caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/64794/029223_Capatect_EcoFix_055-10_750_ml.png

Capatect EcoFix 055/20

Gotovo pripremljeno, jednokomponentno, samoekspandirajuće poliuretansko ljepilo za racionalno, čisto, štedljivo i trajno sigurno lijepljenje izolacijskih ploča za Capatect fasadne sustave.

Primjena

Capatect EcoFix 055/20 je gotovo, pripremljeno, jednokomponentno, samoekspandirajuće poliuretansko ljepilo za racionalno, čisto, štedljivo i trajno sigurno lijepljenje izolacijskih ploča za Capatect fasadne sustave. Vrlo dobro prianja na zidovima i betonu, sa ili bez žbuke, ili s čvrsto prianjajućim keramičkim oblogama.
Osim toga ljepilo odlikuje vrlo dobra sposobnost prianjanja na drvetu, staklenim opekama i metalu.

Osobine materijala

  • ponašanje pri požaru prema normi DIN 4102 B2
  • nakon primjene se može dalje raditi već nakon ca. 2 sata
  • ne sadrži otapala
  • izvrsno prianja na praktično svim standardnim građevnim materijalima
  • ima izvrsnu postojanost oblika
  • pjena za lijepljenje stvrdnuta je nakon ca. 12 sati (ovisno o temperaturi i masi)
  • veličina pakiranja je kompaktna i praktična za rukovanje
  • ljepilo je otporno na starenje, ne kvari se, ali nije otporno na UV zrake
  • zaštita od plamena integriranim polimerom
  • ne sadrži fluorklorugljikovodike

Pakovanje/veličina pakovanja

kartonska kutija sa 12 doza od 750 ml (pod pritiskom)

Nijanse

Siva

Skladištenje

Čuvati od izlaganja suncu i temperaturama iznad 50 °C; skladištiti u uspravnom položaju na suhom i što hladnijem mjestu.
Rok trajanja:  12 mjeseci od datuma proizvodnje u neotvorenom pakiranju koje se drži na hladnom (+5 ºC do +25 ºC) i suhom mjestu. Minimalan rok valjanosti: vidjeti oznaku na dnu. Načeti spremnik se mora dobro zatvoriti i potrošiti u najkraćem roku.

Toplotna provodljivost

≤ 0,035 W/(m · K)

Otpornost na temperaturu

do 90 °C

Konzistencija

pjena

Dopunski proizvodi

056/20 Capatect-Dosierpistole
056/10 Capatect-Reiniger

Proizvod br.

055/20

Uvod

Primjena:
Prije početka rada treba površine koje se nastavljaju na radno područje zaštiti od onečišćenja. U slučaju jakog vjetra voditi računa o tome da EcoFix 055/20 može onečistiti građevinske elemente, predmete i osobe koje se nalaze u blizini.
Dozu treba čvrsto naviti na navoj pištolja i protresti je energično ca. 20 puta s pištoljem okrenutim prema dolje, tako da se njen sadržaj dobro izmiješa, da kvaliteta ljepila bude optimalna, a iskorištenje maksimalno. Pri duljim prekidima rada treba dozu ponovo protresti, kako biste dobili kvalitetu sa željenim svojstvima!
Za odstranjivanje svježe pjene za lijepljenje treba upotrijebiti Capatect-Reiniger (056/10) ili aceton. Pjenu koja je zaostala nakon stvrdnjavanja odrezati nožem.
Pjenu za lijepljenje treba čuvati od sunčeva svjetla. Nije otporna na UV zračenje. Prije skidanja pištolja dozu isprazniti do kraja. Ako je potrebno, pištolj očistiti sredstvom Capatect-Reiniger 056/10.

Priprema podloge

Podloge moraju biti prikladne za lijepljenje: ravne, čiste, suhe, čvrste, nosive i bez tvari koje potiču odvajanje.
Oblijepiti prozorske klupčice i ostale ugradbene elemente.

Potrošnja

Doza je u prosjeku dovoljna za ca. 4-6 m2.
Kod ovog podatka o potrošnji radi se o orijentacijskoj vrijednosti. Moguća su odstupanja ovisno o vrsti objekta, obradi i atmosferskim uticajima.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura obrade:
Tokom obrade i u fazi sušenja temperature okoline i podloge ne smiju pasti ispod +5 °C niti prekoračiti +35 °C. Optimalna temperatura doze: 20 °C.
Ne smije se raditi na izravnoj sunčevoj svjetlosti, po jakom vjetru, magli ili uz veliku vlažnost zraka.

Vrijeme sušenja

Obratiti pažnju:
Visoka vlažnost zraka, vlažna podloga i/ili niske odnosno visoke temperature mogu u datim uvjetima znatno uticati na vrijeme sušenja.

Čišćenje alata

Alate i dozirni pištolj treba odmah nakon upotrebe očistiti sredstvom Capatect-Reiniger 056/10 prema uputama.

Lijepljenje izolacijskih ploča

Podesiti na pištolju prugu ljepila na širinu od ca. 30 mm (što se doza više prazni, tim dalje treba naviti vijak za reguliranje). Pištolj treba pri radu držati što više okomito i pritiskanjem gumba nanositi EcoFix 055/20 u obliku trake koja ide okolo naokolo po rubu izolacijske ploče, a u međuprostoru čini slova M/W, pri čemu u natisnutom stanju mora postići min. 40% kontakta između zida i ploče. Izolacijske ploče se ne smije lupnuti o zid. Eventualni naknadni pritisak pjene za lijepljenje (naknadna ekspanzija) svodi se na najmanju mjeru primjenom izvedbenog sustava utor + opruga. Prije nanošenja armirnog sloja potrebno je površinu po potrebi izravnati brušenjem.

Pričvrsnice:
Upotrijebiti pričvrsnice prema normi za opterećenje vjetrom. U vezi s tim treba se držati naših uputa u priručniku o izolacijskim kombiniranim sustavima ili Smjernica za izradu ETICS sustava HUPFASa. Pričvrsnice se smije postaviti tek nakon stvrdnjavanja poliuretanske pjene, međutim najranije 2 sata nakon lijepljenja.

Izmjena/pražnjenje:
Pozor: uvijek nositi rukavice i zaštitne naočale.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod namijenjen samo za profesionalnu upotrebu.
Vrlo lako zapaljivi aerosol. Sumnja na moguće uzrokovanje raka. Štetno ako se udiše. Može uzrokovati oštećenje organa tokom produžene ili ponavljane izloženosti. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Može nadražiti dišni sustav. Nadražuje kožu. Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Sadrži izocijanate. Može izazvati alergijske reakcije. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči/zaštitu za lice. Ne udisati prašinu plin/maglu/pare/aerosol. U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

Spremnik je pod pritiskom. Treba ga čuvati od izlaganja suncu i temperaturama preko 50 °C. Nakon upotrebe se isto tako ne smije silom otvarati niti spaljivati. Ne smije se prskati prema plamenu ni prema užarenim predmetima. Držati dalje od izvora paljenja – ne pušiti. Čuvati izvan dohvata djece.

Kod osoba koje su osjetljive na dizocijanate može rukovanje ovim proizvodom izazvati alergijske reakcije. U slučaju astme, kožnih bolesti s pojavom ekcema ili problema s kožom treba izbjegavati kontakt s proizvodom, uključujući dodir s kožom. Proizvod se ne smije upotrebljavati uz nedostatno provjetravanje ili se pak mora nositi zaštitnu masku sa odgovarajućim filterom za plinove (tip A1 prema normi EN14387). 

Sigurnosni podaci/opasnosti i oznake za transport

Identifikacija: GGVS/ADR: Klasa 2/listica 5F 
Oznaka prema uredbi o opasnim tvarima: F+ ''jako zapaljivo'', Xn ''štetno za zdravlje'', sadrži metilendifenil diizocijanat

GIS-kod

PU80

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije