caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/57149/027197_Caparol_Fassaden-Feinspachtel_25KG_NL.png

Fassaden-Feinspachtel

Gotova fina masa za ispunu na bazi umjetne smole.

Primjena

Masa za ispunu koja se lako razvlači lopaticom, namijenjena za popravak manjih defektnih mjesta i neravnina u žbuci i betonu.
Pogodna za gletanje/ravnanje po cijeloj površini i izravnavanje neravnomjerno izvučenih površina fine žbuke kao i za izravnavanje betona. Najveća debljina sloja: 1 mm.

Osobine materijala

  • otpornost na atmosferilije, ugodan miris i neškodljivost za okoliš
  • može se izvući na ”nulu”
  • laka obrada
  • velika moć prijanjanja uz podlogu

Baza materijala

Disperzija umjetne smole prema DIN 55945.

Pakovanje/veličina pakovanja

4 kg, 25 kg plastična kanta.

Nijanse

Naturweiß.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 1062

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

paropropusnost: < 0,14 m V1

propusnost vode (w-vrijednost): > 0,1 - ≤ 0,5 [kg/(m2 · h0,5)] (niska),W2

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe.
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke iz grupe maltera PII i PIII / minimalna tlačna čvrstoća prema DIN EN 998-1 sa min. 1,5 N/mm2Nove žbuke se mogu premazivati nakon dovoljno stajanja, u pravilu nakon dvije sedmice, pri ca. 200C i 65% relativne vlažnosti zraka. Kod nepovoljnijih vremenskih uvjeta, npr. pod uticajem vjetra ili kiše, vrijeme stajanja mora biti znatno duže.  

Postojeće žbuke: Naknadno žbukana mjesta moraju dobro vezati i biti suha. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se lagano osipaju ili starim žbukama: temeljni sloj sa OptiGrund E.L.F. Kritične podloge obraditi proizvodom Dupa-grund.

Beton: Betonske površine sa naslagama prljavštine ili brašnavim slojem očistiti mehanički ili mlazom vode pod pritiskom, uz pridržavanje zakonskih propisa. Na slabo upojnim podlogama temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Na grubo poroznim površinama koje se lako osipaju odnosno koje su upojne obavlja se temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. Na brašnavim površinama temeljni premaz sa Dupa-grund. 

Vlaknate cementne ploče (nepremazane): Kod površinski nepropusnih ploča temeljni premaz sa Dupa-Haftgrund. Na vremenom istrošenim jako upojnim pločama temeljni premaz sa Dupa-grund. Ugrađene ploče obraditi i po poleđini i po krajevima.

Nosivi premazi disperzivnih boja: Premaze disperzivnih boja koji su kao kreda očistiti mlazom vode pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa. Gornje površine koje se sjaje ohrapaviti. Temeljni premaz sa Caparol-Putzgrund.

Nenosivi premazi od laka, disperzivnih boja ili umjetne smole: Ukloniti bez ostatka na prikladan način, npr. mehanički ili kiselinom i očistiti mlazom vruće vode pod visokim pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa. Na slabo upojnim odnosno glatkim površinama temeljni premaz sa Capagrund Universal. Na površinama koje se brašnaju, osipaju i upijaju temeljni premaz sa Dupa-grund.

Način primjene

Nanosi se lopaticom ili žlicom za ravnanje. Bridove ispune nakon laganog navlačenja naknadno izravnati. Kad je suha, Caparol Fassaden-Feinspachtel fina ispuna za žbuke se može dobro brusiti. Optimalna debljina sloja je 0,5 –1 mm.
Po jednom prolazu mogu se nanositi slojevi debljine do 1 mm. Fina ispuna za žbuke Caparol Fassaden-Feinspachtel se može izvući na ”nulu”.

Sistem nanošenja

Caparol Fassaden-Feinspachtel se pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka može obrađivati nakon ca. 24 sata.
Mjesta obrađena ispunom prije daljnje obrade, ovisno o sustavu materijala koji se primjenjuje, grundirati sa Capagrund Universal ili AmphiSilan-Grundierfarbe bojom za grundiranje.
Cijele površine obrađene masom se mogu direktno obrađivati. Kod žbuka od umjetnih smola treba izvesti temeljni premaz sa Caparol-Putzgrund.

Potrošnja

Ovisno o načinu nanošenja i debljini sloja ca. 500–800 g/m2 i više.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade:
+ 5°C za okolni zrak i podlogu.

Napomena

Na Caparol Fassaden-Feinspachtel ne nanositi sredstva za grundiranje koja sadrže otapala.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Ne smije dospijeti u kanalizaciju, vodene tokove ili tlo.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

max. < 30 g/l.

GIS-kod

M-DF02

Deklaracija sadržaja

Poliakrilna disperzija, kalcij karbonat, voda, aditivi, konzervansi

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. 
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije