caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/57225/027279_ElectroShield_WE1_10L_NL.png

ElectroShield

Temeljni premaz za smanjenje nisko i visokofrekventnog elektro-smoga u unutarnjim prostorima.

Primjena

Crno pigmentirani, električki provodljivi specijalni premazni materijal koji na velikim površinama reducira električka izmjenična polja (niska frekvencija) kao npr. izmjenični naponi u kabelima, instalacijama, uređajima, zidovima, itd. te elektromagnetske valove (visoka frekvencija) kao npr. odašiljači, radari, releji, mobilni telefoni, bežični telefoni itd. Vrlo je prikladan za osjetljiva područja kao npr. dječje, spavaće, dnevne, radne i hotelske sobe, liječničke ordinacije i čekaonice, dječije vrtiće, škole, itd.

Osobine materijala

  • električki vodljiv, reducira zračenja za više od 99,5%
  • bez emisije štetnih tvari i bez otapala
  • razrjeđuje se vodom, čuva okoliš i ugodnog je mirisa
  • posreduje kod boljeg prijanjanja
  • paropropustan
  • sd – vrijednost < 0,1 m

Baza materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55 945.

Pakovanje/veličina pakovanja

5 l, 12,5 l

Nijanse

Crna

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu bez opasnosti od smrzavanja ca. 12 mjeseci.

Gustina

ca. 1,35 g/cm3

Dopunski proizvodi

Disbon 973 Kupferband

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.
Obratiti pozornost na VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

U pogledu prikladnosti na različitim podlogama i pripreme koja je potrebna molimo obratiti pozornost na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Način primjene

Valjkom ravnomjerno zasićeno nanijeti i odmah mokro na mokro grubo strukturiranim valjkom (poliesterska pjena) razvaljati ravnomjerno u jednom pravcu. Time se postiže lagana struktura naranče. Za postizanje glatke površine ElectroShield se može fino izravnati ("pogletati") sa Caparol-Akkordspachtel fein. Prije upotrebe dobro zamiješati. Alat i pribor za rad nakon upotrebe očistiti vodom.

Sistem nanošenja

Samoljepljivu bakrenu traku Disbon 973 Kupferband polegnuti, tako da ima
mogućnost priključivanja, ca. 20 cm daleko u području utičnica u površinu koja se uzemljuje, pritisnuti i po potrebi odmastiti razrjeđivačem KH-Verdünner. ElectroShield nanijeti nerazrjeđen u dva premaza. Između ta dva premaza vrijeme sušenja je ca. 12 sati. Područje bakrene trake se nakon premazivanja sa ElectroShieldom mora pripremiti nekim uobičajenim temeljnim sredstvom za izolaciju ili zatvaranje koje sadrži otapala.

Završni premaz:
ElectroShield se može obrađivati (premazivati) sa CapaSan, Caparol-Sensitiv ili svim ostalim disperzivnim ili latex bojama Caparol, kao i vlaknima, staklenim pletivom, Capadecor AkkordVlies-Z ili drugim vrstama tapeta, žbuka od umjetne smole itd.

Potrošnja

Na glatkim podlogama najmanje 2 x 160 ml/m2. Time se dobija prosječna debljina suhog sloja od ca. 145 µm. Na hrapavim podlogama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperatura kod izvođenja radova i sušenja:
+ 50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri 200C i 65 % relativne vlažnosti zraka se nakon ca. 12 sati može dorađivati.
Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka se ovo vrijeme produljuje.

Napomena

Priključenje ugrađene bakarne trake za uzemljenje zaštite i propisnog zaštitnog prekidača mora izvesti stručni električar. Pritom se treba priključiti svaka površina. Priključak se može spojiti npr. preko vodiča za uzemljenje na utičnici. U tu svrhu se bakrena traka spaja s utičnicom. Preduvjet za mogućnost priključenja je da elektroinstalacije budu izvedene na odgovarajući način. Stručnim električarima prepustite da to ispitaju prije početka rada.

Potpuna zaštita: Idealna zaštita od elektromagnetnog zračenja se postiže tek potpunom zaštitom cjelokupne površine prostora. Nezaštićeni građevinski dijelovi, kao što su prozori, podovi i vrata, predstavljaju kritične tačke i samim time smanjuju ukupnu zaštitu od zračenja. Ovi djelovi se međutim mogu zaštititi korištenjem tehnički poboljšanih materijala.

Kombinacija s drugim materijalima: ElectroShield se ne smije miješati sa drugim materijalima.

Certifikat

Reduciranje elektromagnetnih valova i niskofrekventnih električkih polja izmjerio i potvrdio Prof. Pauli, Odjel za visokofrekventnu, mikrovalnu i radarsku tehniku Vojnog sveučilišta u Münchenu. Stručno mišljenje (atest) se može dobiti na zahtjev.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-GP01

Deklaracija sadržaja

Akrilatna disperzija, pigmenti, karbonska vlakna, kalcijev karbonat, voda, aditivi, konzervans (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon)

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije