Tiefgrund TB

Specijalno sredstvo za grundiranje na bazi otapala, za vanjske i unutrašnje radove.

Primjena

Specijalno sredstvo za grundiranje, bezbojno kad se osuši, za vanjske i unutrašnje površine.
Specijalno za gipsane površine. Za grundiranje i učvršćivanje starih žbuka koje se osipaju po površini, površina s ispranim ili mehanički uklonjenim starim premazima ili podloga onečišćenih makulaturom ili ostacima ljepila za tapete.
Ne primjenjuje se na povezanim sistemima za toplinsku izolaciju sa izolacijom od polistirola i na žbukama koje sadrže polistirol.
Ne koristiti u prostorima gdje se skladište ili proizvode prehrambene namirnice.

Osobine materijala

  • učvršćuje podlogu
  • velika moć prodiranja u podlogu
  • sposobnost difuzije i sorpcije
  • otpornost na alkalne tvari
  • bezbojan kad se osuši

Baza materijala

Akrilna smola u otapalu.

Pakovanje/veličina pakovanja

1 l, 5 l, 10 l, 25 l

Skladištenje

Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja.

Gustina

ca. 0,8 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani  2
++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloga mora biti čista, bez tvari koje razdvajaju i suha.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

Priprema podloge

Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Razrjeđivanje

U slučaju potrebe, razrjeđivati isključivo tehničkim benzinom ili uljnim razrjeđivačem.

Sistem nanošenja

Obrada:
U normalnom slučaju se obrađuje nerazrjeđen. Na prhkim, poroznim podlogama dva puta mokro na mokro. Na slabo upojnim podlogama razrjeđen s najviše 20% tehničkog benzina (uljnog razrjeđivača). Na temeljnom premazu se ne smije stvarati zatvoreni, sjajni film.

Potrošnja

Zavisno o upojnosti podloge i stupnju razrjeđenosti 150–300 ml/m2.
Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
Može se obrađivati i po mrazu, ako je podloga suha i nezaleđena.

Vrijeme sušenja

Pri +20°C relativne vlažnosti zraka može se obrađivati najranije nakon 12 sati.
Pri nižim temperaturama produžuje se vrijeme sušenja.

Alat

Tiefgrund TB se nanosi kistom odnosno četkom i dobro utrlja. Prskanje s prikladnim Airless uređajima. Ne koristiti prskalice s komprimiranim zrakom.

Airless nanošenje:
Ugao prskanja: 60°
Mlaznica: 0,029"
Pritisak prskanja: 50–60 bara

Čišćenje alata

Uređaje za rad očistiti odmah nakon upotrebe tehničkim benzinom, uljnim razrjeđivačem ili sredstvom za čišćenje kistova/četaka.

Napomena

Ne koristiti u osjetljivim prostorima gdje nema dovoljno vremena za sušenje. Kod primjene Tiefgrund TB u unutrašnjim prostorima može doći do pojave tipičnog mirisa otapala te je stoga potrebno osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim prostorima koristiti AmphiSilan-Putzfestiger koji je bez aromata i slabog mirisa (vidjeti tehničke informacije broj 670).

Podnošljivost sa drugim materijalima:
Tiefgrund TB se ne smije miješati sa drugim materijalima.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati plin/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(h): 750 g/l; maks. 730 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-GF03

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list