caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/165242/051293_Capatect_rollkleber_615_2014_25kg_SI.png

Rollkleber 615

Fleksibilno i zapunjujuće disperzivno ljepilo.

Primjena

Specijalno ljepilo za lijepljenje Capatect EPS fasadnih izo-ploča za Capatect povezani sustav za toplinsku izolaciju.
Specijalno na ivericama i drugim nosivim i ravnim, slabo upojnim podlogama.

Osobine materijala

  • reakcija na požar - "teško zapaljivo”
  • trajno snažna prionjivost na drvetu, drvenim materijalima, tvrdoj pjeni od polistirola, kao i mineralnim podlogaman
  • propusnost vodenih para
  • materijal gotov za obradu
  • laka i jednostavna obrada
  • dugo vrijeme upotrebljivosti za obradu
  • vrlo dobra fleksibilnost
  • pastozno

Pakovanje/veličina pakovanja

25 kg kanta

Nijanse

Svijetlo bež

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Zaštititi od izravnog sunčevog zračenja. Spremnike i silose prije dužeg stajanja (zimska stanka) isprazniti bez ostatka. Uskladištivo ca. 12 mjeseci.

Gustina

ca. 2,0 kg/dm3

Difuzijski otpor µ (H2O)

µ < 150

Konzistencija

pastozno

Čvrstoća prijanjanja na EPS

> 0,1 N/mm2

Čvrstina prijanjanja na V 100 panel ploča

> 0,77 N/mm2

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, čista, suha, čvrsta, nosiva i ne smije sadržavati ostatke materijala ili tvari koje potiču odvajanje od podloge odnosno smanjuju prijanjanje.

Priprema materijala

Capatect-Rollkleber 615 je pripremljen za nanošenje nazubljenom gletaricom bez ikakvih dodataka. Treba ga samo kratko promiješati mješalicom koja se polagano okreće.
U slučaju da je to potrebno, konzistencija se može podesiti sa malo vode. Kod nanošenja valjkom od janjećeg krzna, u slučaju potrebe se konzistencija može podesiti za obradu dodavanjem neznatne količine vode (max. 2%).

Potrošnja

Ovisno o postupku nanošenja (ovisno o debljini nanosa i ravnini podloge)

Nanošenje valjkom:
Ca. 2,0 kg/m2

Nanošenje nazubljenom žlicom:
Ca. 2,5 kg/m2

Uslovi pri nanošenju

Tokom faze obrade i sušenja temperatura okolnog zraka i podloge ne smije biti ispod +5°C niti iznad +30°C.
Ne smije se raditi na izravnoj sunčevoj svjetlosti, po jakom vjetru, magli ili uz visoku vlagu zraka. U vezi s tim upućujemo vas na tehničke podatke iz "žbukanje na visokim i niskim temperaturama” (Verputzen bei hohen und tiefen Temperaturen) - Njemačkog udruženja za molerski obrt (Deutschen Stuckgewerbebund).

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka premazivanje je moguće nakon 24 sata.
Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produžuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Lijepljenje izolacijskih ploča

U pravilu se Capatect-Rollkleber 615 nanosi na podlogu.

Nanošenje nazubljenom žlicom:
Kod nanošenja nazubljenom gletericom se ljepilo najprije ravnomjerno razvuče i zatim pročešlja nazubljenom gletericom sa zupcima veličine 6 x 4 mm. Ovaj potupak nanošenja je optimalan za primjenu na vertikalnim površinama.


Nanošenje valjkom:
Nanošenje ljepila se izvodi ravnomjernom raspodjelom valjkom od janjećeg krzna, tako da podloga bude dobro natopljena. Najbolje je ovu metodu primjenjivati kod položenih zidnih površina (npr. tvorničko premazivanje gotovih montažnih elemenata).

Kod oba postupka polagati uvijek samo toliko ljepila koliko se odmah može obložiti izo-pločama. Vrijeme upotrebljivosti iznosi na 20°C ca. 15 min. Kod povećane upojnosti podloge, više temperature, jačeg strujanja zraka kao i na jakom suncu ljepilo se suši relativno brzo. Na taj način može doći do problema s prijanjanjem. Ljepilo se prema oba postupka može nanositi i direktno na izo-ploče, po cijeloj površini.

Izo-ploče se moraju lakim pomicanjem čvrsto pritisnuti na podlogu, tako da nastane zasićeni spoj od ljepila. Ljepilo koje pritom iscuri sa strane se mora ukloniti lopaticom. Kod prvog reda izo-ploča koje se stavljaju u podnožnu šinu treba paziti na to da ploče čvrsto naliježu na prednji rubnjak šine. Ni u kom slučaju ne smije šina stršiti zbog premalo nanešenog ljepila. Izo-ploče se uvijek moraju lijepiti povezano, u formaciji.

Napomena

Radi zaštite od uticaja kiše za vrijeme faze sušenja po potrebi skele prekriti ceradama.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Vidjeti sigurnosno-tehnički list

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije