caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/194585/056889_Capalac_Basic_SM_2_5L.png

Capalac Basic SM

Lak na bazi alkidnih smola, bez aromata, za vanjsku i unutarnju primjenu.

Primjena

Svilenkasto-mat lak za završno lakiranje na drvetu, metalu i tvrdom PVC-u, za vanjske i unutarnje radove, kao i za lakiranje grijaćih tijela, osim bijele nijanse (opasnost od žutila).
Zbog razvijanja tipičnog mirisa alkidne boje, preporučujemo za velike površine u zatvorenom prostoru koristiti Capacryl PU-Gloss.

Osobine materijala

  • na bazi otapala, bez aromata
  • dugo otvoreno vrijeme
  • dobra postojanost
  • dobra pokrivna moć, odlično pokrivanje rubova
  • visoka otpornost na udarce
  • elegantna, lagana obrada
  • brzo sušenje
  • dobro razljevanje
  • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu i kratkotrajna postojanost na slabe kiseline i lužine

Baza materijala

Alkidna smola, sadrži otapala, bez aromata

Pakovanje/veličina pakovanja

Weiß (bijela):
750 ml, 2,5 l
ColorExpress:
750 ml, 2,5 l

Nijanse

Standardna nijansa: Weiß (bijela)
Nijansiranje: ColorExpress

Kod svijetlih nijansi i bijele boje može zbog oskudnog utjecaja svjetla (UV zračenje), topline i hemijskih uticaja kao što su npr. pare amonijaka iz sredstava za čišćenje, materijala za ljepljenje, premazivanje ili brtvljenje doći do pojave žutila na površini laka. To žutilo je tipično za materijal i ne predstavlja grešku proizvoda.

Postojanost nijansi prema BFS uputi br. 26:
Vezivo: Klasa B
Pigmentiranje: Grupa 1 do 3 ovisno o nijansi

Stepen sjaja

Svilenkasto-mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži.

Gustina

ca. 0,9–1,5 g/cm3 , ovisno o nijansi

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) uvjetno pogodno / (+) pogodno

uvjetno pogodno, budući da dolazi do razvijanja mirisa karakterističnog za proizvode na bazi otapala. Alternativno se može koristiti Capacryl PU-Gloss.

Prikladne podloge

Grundirano i i prethodno lakirano drvo, metal i tvrdi PVC. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta kod drvenih elemenata stabilnih dimenzija ne smije prijeći 13%.

Priprema podloge

Drveni elementi:
Drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, a tvari koje izbijaju iz drveta, kao npr. smolu odstraniti. Oštre rubove odlomiti (vidjeti i uputu BFS br. 18).

Željezo, čelik:
Željezo i čelik pripremiti na stupanj čistoće SA 2 1/2 (pod pritiskom) ili ST3 (strojno) prema DIN EN ISO 12944-4.

Cink, tvrdi-PVC:
Sredstva za čišćenje na bazi amonijaka prema uputi BFS br. 5 i 22.

Aluminij (neeloksirani): 
Sa nitro-razrjeđivačem ili fosfornom kiselinom, čišćenje spužvom - mrežicom prema uputi BFS br. 6.

Stari premazi:
Stare premaze obrusiti i/ili očistiti lužinom. Nenosive stare premaze odstraniti.

Način primjene

Savjeti za nanošenje špricanjem:

Ø DiznaPritisakRazrjeđivanjePredgrijavanje materijala
Aircoat-TempSpray0,09–0,011 inča180–200 barnerazrijeđeno35 °C

Obrada
Capalac Basic SM se može nanositi četkom, valjkom ili špricanjem. Prije upotrebe dobro promiješati. Nanošenje špricanjem (Airless & Aircoat) je moguće u isporučenoj konzistenciji uz zagrijavanje materijala (TempSpray).

Sistem nanošenja

PodlogaPrimjena

Priprema
podloge

ImpregniranjeGrundiranjeMeđupremaz

Završni
premaz

Drvo, drveni elementiunutraobrusiti/očistitiCapalac Vorlackako je potrebno. Capalac
Basic SM
Capalac
Basic SM
Drveni dijelovi stabilnih dimenzijavaniBFS br. 18Capalac Holz-Imprägnier-GrundCapalac VorlackCapalac
Basic SM
Željezo, čelikunutraskinuti hrđu/odmastitiCapalac AllGrundako je potrebno. Basic SM
vaniskinuti hrđu/odmastiti2 x Capalac AllGrundCapalac
Basic SM
CinkunutraBFS br. 5Disbon 481
EP-Uniprimer ili
Capalac AllGrund
ako je potrebno. Capalac
Basic SM
vaniBFS br. 5Disbon 481
EP-Uniprimer ili
2 x Capalac AllGrund
Capalac
Basic SM
AluminijunutraBFS br. 6Capalac AllGrundako je potrebno. Capalac
Basic SM
vaniBFS br. 6Capalac AllGrundCapalac
Basic SM
Tvrdi PVCunutra/vaniBFS Nr. 22Capalac AllGrundako je potrebno. Capalac
Basic SM
Nosivi stari premaziunutra/vaniizbrusiti/očistiti lužinom1)1)Capalac AllGrund1)Capalac
Basic SM
Nepremazana grijaća tijelaunutraskinuti hrđu/odmastiti-Capalac AllGrund
do 100°C

Capalac 2)
Basic SM

2) Capalac Basic SM, u nijansi

Tvornički premazana grijaća tijelaunutraizbrusiti-

Disbon 481 EP-Uniprimer
do 100 °C

Capalac 2)
Basic SM
1)Oštećena mjesta na starim premazima pripremiti prema dotičnoj podlozi
2)Grijaća tijela ne premazivati nijansama bijele boje, zbog opasnosti od izbijanja žutila.
Napomena: Na praškastim premazima, premazima svitaka i zavojnica i drugim kritičnim podlogama prethodno izraditi probne površine i provjeriti vezanje za podlogu.

Potrošnja


Kistom/četkomValjkomŠpricanje (Aircoat)
Potrošnja g/m2/nanosu150 g120 g180 g

Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Točnu vrijednost potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnostisuho na prašinusuho na dodirmože se premazivatimože se špricati
nakon sati48-10248-16

Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka te ovisno o načinu primjene, vremena sušenja se mogu produljiti.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe testbenzinom, zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Zapaljiva tekućina i para. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.
Sadrži 2-Butanonoksim, masne kiseline, C 18 - nezas., dimere, produkte reakcije sa N,N-Dimetil-1,3-Propandiamin i 1,3-Propandiamin.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima
odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(d): 300 g/l; max. 300 g/l

GIS-kod

BSL20

Proizvodni kod boja i lakova

M-LL01

Deklaracija sadržaja

Alkidna smola, titandioksid, kalcij karbonat, pigmenti, silikati, alifati, sredstvo za stvaranje kožice (butanonoksim), aditivi

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije