caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/70695/030650_MoertelDP_Gebinde.png

Ceratherm-Mörtel DP


Mineralni suhi malter za lijepljenje i armiranje izolacijskih ploča u Capatect-Ceratherm II fasadnom sistemu.

Primjena

Za lijepljenje mineralne vune i EPS  izolacijskih ploča.
Za armiranje (4-7 mm) u Capatect-Ceratherm II fasadnom sustavu.

Osobine materijala

  • za lijepljenje i armiranje izolacijskih ploča
  • postojanost na vremenske uvjete
  • vodoodbojnost
  • visoka paropropusnost
  • lako se obrađuje
  • dobra prionjivost na sve mineralne podloge, na polistirolne tvrde pjene i mineralne izolacijske ploče

Baza materijala

Mineralno vezivo prema DIN EN 197-1 i DIN EN 459-1, prah na bazi disperzije umjetne smole.

Pakovanje/veličina pakovanja

25 kg vreća

Nijanse

Siva

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. 
Originalno zatvorena ambalaža uskladištiva je ca. 12 mjeseci, 12 mjeseci niski sadržaj hroma.

Gustina u livenom stanju

ca. 1,4 g/cm³

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

(4 mm): sd: < 0,1 m prema DIN EN ISO 7783

Čvrstoća prijanjanja na EPS

≥ 0,08 N/mm2

Propustljivost vode (w-vrijednost)

w < 0,15 kg/(m2 · h0,5) prema DIN EN 1062

Priprema podloge

Prozorske klupčice i ostale nezaštićene dijelove zaštititi trakom. Staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen i ostale lakirane, premazane i eloksirane površine također odgovarajuće zaštititi.

Zidovi, beton i postojeći premazi moraju biti čisti, suhi, nosivi, bez ostataka materijala koji smanjuju prionjivost ili potiču odvajanje od podloge. Ukloniti dijelove koji se truse i otpadaju koliko je maksimalno moguće. Odrezati ostatke morta koji strše i ispuniti površinske pukotine. Jako upojne podloge, podloge koje se osipaju i kredaju očistiti do nosive površine i grundirati sa Sylitol-Kon­zentrat 111.

Priprema materijala

Capatect-Ceratherm Mörtel DP dodati  vodu (ca. 5,8 l na vreću od 25 kg) i dobro promiješati mješalicom koja se sporo okreće, kako bi se dobila homogena smjesa bez grudica. 
Napomena: jednom stvrdnuti materijal ne može se ponovo učiniti upotrebljivim dodavanjem vode.

Način primjene

Lijepljenje izolacijskih ploča:

Nanijeti svježi mort rubno-tačkastom metodom (po rubu okolo naokolo trake širine ca. 5 cm, po sredini ploče 3 hrpice veličine dlana) na pozadinu ploče (lijepljenja kontaktna površina ukupno ≥ 60 %). Nepravilnosti površine do 2 cm se mogu kompenzirati ovakvim postupkom nanošenja.

Kada se koriste izolacijske ploče debljine > 100 mm nezapaljive ploče od mineralne vune moraju biti postavljene u trakama 20 cm visoko iznad nadvoja (prozori, vrata), kako bi se postigla klasifikacija materijala B1.
Alternativno 20 cm visoki puni prsten od ploča mineralne vune može zamijeniti individualne požarne brane iznad nadvoja, no potrebno je provjeriti i nacionalnu regulativu sa ovog područja.

Armiranje:
Nakon postavljanja zaštite na rubovima otvora i dijagonalnog armiranja, nanijeti mort u širini armirne mrežice na izolacijske ploče, a zatim utisnite Capatect-Gewebe sa 10 cm preklapanja. Potom nanesite završni sloj morta "mokro-na-mokro", kako bi osigurali potpunu pokrivenost mrežice. Debljina armirnog sloja mora biti≥ 4 mm.

Postavljanje pričvrsnica:
Prilikom postavljanja pričvrsnica preko armirne mrežice, armirni sloj se izvodi u dva sloja, pri čemu mrežica mora biti u prvom sloju. Potom se postavljaju pričvranice i nanosi završni sloj.

Potrošnja

Lijepljenje:
Ca. 4,5–6,0 kg/m2 

Armiranje: 
Ca. 1,4 kg/m2 po mm debljine sloja

Navedene potrošnje temelje se na iskustvu i nisu obvezujuće. Stvarna potrošnja ovisi o mnogim čimbenicima, a točnu potrošnju moguće je odrediti izradom probne površine. Debljina sloja kod armiranja: 4–7 mm.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura obrade:
Tijekom faze obrade i sušenja temperatura okolnog zraka i podloge ne smije biti ispod +5 °C niti iznad +30 °C.
Ne raditi na izravnoj sunčevoj svjetlosti, po jakom vjetru, magli ili uz visoku vlagu zraka. U vezi s tim upućujemo vas na tehničke podatke iz "Žbukanje na visokim i niskim temperaturama" (Verputzen bei hohen und tiefen Temperaturen) - Njemačkog udruženja za štukaturski obrt (Deutschen Stuckgewerbebund).

Vrijeme sušenja

Napomena: pričvrsnice - ako je potrebno - se postavljaju nakon odgovarajućeg vremena sušenja armirnog sloja, nakon ca. jedan dan.
Pri nižim temperaturama i višoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produžuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Sadrži cement.
Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Izbjegavati udisanje prašine Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. Oprati zagađenu odjeću prije ponovne upotrebe. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Skladištiti na suhom mjestu.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci vodorazrjedivih materijala za ljepljenje, osušeni ostaci materijala kao stvrdnuta ljepila ili kao kućno smeće.

GIS-kod

ZP1

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno - tehnički list

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list