caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/98259/037389_VarioChips_5kg.png

Capadecor VarioChips

Višebojne pahuljice (chips) namijenjene za efikasno nanošenje prskanjem, za unutarnje radove.

Primjena

Višebojni koncept oblikovanja na bazi čipsa. Zbog posebnih ekonomičnih i optičkih svojstava idealan za nanos kod renoviranja, npr. na staklena mrežica, gruba vlakna itd.

Osobine materijala

  • jednostavan za nanošenje, ekonomičan
  • otporan na alkalna sredstva
  • najveća moguća postojanost na svjetlo
  • teško zapaljiv u sistemu prema DIN 4102, B1

Baza materijala

Čips u različitim bojama u disperziji umjetne smole.

Pakovanje/veličina pakovanja

5 kg karton

Nijanse

VarioChips
Dizajn br.ImeNijansa 
VarioColl
Dizajn sa EffektchipsVarioFinish
Silber-
chips
Perl-
chips
matpolumat
Dizajn vel. 3:
63SzenarioBijelaxx
53BüroBijelaxx
58MetroBijelaxx
57LiberoBijelaxx
56HydroBijelaxx
60ProntoBijelaxx
54DomoBijelaxx
59NapoliBijelaxx
403D Umbra Weißxx
413D Warm Weißxx
423D Umbra Weißxx
433D Oase 30xx
443D Tundra 20xx
473D Ginster 90xx
48Bijelaxx
Dizajn vel. 5:
61RetroBijelaxx
52AstroBijelaxx
62SmaragdBijelaxx
55DynamoBijelaxx
46Bijelaxx
49Bijelaxx
Effektchips:
Glimmer 1 mm

Perlmuttchips
1 mm

Bijelax
Glimmer 3 mmPerlmuttchips
3 mm
Bijelax
Disboxid 948 Color-ChipsGlimmer silber 0,5-2,5 mmBijelax
Disboxid 948 Color-ChipsGlimmer gold 0,5-2,5 mmBijelax

) Effektchips se mogu koristiti zasebno ili se mogu dodati u bilo kojem omjeru u ovisnosti od dizajna (potrebno jako dobro promiješati).
Dizajni koji se više ne proizvode mogu se eventualno naručiti kao specijalne nijanse..

Skladištenje

Na suhom mjestu.

Napomena

Dizajni / vrste br. 40, 41, 42, 43 i 44 sadrže glimere. Zbog svog prirodnog porijekla, mogu se pojaviti varijacije u bojama ili sjaju. Uvijek miješati različite serije istog dizajna / vrste, kako bi se smanjile mogućnosti razlika u boji. Varijacije u nijansi glimera su normalne i nisu razlog za reklamaciju.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.  
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Vidjeti tehničku informaciju Br. 906 za Capadecor VarioColl

Način primjene

Tehnika nanošenja čipsa pomoću specijalnog VarioChips pištolja. Priključak na zračne kompresore s usisnom snagom zraka od najmanje 400 l/min. Pritisak ca. 1,8 –2,0 bara. Udaljenost od zida ca. 60 –80 cm; nanošenje do zasićenja. Čipsevi se moraju nanositi sa kompresorima visokih performansi kao i pripadajućim pištoljem.

Sistem nanošenja

VarioColl
Neke vrste čipsa moraju biti ugrađene u tonirani VarioColl (vidjeti tablicu i pripadajuću tehničku informaciju Br. 906).

VarioChips
Iz kartona istresti u spremnik za zalihu VarioChips propuštanjem kroz ruku. Spremnik koji visi na prsima spojiti s Capafloc pištoljem. Pištolj priključiti na kompresor zraka s kapacitetom zraka od najmanje 400 l/min.

Čips ravnomjerno do zasićenja uprskati u mokru masu VarioColl. Zasićenje se postiže kad pri bočnom svjetlu više nema vidljivih sjajnih mjesta. Čips se nanosi pištoljem i snažnim zračnim kompresorom.

Čips koji padne dole može se opet upotrijebiti za obradu ako je neoštećen i čist. Popravci su mogući samo u mokrom stanju. Oštećena mjesta ukloniti lopaticom, nanijeti VarioColl te potom čips. Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda preporučuje se nanošenje Capafloc-Colla mokro na mokro. To jest, kod svakog prolaza prskanjem bi trebalo ca. 40-50 cm prije kraja nanosa ljepila prekinuti posipanje. Nakon što se sve dobro i ravnomjerno prosuši cjelokupnu površinu lagano očetkati brusnom vunom ili metlicom da se odstrani čips koji nije čvrsto na površini. Kod grubljih struktura žbuke preporučuje se četkanje običnom četkom za ribanje. Čips koji pritom padne ne može se ponovo upotrebljavati.

VarioFinish Matt/Seidenmatt
Ravnomjerno nanijeti na potpuno suhu površinu (vidjeti tehničke informacije Br. 907).

Posebne karakteristike:
Pojedine vrste čipsa sadrže glimere i treba ih premazivati s VarioFinish Silk-matt (vidjeti tablicu). Uslijed elektrostatskog naboja se glimeri ističu i nakon četkanja i završnog lakiranja. Ova posebnost glimera ne utiče bitno na optiku i nije razlog za reklamaciju.

Potrošnja

Ca. 200 g/m2 (ca. 200 g/m2 padne dodatno pri posipanju čipsa na pod i može se, ako nije zaprljano, opet upotrijebiti).
Tačnu potrošnju odrediti probnim nanosom.

Uslovi pri nanošenju

+ 5°C za okolni zrak i podlogu.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Odlaganje

Ostaci materijala se mogu odlagati kao miješani otpad od gradnje i rušenja ili kao kućno smeće.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije