caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/21868/020353_Histolith_Emulsion_10_Liter.png

Histolith Emulsion

Reverzibilno specijalno vezivno sredstvo za lazurne premaze.

Primjena

Histolith® Emulsion je transparentno vezivo za izradu lazurnih premaza u području održavanja spomenika kulture.

Osobine materijala

  • reverzibilno, odstranjuje se vodom
  • može se premazivati više puta
  • slabo se napreže
  • satenski mat sjaj
  • najveća propusnost vodenih para sd-vrijednost < 0,02 m
  • velika propusnost ugljičnog dioksida
  • bez otapala

Baza materijala

Vodena emulzija.

Pakovanje/veličina pakovanja

10 l

Nijanse

Bijela - prozirna

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustina

ca. 1,2 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

Priprema podloge

Nove žbuke iz grupe maltera PI, PII i PIII:
Ostaviti da stoje 2 – 4 sedmice. Prije premazivanja površinu premazati sa Histolith® Fluatom i nakon toga oprati.

Stare nepremezane žbuke PI, PII i PIII i stari mineralni premazi:
Površinu dobro očistiti. Odstraniti slojeve koji su nedovoljno čvrsti. Površine koje se osipaju po površini učvrstiti sa Histolith® Spezialgrundierungom.

Stari, nosivi, mat premazi disperzivnih boja:
Površinu dobro očistiti. Nanijeti temeljni premaz sa sredstvom Histolith® Emuslionsfarbe, razrjeđena s 10 % vode. Sjajne stare premaze ohrapaviti brušenjem. Temeljni premaz sa Histolith Weißgrundom.

Gips žbuke iz grupe maltera PIV i gips za štukature:
Meke gipsane žbuke učvrstiti sredstvom Histolith® Spezialgrundierung. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti i odstraniti prašinu. Temeljni premaz sa Histolith® Spezialgrundierungom.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati da bude čisto. Temeljni premaz sa Histolith® Spezialgrundierungom.

Površine s naslagama plijesni:
Talog plijesni oprati. Nakon sušenja površine namočiti sa Histolith® Algenentfernerom i pustiti da se osuše. Za izradu premaza potrebno je savjetovati se s našim vanjskim saradnikom ili tehničkim odjelom. Uz to se moraju poštivati zakonski i lokalni propisi (kao npr. odredba o biotvarima i opasnim materijalima).

Način primjene

Nanosi se četkom kratkim potezima. Za ukrasne tehnike sa modlama (alatima za modeliranje), spužvom, krpom i slično.

Sistem nanošenja

Temeljni premaz:
Temeljni premaz sa proizvodom Histolith® Emulsionsfarbe razrjeđenom sa najviše 10% vode. Podloge koje se otiru, osipaju, praše i/ili jako upijaju prethodno učvrstiti sa Histolith® Spezialgrundierungom.

Lazurni premazi:
Mogu se izraditi razrjeđivanjem boje Histolith® Emulsionsfarbe sa proizvodom Histolith® Emulsion. Omjer miješanja odrediti probnim premazivanjem. Moguće je i samonijansiranje sa suhim pigmentima, pri čemu podnošljivost pigmenata treba odrediti probom.

Potrošnja

Ca. 80–100 ml/m2 po premazu na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. 
Tačne vrijednosti odrediti probnim premazima na samom objektu

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade:
+8 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 4 – 6 sati suho po površini i može se premazivati. 
Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka odgovarajuće više.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe, vodom.

Napomena

Radi izbjegavanja nasjeda uvijek nanositi mokro na mokro u jednom potezu.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(a), 30 g/l; < 1 g/l.

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF01

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene ovdje, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije