caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/21422/020324_CarbonSpachtel_30_KG.png

CarbonSpachtel

Na udarce jako otporna, karbonskim vlaknima ojačana disperzivno vezana masa za armiranje, vrlo otporna na opterećenja. Nazivna debljina sloja 3 mm prema normi ÖNORM B 6410

Primjena

Capatect CarbonSpachtel je karbonskim vlaknima ojačana, na udarce jako otporna, disperzivno vezana i za obradu gotova masa za armiranje u Capatect sustavima. Capatect CarbonSpachtel se primjenjuje i za renoviranje fasada i izolacijskih sustava od polistirola.

Osobine materijala

  • ojačano karbonskim (ugljikovim) vlaknima
  • velika otpornost na udarce
  • izvanredna obradivost
  • slabo naprezanje
  • otpornost na atmosferilije
  • odlična svojstva armiranja

Pakovanje/veličina pakovanja

25 kg kanta

Nijanse

Svijetlo bež

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvoreno ca. 1 godinu.

Gustina

1600 kg/m³

Veličina zrna

1 mm

Difuzijski otpor µ (H2O)

μ <= 410

Čvrstoća prijanjanja

>= 0,08 MPa

Koeficijent apsorpcije vode

<= 0,5 kg/m2

Konzistencija

pastozno

Priprema podloge

Općenito važe upute za obradu za Capatect povezane sustave za toplinsku izolaciju i pribor, kao i "Smjernice za ugradnju ETICS sustava”.
Izrada armirnog sloja: Eventualne postojeće pomake na spojevima ploča na Capatect fasadnim izo-pločama prethodno obrusiti, a nakupljenu prašinu od brušenja odstraniti. 
Saniranje fasada: Podloga mora biti čista, nosiva, bez tvari koje razgrađuju i čestica koje otpadaju. Oštećene mineralne premaze ili strukturne žbuke koje se ljušte moraju se odstraniti u najvećoj mjeri. Šupljine u žbuci se moraju otući i po površini obilno omalterisati prikladnim materijalom. Mineralne površine koje se osipaju ili brašnaju se moraju najtemeljitije očistiti do tvrde tvari i grundirati sa Primalon Tiefgrund TF.
Renoviranje fasada i WDVS sustava za toplinsku izolaciju: Premaz mora biti nosiv, čist, bez slobodnih čestica i tvari koje razdvajaju. Oštećene strukturne žbuke koje se ljušte odstraniti. Kod pukotina na pokrivnom sloju (donja žbuka i pokrivna žbuka) ili na fasadi potrebno je utvrditi uzrok, te se tek tada može donijeti odluka kako i može li se saniranje i provesti.

Priprema materijala

Capatect Carbon-Spachtel je gotov za obradu i potrebno je tek malo promiješati. Po toplom vremenu je moguća regulacija konzistencije dodavanjem malih količina vode.

Sistem nanošenja

Izrada armirnog sloja: Nakon nanošenja zaštite za rubove na otvorima za prozore i rubovima, kao i dijagonalnog armiranja na uglovima otvora na fasadi se Capatect CarbonSpachtel nanosi svaki puta u širini mrežice pomoću gletera 10x10 mm, a staklena mrežica Capatect Glasgewebe se utiskuje s preklapanjem od najmanje 10 cm. Nakon toga još jednom nanijeti Capatect Carbon- Spachtel tako da se osigura pokrivanje mrežice po cijeloj površini. Ukupna debljina armirnog sloja iznosi 3 mm, pri čemu je staklena mrežicao Capatect Glasgewebe smještena otprilike u sredini.
Kod renoviranja: Capatect Carbon-Spachtel se u okviru Capatect saniranja fasada primjenjuje kao masa za ispunu i izravnavanje fasade, za doradu i obradu neoštećenih površina žbuke na masivnom zidu odnosno na PS-izo-sustavima, prije nego što se nanese jedan novi sloj strukturne žbuke. 
Capatect Carbon-Spachtel sa staklenom mrežicom (armirni sloj) nanosi na prikladnu i očišćenu podlogu, kako je opisano u odlomku "Donja žbuka”. Kod PS-izosustava koji se moraju renovirati, molimo bezuvjetno pozvati našeg stručnog savjetnika.

Potrošnja

Ca. 5 kg/m2 pri nazivnoj debljini sloja od 3 mm.

Uslovi pri nanošenju

Nanošenje pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura građevine, materijala, zraka) kao i po jakom suncu, po kiši bez zaštite, po magli odnosno rosi nije dopušteno. Ti uslovi se moraju održati najmanje 2 dana nakon nanošenja. 
Oprez u slučaju noćnog mraza!

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti najmanje 4-5 dana. Pri nižim temperaturama i višoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.
Prije daljnje obrade potrebno je Carbon-Spachtel provjeriti suhoću i čvrstoću površine. Kako bi se tokom faze sušenja izbjegao uticaj kiše, po potrebi prekriti ceradama.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda (spojeva premaza) raditi u jednom potezu mokro na mokro. Kako bi se očuvala specijalna svojstva, Capatect Carbon proizvodi se ne smiju miješati sa drugim proizvodima.
Nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Proizvod ne podliježe obvezi označavanja na temelju EU-smjernica/uredbe o opasnim materijalima. Pridržavati se uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s hemikalijama.
Čuvati izvan dohvata djece.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 04 10
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.ba
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije