Rauhfaserfarbe

Unutarnja periva mat disperzivna boja koja se može nanositi valjkom ili špricanjem, grube strukture

Primjena

Za visokopokrivene, neprekinute zidne i stropne premaze u grubo hrapavoj strukturi (struktura drvne sječke). Posebno pogodna za racionalno i jeftino premazivanje montažnih dijelova.

Osobine materijala

  • vodorazrjediva, ekološka, bez mirisa
  • otporna na pranje
  • paropropusna
  • sd-vrijednost< 0,1 m
  • odlične pokrivnosti
  • izjednačavanje podloge
  • bez naprezanja
  • lako i jednostavno se obrađuje

Baza materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945

Pakovanje/veličina pakovanja

12,5 l

Nijanse

Bijela.

Samostalno se nijansira sa maks. 5% CaparolColor Abtönfarben ili AmphiColor® Voll- und Abtönfarben. Kod samostalnog nijansiranja potrebno je pomiješati ukupnu količinu kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Kod naručivanja 100 l i više u istoj nijansi jednom nadrudžbom na upit se isporučuje i tvornički nijansirana. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade molimo provjeriti točnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže). 

Stepen sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustina

ca. 1,5 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, suhe i bez tvari koje razdvajaju.  
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke grupe PII i PIII / minimalna tlačna čvrstoća sukladno normi DIN EN 998-1 s min. 1,5 N/mm2:
Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa OptiGrund odn. CapaSol.

Gipsane i gotove žbuke iz grupe PIV / minimalna tlačna čvrstoća sukladno normi DIN EN 998-1 s min. 2 N/mm2:
Temeljni premaz sa Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu, temeljni premaz sa Tiefgrund TB.

Građevinske gips ploče:
Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiGrund ili Tiefgrund TB. Na jako kompaktnim, glatkim pločama kao temeljni premaz za poboljšanje vezanja koristiti Haftgrund.

Gipsane ploče (gips-kartonske ploče):
Obrusiti ogrebotine od lopatice. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Haftgrund, OptiGrund ili CapaSol. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS upute br. 12.

Beton:
Odstraniti eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju.

Nosivi premazi:
Mat, slabo upojne premaze direktno obraditi. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa Haftgrund.

Nenosivi premazi:
Odstraniti nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili žbuke na bazi umjetne smole. Na slabo upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa Haftgrund. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju, odnosno upijaju, temeljni premaz sa OptiGrund odnosno CapaSol. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine. Temeljni premaz sa Tiefgrund TB.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Tiefgrund TB.

Tapete koje ne vežu čvrsto:
Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati. Temeljni premaz sa Tiefgrund TB.

Površine s naslagama plijesni:
Naslage plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine proprati sa Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Kod jako napadnutih površina završni premaz izvesti sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom se treba pridržavati zakonskih propisa (npr. odredbi o bio-tvarima i opasnim sastojcima).

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očistiti na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Na jako zaprljanim površinama napraviti završni premaz sa Aqua-inn №1.

Drvo i drveni materijali:
Premazati vodorazrjedivim i po okoliš neškodljivim Capacryl akrilnim lakovima ili Capacryl PU lakovima.

Manja oštećenja:
Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa masom za ispunu i izravnavanje Akkordspachtel prema propisima o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

Sistem nanošenja

Nanošenje valjkom:

Nanijeti Rauhfaserfarbe u dva sloja bogato, ravnomjerno, razrijeđen s maks. 15% vode.
Za nanošenje koristite valjke od kratke janjeće dlake. Ne nanosite previše široko, budući da u suprotnom nećete moći postići ravnomjernu strukturu. Da biste postigli savršenu teksturu, nanesite je vodoravno na zidove i završite okomito.

Kod premazivanja, nanesite boju poprečno na svjetlo i završite u smjeru svjetla. Na kutove i rubove nanijeti četkom ili valjkom pogodnim za bojenje radijatora. Za vrijeme obrade, proizvod je potrebno povremeno promiješati.

Nanošenje špricanjem
Temeljni premaz:
Nanijeti Haftgrund ili neku od Caparolovih unutarnjih boja otpornih na pranje, kao što je npr. Malerit, u nijansi približnoj završnom sloju.

Završni sloj:
Nanijeti odgovarajućom opremom za špricanjem bogat, obilan, ravnomjeran sloj, pri čemu je Rauhfaserfarbe razijeđen s maks. 10% vode.
Dizna: 6–8 mm
Pritisak: 4 bara
Uređaje za rad odmah nakon upotrebe oprati vodom.

Potrošnja

Ca. 500–800 ml/m2.
Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja: 
+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 4 – 6 sati suho po površini i može se premazivati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka produžljuje se vrijeme sušenja.

Napomena

Kako bi se očuvala specifična svojstva proizvoda, nije ga dozvoljeno miješati sa drugim proizvodima. Radi izbjegavanja vidljivih spojeva premaza, premazivati "mokro na mokro" u jednom potezu. Kod korištenja Caparol-Tiefgrund TB za unutarnje radove može doći do pojave tipičnog mirisa otapala, zbog čega treba osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima koristiti proizvod koji ne sadrži aromate, AmphiSilan-Putzfestiger, slabog mirisa. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

GIS-kod

BSW 20

Proizvodni kod boja i lakova

ranije: M-DF01

Deklaracija sadržaja

Polivinilacetatna smola, titan dioksid, kalcij karbonat, drvena vlakna, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon)

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije