caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/185054/055808_CAPALAC_Hochglanz-Buntlack_2,5L.png

Capalac Hochglanz-Buntlack

Sjajni lak na bazi silikonom modificirane alkidne smole, bez aromata, za vanjske i unutarnje radove.

Primjena

Za visokovrijedno, sjajno premazivanje drveta, metala i tvrdog PVC kod unutarnjih i vanjskih radova kao i za grijaća tijela s toplom vodom – radijatore, s iznimkom bijelih nijansi.
Zbog karakterističnog mirisa tipičnog za lakove sa alkidnom smolom, za premazivanje većih površina u zatvorenim prostorima preporučujemo Capacryl PU-Gloss.

Osobine materijala

 • otapalo bez aromata
 • odlična postojanost nijanse i sjaja
 • visoki sjaj
 • dugo otvoreno vrijeme
 • vrlo dobra izdržljivost
 • odlična pokrivnost i pokrivanje rubova
 • velika otpornost na udarce
 • elegantna i lagana obrada
 • brzo sušenje
 • izvanredno razlijevanje
 • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu i kratkotrajna postojanost na slabe kiseline i lužine

Baza materijala

Silikonsko-alkidna smola, s otapalima, bez aromata

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Standardne nijanse:
  125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l
 • ColorExpress:
  0,5 l, 1 l, 2,5 l

Nijanse

 • Standardne nijanse:
  Weiß, RAL 1021, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6005, RAL 6011, RAL 7001, RAL 7016, RAL 7035, RAL 8011, RAL 8017, RAL 9001, RAL 9005 kao i efektne nijanse RAL 9006 (bijeli aluminij) i RAL 9007 (sivi aluminij)
 • ColorExpress:
  Ca. 20.000 nijansi se može izraditi na ColorExpress stanicama (Capalac mix).

U ColorExpress sustavu moguće je nijansirati u više od 18.000 različitih nijansi.

Pri radu sa slabo pokrivnim nijansama, kao što su crvena, narandžasta ili žuta, predlažemo temeljni sloj napraviti u pripadajućoj temeljnoj nijansi. Za Capalac BaseTop, Capalac AllGrund, Capalac Vorlack i Capalac GrundierWeiß odgovarajući tonovi su dostupni na mašinama za toniranje u ColorExpress sustavu.

Napomena: Kod intenzivnih i tamnih nijansi mogu na površini premaza nastati privremeno otarine pigmenata, po potrebi lakirati prozirnim lakom Capalac Kunstharz-Klarlack.
Kod svijetlih nijansi i bijele boje može zbog oskudnog utjecaja svjetla (UV zračenje) i hemijskih uticaja kao što su npr. pare amonijaka iz sredstava za čišćenje, materijala za ljepljenje, premazivanje ili brtvljenje doći do pojave žutila na površini laka. To žutilo je tipično za materijal i ne predstavlja manu proizvoda.

Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
Vezivo: Klasa B
Pigmentacija: Grupa 1 do 3, ovisno o nijansi

Stepen sjaja

Visoki sjaj

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Načetu ambalažu držati dobro zatvorenu.

Gustina

ca. 0,9–1,1 g/cm3 ovisno o nijansi

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Grundirano i prvim lakom premazano drvo, metal i tvrdi PVC.
Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razgrađuju. 
Vlažnost drveta ne smije prijeći 13%.

Priprema podloge

Drveni elementi
Drvene površine obrusiti u pravcu vlakana, temeljno očistiti, a tvari koje iscure iz drveta, kao npr., smolu i grudvice smole ukloniti. Oštre rubove slomiti (vidjeti također BFS-bilten br. 18).

Željezo, čelik
Željezo i čelik prema normama pripremiti na stupanj čistoće SA 2 1/2(pod pritiskom) ili ST3 (strojno) prema DIN EN ISO 12944-4.

Cink, tvrdi PVC
Pranje sredstvom na bazi amonijaka prema BFS br. 5 i 22.

Aluminij, neeloksirani
Nitro razrjeđivačem ili fosfornom kiselinom, čišćenje spužvom/mrežicom prema BFS br. 6.

Stari premazi
Lagano izbrusiti i/ili očistiti lužinom. Nenosive stare premaze ukloniti.

Način primjene

Savjeti za nanošenje špricanjem:
Ø DiznePritisakRazrjeđivanjeZagrijavanje materijala
Aircoat-TempSray0,09–0,11 inča180–200 baraNerazrijeđeno35 °C
Visoki pritisak
(samoRAL 9006 i 9007)
1,6 mm2,5 bara+10 % Capalac PU-Härter i po potrebi 25–30 % AF-Verdünner; DIN 4 mm ca. 45 sek.20 °C
 nije pogodno za metalik nijanse RAL 9006 i RAL 9007.

Obrada:

Capalac Hochglanz-Buntlack se može nanositi četkom, valjkom ili špricanjem. Prije upotrebe dobro promiješati.
Proizvod se isporučuje već podešene konzistencije, tako da je nanošenje špricanjem (TempSpray) sa Aircoat moguće kroz zagrijavanjem materijala.

Obrada tonova RAL 9006 i 9007:
Optički homogene površine moguće je dobiti samo postupkom špricanja, pri čemu treba primijeniti visokotlačnu tehniku nanošenja. Na velikim površinama koje čine cjelinu ne može se uvijek, čak ni špricanjem, izbjeći pojava „oblačića". 
Kod nijansi RAL 9006 i RAL 9007 mogu se zbog različitih postupaka premazivanja, kao što je špricanje, nanošenje valjkom ili kistom, pojaviti razlike u tonu boje. 

Sjajnom laku Capalac Hochglanz-Buntlack  u tonovima RAL 9006 i RAL 9007 mora se dodati 10 % PU-Härter! Capalac Hochglanz-Buntlack  je u standardnim tonovima RAL 9006 i 9007 dvokomponentni specijalni lak.
Svakako se treba držati sigurnosnih uputa u Tehničkim informacijama za učvršćivač Capalac PU- Härter br. 093.

Sistem nanošenja

PodlogaPrimjenaPriprema podlogeImpregniranjeGrundiranjeMeđupremazZavršni premaz
Drvo, drveni materijaliUnutraObrusitiCapalac VorlackPo potrebi Capalac
Hochglanz-Buntlack
Capalac
Hochglanz-Buntlack
DrvoVaniBFS br. 18Capalac Holz-ImprägniergrundCapalac VorlackCapalac
Hochglanz-Buntlack
Željezo, čelikUnutraSkinuti hrđu / očistitiCapalac AllGrundPo potrebi Capalac
Hochglanz-Buntlack
VaniSkinuti hrđu / očistiti2 x Capalac AllGrundCapalac
Hochglanz-Buntlack
CinkUnutraBFS br. 5Disbon 481 EP-Uniprimer
ili
Capalac AllGrund
Po potrebi Capalac
Hochglanz-Buntlack
VaniBFS br. 5Disbon 481 EP-Uniprimer
ili
2 x Capalac AllGrund
Capalac
Hochglanz-Buntlack
AluminijUnutraBFS br. 6Capalac AllGrundPo potrebi Capalac
Hochglanz-Buntlack
VaniBFS br. 6Capalac AllGrundCapalac
Hochglanz-Buntlack
Tvrdi PVCUnutra/
vani
BFS br. 22Capalac AllGrundPo potrebi Capalac
Hochglanz-Buntlack
Nosivi stari premaziUnutra/
vani
Izbrusiti / očistiti lužinom1)Capalac AllGrund1)Po potrebi Capalac
Hochglanz-Buntlack
Nepremazana grijaća tijelaUnutraSkinuti hrđu / očistitiCapalac AllGrund
do100 °C
Capalac 2)
Hochglanz-Buntlack
2)Capalac Hochglanz-Buntlack, toniran
Tvornički premazana grijaća tijelaUnutraObrusitiDisbon 481 EP-Uniprimer

do 100 °C

Capalac 2)
Hochglanz-Buntlack
1) Oštećena mjesta na starim premazima prethodno obraditi sukladno dotičnoj podlozi.
2) Na grijaćim tijelima ne koristiti bijele nijanse. Opasnost od žućenja!
Savjet: Na praškastim premazima, premazima za zavojnice i drugim kritičnim podlogama prethodno napraviti probu i ispitati prianjanje

Potrošnja

Kist / četkaValjakŠpricanje (Aircoat)
Količina potrošnje ml/m2  /nanos70–10080–110120
Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenom stanju i svojstvima. Tačnu potrošnju odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge: 
Najmanje +5 0C.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zrakasuho na prašinusuho za primanjemože se premazivatimože se špricati
nakon sati48–10248–16

Kod nižih temperatura, veće vlažnosti zraka i većih količina nanošenja se vremena sušenja produžuju.

Kod nijansi RAL 9006 i RAL 9007 je potrebno koristiti učvršćivač Capalac PU-Härter, kako bi se produljeno sušenje kod ovih nijansi izjednačilo. 

Bezuvjetno uvažavati sigurnosne upute u tehničkim informacijama br. 093 za učvršćivač Capalac PU Härter.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe tehničkim benzinom odnosno zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Zapaljiva tekućina i para. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U KONTAKTU S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti kontaminiranu odjeću. Isperite/istuširajte kožu vodom. 
Sadrži, Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacat, metil-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacat, 2,5-Thiophendiylbis (%-terc-butil -1,3-benzoksazol). Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima materijala odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(d): 300 g/l; maks. 300 g/l
Sadržaj hlapivih organskih spojeva kod Capalac Hochglanz-Buntlack u nijansama RAL 9006 i 9007 plus PU-Härter:
A(j): 500 g/l; maks. 500 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-LL01

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno - tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije