caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/17815/018165.png

Histolith Mineralin

Ispunjujući temeljni, među i završni premaz na silikatnoj osnovi prema VOB/C DIN 18 363, dio 2.4.1 u vanjskim i unutarnjim prostorima, dvostruko siliciranje.

Primjena

Za ispunjavajuće i egalizirajuće premaze te premaze za zapunjavanje pukotina u vanjskim i unutarnjim prostorima.

Osobine materijala

  • mineralni pigmenti postojan na svjetlost
  • zapunjavanje pukotina
  • visoka otpornost na vremenske utjecaje
  • visoka zaštita od kiše, hidrofoban, w-vrijednost = 0,09 kg/m2√h
  • visoka paropropusnost sd-Wert = 0,015 m
  • visoka propusnost ugljičnog dioksida
  • sadrži dodatke kvarca, koji ima sposobnost siliciranja - dvostruko siliciranje
  • nije zapaljiv prema DIN 4102

Baza materijala

Kalijevo vodeno staklo, mineralni pigmenti otporni na svjetlost, mineralna punila, akrilna smola (< 5 %)

Pakovanje/veličina pakovanja

20 kg

Nijanse

Bijela
Na upit je moguće tvorničko toniranje u raznim nijansama. Mašinski se može tonirati u ColorExpress sustavu s anorganskim pastama. Moguće je toniranje u vlastitoj izvedbi s Histolith Volltonfarben SI do 10%. Pri većem dodatku ne postiže se željena struktura i ispunjavanje.

Stepen sjaja

Mutno mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Čuvati u originalnoj ambalaži.

Gustina

ca. 1,7 g/cm³

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju, suhe i upojne.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

Priprema podloge

Vanjske površine
Nove žbuke iz skupina maltera PIc,PII i PIII:
Kod novih žbuka valja uzeti u obzir vrijeme čekanja prije premazivanja, što iznosi za skupinu maltera PI min. 4 sedmice, za skupine morta PII i PIII min. dvije sedmice. Zapečenu koru odstraniti sat Histolith® Fluat.

Stare nepremazane žbuke i stari mineralni premazi:
Dobro očistiti površinu. Odstraniti olabavljene slojeve. Temeljni premaz sa Histolith® Silikat-Fixativ, 2 : 1 do 1 : 1 razrijeđen vodom , ovisno o upojnosti podloge.

Popravljanje žbuke:
Mort za popravak mora vrstom i strukturom odgovarati staroj žbuci. Popravci na žbuci se prije premazivanja moraju stvrdnuti i dobro vezati. Sva popravljana mjesta na žbuci premazati sa Histolith® Fluat i nakon toga oprati.

Zidovi od opeke:
Podobni su samo zidovi od opeke sa sposobnošću upijanja. Nisu prikladne tvrdo pečene opeke kao ni klinker. Prirediti pokusnu površinu i ispitati podnošljivost premaza. Dobro očistiti površinu. Popraviti oštećene fuge ispunjene malterom. Nanijeti temeljni premaz sa Histolith® Silikat-Fixativ, razrjeđenim u vodi u omjeru 2:1 do 1:1, ovisno o upojnosti podloge.

Prirodni kamen:
Kao podloga je prikladan samo prirodni kamen sa sposobnošću upijanja. Prirediti pokusnu površinu i ispitati podnošljivost premaza. Dobro očistiti površinu. Odstraniti slojeve koji se slabo drže. Prirodni kamen koji se osipa učvrstiti prije premazivanja sa Histolith® Steinfestiger.
Pozor:
Ako prirodni kamen sadrži sastojke topive u vodi, oni mogu dovesti do izbijanja soli na površini premaza te nastanka mrlja.

Površine napadnute gljivicama ili algama:
Očistiti u mokrom postupku. Nakon što su površine osušene, nanijeti Histolith® Algenentferner i pustiti da se osuši. Za sastav premaza potrebno je prethodno savjetovanje s našim saradnikom na terenu ili s našim tehničkim odjelom.

Unutarnje površine

Nove žbuke iz grupe maltera PIc, PII i PIII:
Ostaviti da stoje 2–4 sedmice. Zapečenu koru odstraniti sa Histolith® Fluat.

Gips žbuke iz grupe maltera PIV:
Na čvrstim žbukama temeljni premaz sa Histolith® Weißgrund. Meke gipsane žbuke učvrstiti sredstvom Histolith® Spezialgrundierung. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti i odstranit prašinu. Temeljni premaz sa Histolith® Spezialgrundierung. Nakon što se dobro osuši svaki puta međupremaz sa Histolith® Weißgrund.

Gips ploče:
Tragove lopatice obrusiti. Temeljni premaz sa Histolith® Weißgrund. Mekana mjesta popravljana masom za ispunu učvrstiti sa Histolith® Spezialgrundierung. Temeljni premaz sa Histolith® Innengrund. Kod ploča sa vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol Aqua-Sperrgrund (BFS Uputa br. 12).

Građevne gips ploče:
Temeljni premaz sa Histolith® Weißgrund.

Beton:
Eventualne ostatke sredstava koji razdvajaju odstraniti.

Zidovi od cigle:
Površinu dobro očistiti. Popraviti oštećene fuge ispunjene mortom. Kod cigle sa vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol Aqua-Sperrgrund.

Stari, nosivi, mat premazi disperzivnih boja:
Površinu dobro očistiti.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati da bude čisto. Temeljni premaz sa Histolith® Spezialgrundierung.

Površine s naslagama plijesni:
Naslage plijesni oprati. Nakon sušenja površine namočiti sa Histolith® Algenentferner i ostaviti da se osuše. Za izradu premaza je potrebno prethodno potražiti savjet nekog od vanjskih saradnika ili od naše stručne službe.

Način primjene

Na građevinama koje su zaštićeni spomenici kulture je najbolje raditi sa četkama.

Sistem nanošenja

Slabo i ravnomjerno upojne mineralne podloge:
Grundiranje i završni premaz, razrjeđen sa max. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ.

Jako ili neravnomjerno upojne podloge mineralne podloge koje se na površini osipaju:
Temeljni premaz sa Histolith® Silikat-Fixativ, razrjeđen vodom u omjeru 2 : 1 do 1 : 1, ovisno o upojnosti podloge.
Međupremaz sa Histolith® Mineralin razrjeđen sa max. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ.
Završni sloj sa Histolith® Mineralin razrjeđen sa max. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ. Alternativno je moguće napraviti završni sloj sa Histolith® Außenquarz odn. u unutarnjim prostorima završni sloj sa Histolith® Bio Innensilikat ili Histolith® Raumquarz.

Nanošenje špahtlom:
Histolith® Mineralin pomiješan sa Histolith® Schlämmquarz do konzistencije za nanošenje špahtlom (dodatak ca. 30 %). Nanošenje špahtlom ili gleterom. Površinu nakon nanošenja žbuke strukturirati ili filcati.

Potrošnja

Ca. 400–500 g/m2 na glatkim podlogama. Na hrapavim odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade:
+8 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 12 sati suho po površini i može se premazivati, nakon 24 sata otporno na kišu. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka se ta vremena produžuju.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Napomena

Radi izbjegavanja preslojavanja premazivati mokro na mokro u jednom potezu.
Nije prikladno za vodoravne ili nagnute površine izložene djelovanju vode. Ne raditi po direktnom suncu, na visokim temperaturama, po jakom vjetru, velikoj vlažnosti zraka, vlazi od magle i kiši. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza.

Mjere za prekrivanje:
Okolinu površina koje se premazuju brižljivo prekriti, a to se posebno odnosi na staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece.
Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.
Ne smije dospijeti u kanalizaciju, vodene tokove ili plodno tlo.
Premazn je jaka lužina.
Zaštititi kož i oči u slučaju nanošenja špricanjem.
Okruženje premazanih površina pažljivo prekriti.
Boju sa lakiranih površina, stakla, keramike, metala, prirodnog kamena treba odmah isprati.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(a): 30 g/l; maks. 10 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-SK01

Tehnička podrška

U ovom tiskanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene ovdje, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije