Ratio-Spachtel

Pastozna masa za ispunu i izravnavanje za nanošenje špricanjem, u velikom pakovanju.

Primjena

Pogodan za efikasno nanošenje špricanjem na ravnim površinama, za izravnavanje i špricanje unutarnjih zidova i stropova. Posebno pogodna za primjenu na blokovima za gradnju, betonskim filigranskim stropovima, građevnim gips pločama i dr.
Prikladna za ostvarivanje kvalitete površine stupnja Q3 odnosno Q4 na gips-pločama (gipskartonskim pločama) prema specifikacijama BVG upute br. 2 i BFS upute br. 12.

Osobine materijala

  • minimalne emisije štetnih tvari, bez otapala
  • jednostavna za nanošenje snažnom airless opremom direktno iz kontejnera
  • velika snaga prijanjanja
  • nakon sušenja, tvrda površina, bez ulegnuća
  • moguće brušenje u suhom stanju, obrada u mokrom stanju moguća sa vunenim valjkom ili spužvom 
  • difuzivna
  • jednostavna za nanošenje i obradu
  • teško zapaljiva (B1) prema DIN 4102

Baza materijala

Disperzija umjetne smole prema DIN 55945.

Pakovanje/veličina pakovanja

25 kg vreća, 1000 kg OneWay-Container (vrijeme skladištenja ca. 6 mjeseci)

Nijanse

Naturweiß (prirodno bijela)

Stepen sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Dopunski proizvodi

Set za spajanje Ratio-Spachtel
(nije uključeno u isporuku, naručuje se zasebno). 

Sadržaj:
Spojnica
Rezač
Set ključeva
Set za spajanje se može višekratko koristiti, ako se s njime pažljivo rukuje. Crijevo za spajanje je u ponudi proizvođača uređaja. Promjer spojnice: 3 inča.
Caparol Füllspachtel P

Za vlažne prostore:
Histolith Renovierspachtel
Histolith Feinputz
Capatect-Feinspachtel 195
Capatect ArmaReno 700

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3. 
Ovisno o podlozi koja se obrađuje i njenom stanju, prije nanošenja mase za ispunu i ravnanje nanijeti prikladni temeljni premaz. Pridržavati se tehničkih informacija br. 650 "Podloge i njihova priprema". Sjajne, nosive stare premaze prethodno ohrapaviti.

Način primjene

 • Opis
 • Obrada
 • Napomena
 • Preuzimanje
Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3. 
Ovisno o podlozi koja se obrađuje i njenom stanju, prije nanošenja mase za ispunu i ravnanje nanijeti prikladni temeljni premaz. Pridržavati se tehničkih informacija br. 650 "Podloge i njihova priprema". Sjajne, nosive stare premaze prethodno ohrapaviti.

Način primjene

Nanošenje špricanjem:
Premazivanje i špricanje zidnih i stropnih površina od betonskih gotovih elemenata, glatko oblikovanog betona priređenog na mjestu upotrebe i poroznog betona, kao i ploča od gipsa metodom tankoslojnog žbukanja, koje se izvodi uređajima za špricanje velike snage iz spremnika namijenjenog za jednokratnu upotrebu, racionalno je i ekonomično.

Radni postupak:
Priključiti uređaj za špricanje na spremnik s priključnim ventilom koju ćete dobiti na raspolaganje i sa odgovarajućim spojnim crijevom. Obilno špricanjem nanijeti nerazrijeđen premaz Caparol Ratio-Spachtel po čitavoj površini i odmah ga zagladiti prikladnom čeličnom gletaricom. 
Caparol Ratio-Spachtel može se nakon sušenja filcati, odnosno brusiti na suho. Nakon što se ravno zaglađena površina dobro osušila, može se raspršivanjem nanijeti premaz Caparol Ratio-Spachtel od fine do grube strukture. 
Izgled strukture može varirati ovisno o stepenu razrjeđenja i o promjeru korištene mlaznice. Špricani premaz preporučuje se posebno za stropne površine koje moraju ostati neobrađene.


Posebne upute za postupak poravnavanja površina i raspršivanja:
Kod većih prostora treba najprije zagladiti strop prije nego što se može nanositi na zidne površine. U ovom slučaju valja ipak istodobno špricati i zagladiti gornji dio zidnih površina do visine koja je dostupna od poda. Nakon toga se šprica i zaglađuje donji dio zidnih površina.
Ako se mora obraditi samo stropna površina, preporučuje se najprije špricati rub od zidnih površina dalje, a zatim površinu. Sve uglove nakon zaglađivanja i laganog sušenja prevući s mokrim kistom za grijaća tijela. Nakon što se premaz unekoliko osušio, male mjehurićekoji su se pojavili ukloniti ponovnim zaglađivanjem, eventualno postupak ponoviti. Postojeće udubine dodatno zagladiti ručno. 
Mjesta gdje je probila hrđa, nakon što se je masa za poravnavanje površine dobro osušila, zabrtviti utiskivanjem prikladnog temeljnog antikorozivnog premaza, poput Capalac AllGrunda. Za vrlo glatke betonske stropne površine na kojima nema izbočina ni udubina može se izvesti pokrivni premaz izravnim raspršivanjem bez prethodnog zaglađivanja.

Radni tim i učinak:
Jedan tim za špricanje sastoji se od 2-3 čovjeka. 1 čovjek nanosi uređajem za špricanje materijal uz ravnomjernu debljinu sloja,  2 čovjeka ravnomjerno razvlače nanešeni materijal i nakon toga zaglađuju površinu.

Sredstva za pokrivanje:
Za pokrivanje prozorskih i vratnih otvora pokazali su se dobrim drveni okviri izrađeni po mjeri, prevučeni plastičnom folijom. Pokrivanje podova valja izvršiti s teškim pokrivnim materijalima.


Prikladni uređaji za špricanje:
Caparol Ratio-Spachtel se nanosi izravno iz spremnika pomoću uređaja za transport žbuke i vakuumskih uređaja velike snage. Širina transportiranog materijala ovisi o snazi vakumskog uređaja i o tome se treba raspitati kod njegovog proizvođača.
Kod Airless pištolja ukloniti sve filtere. 
Veličina mlaznice: 0,035–0,043"

Pritisak: ca. 150–180 bar
Kao Airless pištolji se za mase za ravnanje i ispunu trebaju primjenjivati pištolji za špricanje koje preporučuje proizvođač, veće propusnosti. 
Kako bi se omogućila optimalna obrada sa Airless aparatima, tokom obrade mora biti osigurana temperatura materijala od najmanje +10 0C.

Sistem nanošenja

Naknadna obrada:
Površine zaglađene sa Caparol-Ratio-Spachtel se nakon sušenja mogu bez grundiranja premazivati sa svim prikladnim Caparol disperzivnim i latex bojama ili Capacryl akrilnim lakovima.
Prije daljnje obrade sa plastičnim masama ili tapaciranja zidnim oblogama od staklenog pletiva, potrebno je nanijeti kao temeljni premaz Caparol-Haftgrund, a prije nanošenja žbuka na bazi umjetne smole Putzgrund. Prije premazivanja bojom Sylitol Bio-Innenfarbe je potrebno grundiranje sa Caparol-Haftgrund.

Potrošnja

Potrošnja za nanošenje špricanjem:
Ca. 1500 g/m2/mm debljine sloja

Strukturirana površina:
Ca. 400–700 g/m2, ovisno o željenoj strukturi

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 °C za podlogu i okolni zrak.
Optimalna temperatura materijala pri obradi > +10 °C.

Vrijeme sušenja

Ovisno o vlazi, temperaturi i debljini sloja ca. 12 – 48 sati.

Napomena

Caparol Ratio-Spachtel ne koristiti u vlažnim prostorima. Zbog primjene prirodnih punila može doći do neznatnih razlika u nijansi. Ako se izvode šare koje moraju ostati nepremazane, preporučamo kod nanošenja mase i izrade šara paziti da proizvod bude istog proizvodnog broja (šarže). Ogrebotine mogu nastati posebno prilikom potrebe nove opreme i uređaja za dobavu. Molimo poštovati upute dobavljača opreme. Kad se koristi za nanošenje šara na zidnim površinama, premaz bi trebalo obraditi sa Caparol disperzivnim bojama, kako bi se postigla veća otpornost površine.

Na gustim, slabo upojnim podlogama mogu nastati fini mjehurići zraka. Oni se mogu nakon kratkog odzračivanja ukloniti ponovnim izravnavanjem. Trenutak kad će se naknadno zaglađivati površina ovisi o temperaturi i vlažnosti zraka na objektu. Ako nakon ponovnog zaglađivanja ponovo nastaju mjehurići zraka, znači da je izravnavanje izvedeno malo prerano. Postupak zaglađivanja se tada mora ponoviti.

Kod hrapavih, strukturiranih podloga je za postizanje glatke ravne površine eventualno potrebno naknadno izravnavanje i ispuna masom.

Kod dorade masa za izravnavanje i ispunu koje sadrže gips može uslijed djelovanja vlage koja se duže zadržava doći do bubrenja, stvaranja mjehurića i ljuštenja. Stoga treba osigurati brzo sušenje dobrim prozračivanjem i odgovarajućom temperaturom. Pridržavati se upute br. 2 "Ispuna i izravnavanje gips ploča", saveza proizvođača gipsa i gips ploča.

Certifikat

 • Caparol-Ratiospachtel propusnost zraka premaza od žbuke
 • Caparol-Ratiospachtel ispitivanje zapaljivosti
 • Mjerenje emisija štetnih tvari prema DIN ISO 16000-9

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

maks. < 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Disperzija akrilne smole, kalcij karbonat, voda, pomoćno sredstvo za stvaranje filma, aditivi, konzervans (Benzizotiazolinon, Metilizotizolinon)

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. 
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije