proizvodom izazvati alergijske reakcije. U slučaju astme, kožnih ekcema ili kožnih oboljenja treba izbjegavati kontakt sa ovim proizvodom, uključujući kontakt preko kože. Proizvod se ne smije koristiti uz nedovoljno prozračivanje ili se mora nositi zaštitna maska sa odgovarajućim filterom (tip A1 prema EN14387).

Odlaganje

Za doze za poliuretansku pjenu postoji u Austriji jamstvo za povrat ambalaže u okviru PDR-Recycling sustava. Originalna kutija s 12 praznih doza besplatno se prihvaća kao jedinica povrata i reciklira.
Molimo da obratite pažnju na upute na kutiji.
Neispražnjene doze odložite prema propisima EAK 150199 (ambalaža sa štetnim onečišćenjima)
Odlaganje 056/10:
kao 056/00

Ostali podaci

Oznaka GGVS/ADR: Klasa 2/oznaka 5F
UN 1950, Klasa 2 5F
EWC/EAK: 15 01 10
Vidjeti također i Sigurnosno - tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije