caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/17803/018153.png

Histolith Lasurgrund

Lazurna podloga za temeljni strukturni premaz na silikatnoj osnovi prema normi VOB/C DIN 18 363, stavak 2.4.1, s dvostrukim siliciranjem

Primjena

Temeljni premaz koji daje strukturu i dobro popunjava podlogu za daljnje lazurne premaze u vanjskom i unutarnjem prostoru.

Osobine materijala

  • velika otpornost na atmosferilije
  • intenzivna zaštita od kiše, hidrofobnost, w-vrijednost = 0,07 kg/m2√h
  • maksimalni stupanj paropropusnosti sd-vrijednost < 0,01 m
  • visok stupanj propuštanja ugljičnog dioksida
  • sadrži kvarcne dodatke sa sposobnošću siliciranja, te je siliciranje udvostručeno
  • nezapaljiv

Baza materijala

Kalijevo vodeno staklo, mineralni pigmenti otporni na svjetlost, mineralna punila, akrilna smola (< 5 %)

Pakovanje/veličina pakovanja

12,5 l

Nijanse

Bijela

Tvorničko nijansiranje u raznim tonovima boje dostupno na upit. Moguće je nijansiranje u vlastitoj izvedbi sa Histolith Volltonfarben SI. Strojno se može nijansirati u ColorExpress sistemu sa anorganskim bojama u obliku paste.

Stepen sjaja

Izrazito zagasit.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Materijal se smije držati samo u plastičnim spremnicima.

Gustina

ca. 1,4 g/cm³

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, suhe, bez onečišćenja i tvari koje razdvajaju. Treba poštivati odredbe norme VOB, dio C, DIN 18 363, stavak 3.

Priprema podloge

Vanjske površine
Nove žbuke iz skupina morta PIc, PII i PIII:
Kod novih žbuka je potrebno uzeti u obzir vrijeme čekanja prije premazivanja, i to za skupinu morta PI min. četiri sedmice, za skupine morta PII i PIII min. dvije sedmice. Zapečenu koru odstraniti sa Histolith® fluat.

Stara nepremazana žbuka i stari mineralni premazi:
Dobro očistiti površinu. Ukloniti olabavljene slojeve. Jedan temeljni premaz sa Histolith® Silikat-Fixativ, razrijeđenim s vodom u omjeru 2 : 1 do 1 : 1, ovisno o upojnosti podloge.

Stari, nosivi, zagasiti premazi disperzivnih boja:
Dobro očistiti podlogu. Nanijeti jedan temeljni premaz Histolith® Lasurgrund, razrijeđenim s maks. 10% Histolith® Silikat-Fixativ.

Popravljanje žbuke:
Mort za popravak žbuke mora po svojoj vrsti i strukturi odgovarati staroj žbuki i prije premazivanja mora biti dobro vezan i tvrd. Popravljena mjesta na žbuki premazati sa Histolith® fluatom i zatim ih oprati.

Zidovi od opeke:
Podobni su samo zidovi od opeke sa sposobnošću upijanja. Nisu prikladne tvrdo pečene opeke ni klinker. Napraviti probnu površinu i ispitati podnošljivost premaza. Dobro očistiti površinu. Popraviti oštećene fuge. Jedan temeljni premaz sa Histolith® Silikat-Fixativ, razrijeđen vodom u omjeru  2 : 1 do 1 : 1,  ovisno o upojnosti podloge.

Prirodni kamen
Kao podloga podoban je samo prirodni kamen sa sposobnošću upijanja. Napraviti probnu površinu i ispitati podnošljivost premaza. Dobro očistiti površinu. Ukloniti olabavljene slojeve. Prirodni kamen koji se osipa učvrstiti prije premazivanja sa Histolith® Steinfestiger – sredstvom za učvršćivanje kamena.

Vodite računa o sljedećem: Kod prirodnog kamena sa sastojcima topivim u vodi može na premazu doći do izboja soli i mogu nastati mrlje.

Površine napadnute gljivicama ili algama:
Površine napadnute gljivicama odnosno algama očistiti mokrim postupkom. Nakon sušenja površine natopiti s Histolith® Algenentferner  - sredstvom za odstranjivanje algi, i pustiti da se osuše. Za izvedbu premaza potrebno je prethodno potražiti savjet našeg lokalnog predstavnika ili našeg tehničkog odjela.

Unutarnje površine

Nove žbuke iz skupina morta PIc, PII i PIII:
Pustiti da žbuka odstoji 2–4 sedmice. Zapečenu koru odstraniti sa Histolith® fluatom.

Gipsane žbuke iz skupine morta PIV:
Na čvrstoj žbuki: Nanijeti temeljni premaz sa Histolith® Innengrund – temeljnim premazom za unutarnje prostore. Mekanu gipsanu žbuku učvrstiti sa Histolith® Spezialgrundierung – specijalnim temeljnim premazom. Gipsanu žbuku sa zapečenom korom izbrusiti i odstraniti prašinu. Temeljni premaz izvesti sa Histolith® Spezialgrundierung. Nakon što se dobro osušilo, nanijeti međupremaz sa Histolith® Innengrund.

Gipsane ploče:
Izbrusiti tragove od obrade lopaticom. Nanijeti kao temeljni premaz Histolith® Innengrund. Mekana mjesta na gipsu obrađena lopaticom učvrstiti sa Histolith® Spezialgrundierung. Nanijeti temeljni premaz Histolith® Innengrund. Kod ploča sa sastojcima topivim u vodi koji izazivaju promjenu boje nanijeti temeljni premaz sa Caparol Aqua-Sperrgrund - temeljnim vodootpornim premazom (voditi računa o BFS uputama br. 12).

Ploče od gipsa:
Temeljni premaz sa Histolith® Innengrund.

Beton:
Odstraniti eventualne ostatke sredstava koji potiču razgradnju.

Zidovi od opeke:
Dobro očistiti površinu. Popraviti oštećene fuge od morta. Kod opeka koje sadrže sastojke topive u vodi i koji izazivaju promjenu boje nanijeti temeljni premaz sa Caparol Aqua-Sperrgrund.

Stari nosivi, zagasiti premazi disperzivnih boja:
Dobro očistiti površinu. Nanijeti temeljni premaz Histolith® Lasurgrund, razrijeđenim s maks. 10 % Histolith® Silikat-Fixativ.

Premazi boja koje sadrže ljepilo:
Temeljito isprati. Nanijeti jedan temeljni premaz sa Histolith® Spezialgrundierung.

Površine napadnute s plijesni:
Isprati mjesta napadnuta plijesni. Nakon sušenja natopiti površine sa Histolith® Algenentferner – sredstvom za odstranjivanje algi, i pustiti da se osuše. Za izvedbu premaza potrebno je prethodno savjetovanje s našim lokalnim zastupnikom ili s našim tehničkim odjelom.

Način primjene

Za objekte koji su zaštićeni kao spomenici kulture daje se prednost postupku sa četkama.

Sistem nanošenja

Temeljni premaz:
Mineralne podloge sa slabom, a ravnomjernom sposobnošću upijanja: jedan temeljni premaz, razrijeđen sa maks. 5 %  Histolith® Silikat-Fixativ.

Mineralne podloge s jakom, a neravnomjernom sposobnošću upijanja ili podloge koje se na površini osipaju:
Jedan temeljni premaz s Histolith® Silikat-Fixativ, razrijeđenim s vodom u omjeru 2 : 1 do 1 : 1, ovisno o upojnosti podloge.

Međupremaz:
Jedan međupremaz sa Histolith® Lasurgrund, razrijeđenim s maks. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ.

Završni premaz:
Jedan ili više završnih premaza sa Histolith® Antik-Lasur.

Potrošnja

Ca. 200–250 ml/m2 na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće viša.
Tačne vrijednosti valja odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica za obradu:
+8 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 12 sati je površina suha i pogodna za premazivanje, nakon 24 sata je otporna na kišu.
Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka ovo se vrijeme produžava.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Napomena

Nije prikladno za vodoravne ili nagnute površine na kojima se zadržava voda. Ne smije se raditi na izravnoj sunčevoj svjetlosti, na visokim temperaturama, po jakom vjetru, ekstremno visokoj vlažnosti zraka, magli, kiši. U datom slučaju postaviti na skelu zaštitnu mrežu ili cerade. Oprez u slučaju da prijeti noćni mraz.

Mjere pokrivanja:
Pomno prekriti okruženje površina koje se premazuje, što se odnosi posebice na staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Odmah valja isprati boju sa lakiranih površina, stakla, keramike, metala i prirodnog kamena.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a): 30 g/l; maks. 10 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-SK01

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije