caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/66340/029773_Capatect_DalmatinerFasserdaemmplatte_160.png

Capatect Dalmatiner-Fassadendämmplatte

Ploče za toplinsku izolaciju od ekspandiranog polistirola
Tip: Dalmatiner Lambda 033, dvobojna sivo-bijela.

Primjena

Fasadna izolacijska ploča za Capatect Basic-Line i Top-Line fasadne sustave, kao i rješenje za prodručje podnožja (sokla) u Capatect fasadnom sustavu.

Osobine materijala

 • Euroklasa E prema ÖNORM EN 13501-1
 • dvobojna, lako se obrađuje 
 • odležana
 • ne skuplja se
 • stabilnih dimenzija
 • otporna na starenje
 • difuzivna
 • toksikološki neupitna
 • ne sadrži FCKW, HFCKW, HFKW prema FCKW odredbi o zabrani halona
 • bez formaldehida
 • ploče iz tvornice Dalmatherm: ne sadrže HBCD

Pakovanje/veličina pakovanja

Debljina/cmPakiranje/m2Debljina/cmPakiranje/m2Debljina/cmPakiranje/m2
1 cm 25,0112,0211,0
2 cm12,5122,0221,0
3 cm8,0132,0231,0
4 cm6,0141,5241,0
5 cm5,0151,5251,0
6 cm4,0161,5260,5
7 cm3,5171,5270,5
8 cm3,0181,5280,5
9 cm2,5191,5290,5
10 cm2,5201,0300,5

Ploče su formata 50 x 100 cm
() Nije roba na skladištu
Ostale debljine ploča na upit.

Skladištenje

Na suhom mjestu, zaštićeno od vlage i atmosferilija. Ne smije se bez zaštite dulje vrijeme izlagati UV zračenju.

Gustina

ca. 15 – 18 kg/m³

Toplotna provodljivost

LambdaD=0,033 W/(m·K)

Difuzijski otpor µ (H2O)

μ = 20/50

Poprečna čvrstoća na zatezanje

≥ 150 kPa

Prikladne podloge

Prikladne su:

 • mineralne podloge jednake podlogama kod novogradnji
 • čvrste,nosive mineralne stare žbuke
 • nosivi, mineralni stari premazi ili stari slojevi
 • te druge mineralne, ravne, upojne podloge

Priprema podloge

Podloga mora biti ravna, čista, nosiva, ne smije sadržavati nečistoće niti tvari koje potiču odvajanje. Treba ukloniti neravnine od zidanja. Oštećene mineralne premaze koji se ljušte ili strukturnu žbuku treba odstraniti u najvećoj mjeri. Šupljine u žbuci treba obiti i zažbukati prikladnim materijalom u ravnini s površinom. Mineralne površine koje se osipaju ili su brašnaste treba najtemeljitije očistiti sve do čvrste podloge i grundirati sredstvom Primalon Tiefgrund LF.
U slučaju dvojbe izvršiti ispitivanje vlačne čvrstoće prianjanja (mrežicu premazati i nakon odgovarajućeg vremena sušenja povući) s predviđenom masom za lijepljenje koja je dio sustava, ili potražiti savjet našeg stručnjaka.

Sistem nanošenja

Lijepljenje
Masu za lijepljenje koja je dio sustava nanijeti rubno-tačkastom metodom (po rubu nanijeti okolo naokolo traku širine ca. 6 cm, a u sredinu ploče 3 hrpe veličine dlana) na stražnju stranu izolacijskih ploča. Količinu mase za lijepljenje i visinu nanosa treba u skladu s tolerancijama podloge prilagoditi tako da se ostvari najmanje 40 % kontaktne površine. Neravnine do +/- 1 cm moguće je izjednačiti ljepilom.

Strojno lijepljenje
Masa za lijepljenje može se nanositi pomoću Capatect Maschinentechnik Opus I (+) na izolacijske ploče (po rubu nanijeti okolo naokolo, a u sredinu ploče u obliku slova ''W'', tako da se ostvari najmanje 40 % kontaktne površine) ili na podlogu. Nakon nanošenja na podlogu treba ljepilo pročešljati nazubljenom lopaticom. Veličina zubaca ravna se prema neravninama u podlozi koje treba izjednačiti, tako da se postigne najmanje 40 % lijepljene kontaktne površine. Kako bi se izbjeglo stvaranje „korice" smije se nanijeti samo količinu ljepila, koju je moguće obratiti u tom vremenu.

Polaganje izolacijskih ploča
Izolacijske ploče treba lijepiti povezano odozdo prema gore da tijesno naliježu jedna na drugu i dobro ih pritisnuti. U spojeve ploča ne smije se stavljati masa za lijepljenje. Pri polaganju voditi računa o pravilnosti vertikala i horizontala. Fuge 5 mm nisu dopuštene.

Pričvršćivanje
Dodatno pričvršćivanje pričvrsnicama ovisi o podlozi i težini. Na obnovljenoj crvenoj opeci prema normi ÖNORM B 3200, šupljim i punim blokovima prema normi ÖNORM B 3206 i obložnom betonu prema normi ÖNORM B 3350 od cementom vezanog betona od drvene strugotine, te na pločama od obložnog betona bez integrirane dodatne izolacije prema normi ÖNORM B 3208 i na cementom vezanim izolacijskim pločama od drvene strugotine WS i WSD prema normi ÖNORM 6022, izolacijske ploče od ekspandiranog polistirena do težine po jedinici površine od 30 kg/m2 ne mora se pričvrščivati pričvrsnicama.
Eventualno potrebno pričvrščivanje dopušteno je u jednakoj mjeri i u obliku slova ''T'' i slova ''W'', a mora se sastojati od najmanje 6, a najviše 12 tipli po m2. Tačan broj pričvrsnica mora odgovarati normi ÖNORM B 6400. Izolacijske ploče od ekspandiranog polistirena mogu se pričvršćivati u ravnini s površinom, a kod ploča debljine od 8 cm nadalje i upušteno.

Brušenje
Prije armiranja fasadu valja prebrusiti po čitavoj površini da bi se izravnalo spojeve ploča. Prašinu zaostalu nakon brušenja mora se ukloniti.

Armirni sloj
Armirni sloj izvodi se masom za armiranje koja je dio sustava.

Grundiranje
Prije nanošenja pastozne strukturne žbuke potreban je jedan premaz sredstvom Capatect Putzgrund. Izuzetak: armiranje masom Capatect CarbonSpachtel.

Završna žbuka
Kao završnu žbuku nanosi se, već prema strukturi, žbuku koja je dio sustava.
Općenito vrijede upute za obradu za povezane sustave za toplinsku izolaciju. Također, prilikom nanošenja, poštivati osim pravila struke i smjernica za obradu, Capatect Upute za obradu za povezane sustave za toplinsku izolaciju i pribor.

Potrošnja

1 m2/m2

Uslovi pri nanošenju

Tokom obrade i u fazi sušenja ne smije temperatura okoline i podloge pasti ispod + 5 0C (kod SI-proizvoda +7 °C).
Ne smije doći u vezu s otapalima koja sadrže aromate.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Kontakt:
Caparol Sarajevo, Hadžići, Binježevo bb,
tel: 033/428-265
fax: 033/420-184
mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije