caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/173861/052627_Histolith_Volltonfarben_HU.png

Histolith Volltonfarben SI

Koloranti na bazi sol-silikata, pune nijanse i visoke zasićenosti.

Primjena

Za postizanje visoko briljantnih postojanih premaza i oslikavanje, kao i nijansiranje Histolith/Sylitol disperzivnih silikatnih boja i žbuka. Dodatkom litijevog vodenog stakla smanjuje se izbijanje soli ("cvjetanje") i omogućuje dobivanje posebno briljantnih nijansi.

Osobine materijala

  • postojani na svjetlo (otporni na blijeđenje)
  • otporni na vremenske uvjete
  • visoka stabilnost nijanse
  • visoka propusnost vodenih para, sd-vrijednost <0,01 m
  • visoka propusnost ugljik dioksida
  • mineralna površina
  • nisu termoplastični
  • bez otapala i plastifikatora
  • ispunjavaju zahtjeve prema VOB DIN 18363 za disperzivno silikatne boje

Baza materijala

Mineralna kombinacija veziva od visokokvalitetnog alkalnog vodenog stakla, silkagela i svjetlostalnih pigmenata, udio organskih tvari <5%

Pakovanje/veličina pakovanja

750 ml, 5 l

Nijanse

Isporučuje se u standardnim nijansama: Gelb, Ocker, Oxidrot, Oxidorange, Oxidbraun, Umbra, Grün, Ultramarinblau, Kobaltblau, Schwarz.

Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
Klasa: B
Grupa: 1

Stepen sjaja

Mutno mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Otvorene doze držati čvrsto zatvorene.

Gustina

ca. 1,4 g/cm³

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani  2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Vanjske površine

Nove žbuke iz skupina morta PIc, PII und PIII:
Kod novih žbuka je potrebno uzeti u obzir vrijeme čekanja prije premazivanja, i to za skupinu morta PI min. 4 tjedna, za skupine morta PII i PIII min. 2 tjedna. Preporučuje se odstraniti zapečene slojeve sa Histolith® fluat.

Stare nepremazane žbuke i stari mineralni premazi:
Dobro očistiti površinu. Ukloniti olabavljene slojeve. Nanijeti kao temeljni premaz Histolith® Sol-Silikat-Fixativ razrijeđenim u vodi u omjeru 2 : 1 do 1 : 1, ovisno o upojnosti podloge.

Sve nosive, zagasite disperzivne boje:
Dobro očistiti površinu. Ukloniti olabavljene slojeve.

Popravljanje žbuke:
Žbuka za popravak mora po svojoj vrsti i strukturi odgovarati staroj žbuci i prije premazivanja mora biti dobro vezana i tvrda. Sva popravljena mjesta valja natopiti sa Histolith® fluat i zatim ih oprati. 

Zidovi od opeke:
Pogodni su samo zidovi od upojne cigle. Tvrdo pečena cigla i klinker nisu prikladni. Uvijek preporučamo izradu probne površine kako bi se ispitala prionjivost i podnošljivost premaza. Površinu dobro očistiti, odstraniti olabavljene slojeve. Temeljno premazati sa Histolith® Sol-Silikat-Fixativ razrijeđenim u vodi u omjeru 2 : 1 do 1 : 1, ovisno o upojnosti podloge. 

Prirodni kamen:
Pogodan je samo upojan prirodni kamen. Izraditi probnu površinu i ispitati podnošljivost premaza.Površinu dobro očistiti, odstraniti olabavljene slojeve. Prirodni kamen koji se osipa prethodno učvrstiti sa Histolith® Steinfestiger – sredstvom za učvrščivanje kamena.
Vodite računa o sljedećem:
Na prirodnom kamenu koje sadrži sastojke topive u vodi može doći do izbijanja soli i pojave mrlja. 

Površine napadnute gljivicama i algama:
Površine napadnute gljivicama odnosno algama očistiti mokrim postupkom. Nakon što su se površine osušile valja ih obraditi sa Histolith® Algenentferner – sredstvom za odstranjivanje algi, i pustiti da se osuše. Za izvedbu premaza potrebno je prethodno savjetovanje s našom tehničkom službom. 

Unutarnje površine 

Nove žbuke iz grupe mortova PIc, PII i PIII:
Ostaviti da stoje 2 – 4 tjedna. Prije premazivanja površinu premazati sa Histolith® Fluat i nakon toga oprati. 

Gips žbuke iz grupe mortova PIV:
Čvrste žbuke grundirati sa Histolith® Weißgrund. Meke gipsane žbuke učvrstiti sredstvom Histolith® Spezialgrundierung. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti i odstraniti prašinu. Temeljni premaz sa Histolith® Spezial-grundierung.
Nakon temeljitog sušenja, međupremaz napraviti sa Histolith® Weißgrund.

Gips kartonske ploče:
Izbrusiti tragove od obrade lopaticomte potom nanijeti kao temeljni premaz Histolith® Weißgrund. Mekana mjesta na gipsu obrađena lopaticom učvrstiti sa Histolith® Spezialgrundierung. Kod ploča sa sastojcima topivim u vodi koji izazivaju promjenu boje nanijeti temeljni premaz sa Caparol Aqua-Sperrgrund - temeljnim vodootpornim premazom (voditi računa o BFS uputama br. 12). 

Ploče od gipsa:
Kao temeljni premaz nanijeti Histolith® Weißgrund. 

Beton:
Odstraniti eventualne ostatke sredstava koji potiču razgradnju. 

Zidovi od opeke:
Dobro očistiti površinu. Popraviti oštećene fuge od morta. Kod opeka koje sadrže sastojke topive u vodi i koji izazivaju promjenu boje nanijeti temeljni premaz sa Caparol Aqua-Sperrgrund. 

Stari, nosivi, mat premazi disperzivnih boja:
Površinu dobro oprati. Ukloniti slojeve koji slabo drže. 

Premazi boja koje sadrže ljepilo:
Temeljito isprati. Nanijeti kao temeljni premaz Histolith® Weißgrund. 

Zidovi sa tapetama:
Direktno premazivati. Kod reljefnih i tapeta sa uzorkom napraviti probni premaz. 

Površine sa Capaver tapetama:
Nanijeti kao temeljni premaz Histolith® Weißgrund. 

Tapete koje ne drže čvrsto:
Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati. Temeljni premaz sa Histolith® Spezialgrundierung a međupremaz sa Histolith® Weißgrund. 

Površine s naslagama plijesni:
Talog plijesni oprati. Nakon sušenja površine namočiti sa Histolith® Algenentferner i pustiti da se osuše. Za izradu premaza je potrebno savjetovati se s našim vanjskim suradnikom ili tehničkim odjelom. Uz to se moraju poštivati zakonski i lokalni propisi (kao npr. odredba o biotvarima i opasnim materijalima).


Način primjene

Za objekte koji su zaštićeni kao spomenici kulture daje se prednost obradi četkama, za ostale se koristi nanošenje valjkom ili špricanjem.

Airless nanošenje:
Kut: 50°
Dizna: 0,026"
Tlak: 150–180 bara
Boju prije nanošenja dobro promiješati i procijediti.

Sistem nanošenja

Mineralne podloge sa slabom i ravnomjernom sposobnošću upijanja:
Jedan temeljni i jedan završni premaz Histolith® Volltonfarbe SI, razrijeđen s max. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ. 

Mineralne podloge s velikom, a neravnomjernom sposobnošću upijanja ili podloge koje se osipaju:
Jedan temeljni premaz sa Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, razrijeđenim vodom u omjeru 2 : 1 do 1 : 1, ovisno o upojnosti podloge.
Jedan međupremaz i jedan završni premaz Histolith® Volltonfarbe SI, razrijeđen s max. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ. 

Intenzivne nijanse boje mogu imati manju pokrivnost, tako da je u nekim slučajevima potrebno nanošenje drugog završnog sloja.

Potrošnja

Ca. 150–200 ml/m2 na glatkoj podlozi za dva premaza. Na hrapavim površinama potrošnja je adekvatno veća. Točne vrijednosti odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade:
+8 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 12 sati suho po površini i može se premazivati, nakon 24 sata otporno na kišu. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka se ta vremena produljuju.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Napomena

Radi izbjegavanja nasejda potrebno je premazivati po sistemu "mokro na mokro" u jednom potezu. Nije prikladno za vodoravne ili nagnute površine na kojima se zadržava voda.
Ne smije se nanositi pri izravnom sunčevom svjetlu, na visokim temperaturama, po jakom vjetru, ekstremno visokoj vlažnosti zraka, po magli, kiši. U datom slučaju postaviti na skeli zaštitnu mrežu ili ceradu. Oprez u slučaju noćnog mraza. 

Mjere pokrivanja
Potrebno je pomno prekriti okruženje premazanih površina, što se posebice odnosi na staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a): 30 g/l; < 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-SK01

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije