Preskoči navigaciju
pasivna kuća
pasivna kuća

Pasivna kuća

Vanjskim se izgledom pasivna kuća uopće ne razlikuje od konvencionalne kuće. Ne radi se čak ni o pitanjima stilova, nego naprosto o jednom novom, modernom standardu gradnje. Pasivna kuća je pritom dokaz dosljednosti u daljnjem razvitku niskoenergetskih kuća. Ono što je čini tako posebnom su posebno visoki komfor, njena toplinska ugodnost i dobra kvaliteta zraka u prostoru, a sve to uz najnižu potrošnju energije. Pasivna kuća pri normalnoj uporabi treba preračunato 1,5 l ulja odnosno 1,5 m3 zemnog plina (15 kWh) po kvadratnom metru stambene površine godišnje. Nasuprot prosječnoj potrošnji u postojećim stambenim zgradama, to znači uštedu od više od 90 posto. Čak i konvencionalne novogradnje trebaju oko 6-10 litara ulja po metru stambene površine

Pitanje je kako pasivna kuća postiže ove vrijednosti? Ponajprije, pasivna kuća ima uvijek kompaktnu zgradu (građevinu). Sa najmanjom mogućom površinom prema van gubici energije su od početka mali. Uz to, koriste se građevni elementi koji tako smanjuju gubitke topline da se gotovo ne mora ni grijati. To su prozori za toplinsku zaštitu sa tri stakla sa izoliranim okvirima i posebno dobra toplinska izolacija zidova, krova i podruma. Zrakonepropusni omotač zgrade sprječava neželjene gubitke topline kroz uređaje za provjetravanje i osigurava besprijekornu funkcionalnost uređaja za provjetravanje koji se stalno skrbi za ugodni svježi zrak u prostoru, a uz to zrak koji se odvodi koristi za ponovno dobivanje topline. Za pokrivanje preostale potrebe za toplinom primjenjuju se djelotvorni kućni tehnički uređaji. Tako nastaje pasivna kuća koja koristi pasivne izvore topline kao što su sunce, ljudi, kućanski uređaji i toplina zraka koji se odvodi, pa skupi izvori energije poput lož-ulja i zemnog plina postaju gotovo nepotrebni. Obzirom na rastuće cijene energije, to je više nego primjereno današnjem vremenu. Naravno da pasivna kuća ima i svoju cijenu, no investicije će se vremenom kompenzirati uštedom na troškovima za energiju. Ako se promatra razvoj cijena energije u nedavnoj prošlosti, to bi moglo biti čak i srazmjerno brzo. Visoki komfor uz nisku potrošnju energije – već je to samo po sebi dobar argument za pasivnu kuću. Pojam "pasivna kuća" ne opisuje tip građevine nego tehnički standard. Potreba za toplinom za grijanje (Qh < 15 kwh/m2a) je toliko mala da pasivne kuće mogu izdržati i bez uobičajenog grijanja. Sa Capatect sustavima za gradnju pasivnih kuća može se zimska toplinska zaštita zgrada podesiti na gotovo svaku željenu razinu toplinske izolacije. Posebno niske U vrijednosti za pasivne kuće (ispod 0,15 W/mK) su stoga moguće bez ikakvih problema. Capatect fasadni sustavi za gradnju pasivnih kuća u kombinaciji s masivnim vanjskim zidom regulira vlažnost i temperaturu. Na taj način se u ljeti izbjegava pregrijavanje, a zimi ugodna toplina dulje ostaje u građevini. Stoga je ugodno stanovanje zajamčeno u svakom godišnjem dobu, a ljetna toplinska zaštita zagarantirana. To je značilo potrošnju od manje od sedam litara lož-ulja po kvardatnom metru stambene površine godišnje. U nizu drastično rastućih troškova energije, takozvani standard pasivne kuće sve više dolazi do izražaja. Kako bi se takav standard osigurao i sa komponentama povezanih sustava za toplinsku izolaciju, treba posegnuti za certificiranim sustavima. U njih se ubrajaju Capatect povezani sustavi za toplinsku izolaciju uključujući sve sastavne dijelove tih proizvoda. U pogledu zahtjeva, kod pasivnih kuća u načelu postoje daleko stroži kriteriji i zahtjevi nego kod građevina građenih na uobičajeni način, jer se tehničko-izvedbeni nedostaci na omotaču zgrade mogu pokazati daleko težim i trajnijim. Stoga je već pri planiranju potrebno paziti na toplinsku zaštitu vanjskih građevnih elemenata, nepropusnost i otpornost omotača zgrade na vlagu i vjetar kao i oblik i strukturu zgrade. Kako bise osiguralo da bitni dio izmjene zraka u pasivnoj kući preko uređaja za provjetravanje pridonese ponovnom dobivanju topline i kako bi se izbjegla oštećenja uslijed prenošenja vlage, pasivne kuće trebaju imati odlično izolirane vanjske zidove i visoki stupanj nepropusnosti zraka. U pogledu odgovarajućeg koncepta nepropusnosti posebni se zahtjevi stavljaju pred arhitekte i projektante. Uz to, najveći značaj ima i točnost izvedbe povezanog sustava za toplinsku izolaciju, zbog čega se ovi radovi trebaju povjeravati samo iskusnim izvođačima, a pri Passivhaus Institutu, Caparol je certificirao 15 specifičnih detalja gradnje.