caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/187820/056506_Capadur_ImpraegnierLasur_3in1_2_5L.png

Capadur ImprägnierLasur 3 in 1

Tankoslojna lazura za drvo otvorenih pora za oblikovanje u boji i zaštitu drvenih građevnih elemenata u vanjskom prostoru.
Dopušteno sredstvo za zaštitu drveta od plavila i gljivica koje izazivaju truljenje.

Primjena

Lazura na bazi alkidne smole otvorenih pora s trostrukom funkcijom. Premazivanje u boji, zaštita od atmosferilija i dopuštena zaštita drveta od plavila i gljivica koje izazivaju truljenje na drvenim građevnim elementima kao što su daščane obloge, ograde, šindra, ograde balkona, oplate, pergole itd., te na ograničeno stabilnim drvenim građevnim elementima kao što su daščane obloge spojene na pero i utor, izlozi, ulazna vrata, kanatne konstrukcije itd.

Kao temeljni premaz za ograničeno stabilne drvene građevne elemente poput prozora i vrata.
Prije premazivanja drvenih materijala u obliku ploča kao što su ploče od masivnog drveta, furnirske šperploče, ploče od iverice ili ploče od drvenih vlakana molimo da pogledate upute u BFS biltenu br. 18 st. 2.2.3.

Samo za premazivanje vanjskih drvenih površina.

Vanjski prozori i vanjska vrata smiju se obraditi sa svih strana sa Capadur Imprägnier­Lasur 3 in 1.
Capadur ImprägnierLasur 3 in 1 služi kao zaštita od truljenja i plavila za statički neopterećene drvene elemente u vanjskom prostoru koji su bez kontakta sa zemljom prema normi DIN 68800-3: 2012-02 (dodatak C).

Dopušteni biocidni proizvod prema uredbi (EU) 528/2012.

Vrsta proizvoda: Sredstva za zaštitu drveta (PA8).

Reg.-br.(BauA): 
DE-0013691-01-0002-08 (Kiefer); DE-0013691-01-0003-08 (Eiche); DE-0013691-01-0004-08 (Teak); DE-0013691-01-0005-08 (Ebenholz); DE-0013691-01-0006-08 (Palisander); DE-0013691-01-0009-08 (Walnuss); DE-0013691-01-0013-08 (Nussbaum); DE-0013691-01-0014-08 (Mahagoni) 

Tvar: 
6,9 g/L Propikonazol
6,9 g/L IPBC

Osobine materijala

  • otapalo sa malim udjelom aromata
  • tankoslojna
  • otvorenih pora, sposobnost regulacije vlage
  • velika sposobnost prodiranja u podlogu
  • UV zaštita
  • lako se premazuje, jednostavno renoviranje
  • nema ljuštenja
  • može se opet premazivati lazurama koje sadrže otapala i razrjedive su u vodi
  • dopušteno i registrirano sredstvo za zaštitu drveta prema uredbi EU

Baza materijala

Alkidna smola

Pakovanje/veličina pakovanja

750 ml: Kiefer, Eiche, Nussbaum, Walnuss, Mahagoni, Teak, Palisander, Ebenholz
2,5 l: Kiefer, Eiche, Nussbaum, Walnuss, Mahagoni, Teak, Palisander, Ebenholz
5,0 l: Kiefer, Eiche, Nussbaum

Nijanse

  • Standardne nijanse: Kiefer, Eiche hell, Nussbaum, Walnuss, Mahagoni, Teak, Palisander, Ebenholz

Stepen sjaja

Mat do svilenkasto mat.
Stupanj sjaja može varirati ovisno o vrsti drvene površine

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Spremnike čuvati čvrsto zatvorene.

Gustina

ca. 0,86 g/cm³ pri 20 °C

Udio čvrste tvari

 ca. 23 tež.-%

Prikladne podloge

Upojni drveni građevni elementi ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija.
Kao temeljni premaz na drvenim građevnim elementima ograničeno stabilnihdimenzija. Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje potiču odvajanje. Vlaga u drvetu ne smije u vanjskom prostoru kod bjelogoričnog drveta biti u prosjeku veća od 13 %, a kod četinjastog od prosječno 15 %. Pri obradi potrebno je pridržavati se načela konstruktivne zaštite drveta, što su preduvjeti za trajnu zaštitu drveta premaznim materijalima.

Priprema podloge

Novi drveni elementi:
Glatke i izblanjane drvene površine treba obrusiti u smjeru vlakana i temeljito očistiti. Pri tome je
potrebno ukloniti sastojke drveta koji izbijaju van, poput npr. smole i smolastih čepova.

Staro neobrađeno drvo:
Posivjele, atmosferilijama istrošene površine drveta treba prebrusiti sve do zdravog, nosivog drveta, a zatim temeljito očistiti.

Premazano drvo:
Stare premaze poput lakova i debeloslojnih lazura treba ukloniti sve do upojne površine drveta.
Čvrsto prianjajuće tankoslojne lazure treba izbrusiti, očistiti i ispitati kompatibilnost sa Capadur ImprägnierLasur 3 in 1.

Način primjene

Savjeti za nanošenje špricanjem:

Radni-/pritisak špricanjaPritisak raspršivanjaDizna
Airless160–180 bara0,007–0,011 inča
Aircode60–90 bara1–2 bara0,007–0,011 inča
Finecoat1,5
Visoki tlak2–4 bara1,5


Obrada:
Capadur ImprägnierLasur prije uporabe promiješati. Može se nanositi kistom ili špricanjem. Nanošenje špricanjem smije se zbog biocidnih djelatnih tvari obavljati samo u zatvorenim uređajima za špricanje s prikladnom tehnikom filtriranja. Špricanje je prikladno samo za nanošenje materijala. Da bi rezultat bio premaz bez oblačića ili vidljivih sastavaka potrebno je površina u pravilu dodatno premazati kistom ili četkom. Pri premazivanju prozora i vanjskih vrata treba se pobrinuti za dobar dovod zraka i unutarnju ventilaciju. Prozore i vrata treba držati otvorenim (poprečno provjetravanje, izmjena zraka min. 5 m³/h). Trajanje boravka u radnom području treba svesti na najmanju mjeru.

Sistem nanošenja

Capadur sustav za premazivanje drva, vani:
Drveni el. koji imaju mjeruDrveni el. ograničeno stabil. dim.Drveni el. nestabilnih dim.
Temeljni premaz1 x Capadur ImprägnierLasur 3 in 11 x Capadur ImprägnierLasur 3 in 11 x Capadur ImprägnierLasur 3 in 1
Među- i završni premaz, na bazi otapala2 x Capadur F7-LangzeitLasur
ili
2 x Capadur UniversalLasur
2 x Capadur ImprägnierLasur 3 in 1
ili
2 x Capadur F7-LangzeitLasur
ili
2 x Capadur UniversalLasur 
2 x Capadur ImprägnierLasur 3 in 1
Alternativno sa lazurama sa drvo na bazi vode:
Drveni el. koji imaju mjeruDrveni el. ograničeno stabil. dim.Drveni el. nestabilnih dim.
Temeljni premaz1 x Capadur ImprägnierLasur 3 in 1
Zwischen- und Deckanstrich wasserverdünnbar2 x Capadur DecorLasur ili 2 x Capadur Aqua-Lasur Universal
Za optimalnu UV zaštitu treba nanijeti lazuru ''u boji'' najmanje 3x. 

Drveni građevni elementi zahtijevaju redovnu njegu u vidu obnavljanja premaza. Potrebni intervali renoviranja ovise pored ostalog o intenzivnosti izlaganja atmosferilijama, kvaliteti i strukturi drveta te o debljini premaznog sloja. Pomoću Capadur Holz-Chronograph mogu se izračunati potrebni intervale za renoviranje i njegu.

Potrošnja

Premaz nanešen na glatku drvenu površinu:
ca. 80 – 100 ml/m2 , ovisno o upojnosti podloge

Ispitana količina za nanošenje kao zaštita drveta:
ca. 160 – 180 ml/m2

Vrijednosti potrošnje su orijentacione vrijednosti, koje mogu odstupati ovisno o vrsti i stanju podloge.
Točne vrijednosti potrošnje moguće je odrediti samo prethodnim probnim premazivanjem na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge: 
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka:
Nakon 12 sati suho i može se premazivati. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produžuje.
Upojnost drvene podloge utječe na sušenje i sjaj. Na vrstama drveta koje sadrže drvene sastojke (npr. hrastovina, tropsko drvo) može doći do usporenog sušenja.

Čišćenje alata

Uljnim razrjeđivačem ili testbenzinom.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Samo za profesionalnu primjenu!
Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Skladištiti pod ključem.
Sadrži IPBC, Propikonazol, 2-Butan­onoksim – kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Dodatne napomene:
Koristite biocidne proizvode pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitajte naljepnicu i informacije o proizvodu. Koristi se samo u skladu s uputama za uporabu i samo za predviđene načine primjene. Špricanje samo u zatvorenim sustavima. Zlouporaba može dovesti do oštećenja zdravlja i okoliša. Ne primjenjujte u blizini vode. Ne smije se koristiti na drvu koje dolazi u izravan dodir s hranom ili hranom za životinje ili biljkama, ili se koristi za premazivanje košnica.
Detaljnjije informacije: Vidjeti Sigurnosnno-tehnički list.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima materijala odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(f), 700 g/l; maks. 700 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

HSM-LV30

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije