caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/122375/043068_CapaSan_12,5L_NL.png

CapaSan

Unutarnja boja s fotokatalitičkim djelovanjem za poboljšanje higijene prostora.

Primjena

Unutarnja boja vrhunske klase s jedinstvenim svojstvima. Fotokatalitičko
djelovanje premaza omogućuje raspadanje organskih spojeva na premazu. Pored toga, boja djeluje i na smanjenje mirisa, kao npr. mirisa duhana, mirise pečenja itd. Lako se obrađuje i nudi opsežne mogućnosti izrade za zdravlje neškodljivih premaza, pogotovo u kombinaciji sa našim proizvodom ElectroShield.

Osobine materijala

  • minimalna emisija štetnih tvari, bez otapala, bez omekšivača
  • razrjeđuje se vodom, neškodljiv za okoliš
  • velika pokrivna moć
  • ne sadrži tvari koje stvaraju orošavanje
  • difuzivan
  • sd – vrijednost < 0,1 m

Baza materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55 945.

Pakovanje/veličina pakovanja

  • Veličina pakiranja standardna roba: 12,5 l

Nijanse

Bijela.
Zbog fotokatalitičkog djelovanja proizvoda CapaSan, za nijansiranje-toniranje se mogu primjenjivati isključivo mineralni pigmenti. Svijetle nijanse se mogu postići do relativne vrijednosti svjetline od ca. 70. Kod naručivanja 100 litara i više u jednoj nijansi odjednom, isporučuje se i tvornički nijansiran.

Stepen sjaja

Mutno mat (prema DIN EN 13 300)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 3, odgovara otpornosti na otiranje pranje prema DIN 53778.

Omjer kontrasta

Pokrivna moć Klasa 2, uz izdašnost od 7 m2/l odn. 140 ml/m2

Maksimalna veličina zrna

fina (< 100 µm)

Gustina

ca. 1,5 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke grupe PII i PIII:
Čvrste normalno upojne podloge premazati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF.

Gipsane i gotove žbuke grupe PIV:
Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti i odstraniti prašinu. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Građevinske gips ploče:
Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. ili Caparol-Tiefgrund TB. Na jako kompaktnim, glatkim pločama temeljni premaz za poboljšanje vezanja sa proizvodom Caparol-Haftgrund.

Gipskartonske ploče:
Obrusiti ogrebotine od lopatice. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. ili CapaSol LF. Kod ploča sa vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS-Upute br. 12.

Beton:
Odstraniti eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju.

Porobeton:
Temeljni premaz sa Capaplex, razrjeđen vodom u omjeru 1: 3.


Nosivi premazi:
Mat, meke upojne premaze direktno obraditi. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Nenosivi premazi:
Odstraniti nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili umjetnih smola. Na slabo upojnim glatkim površinama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Na grubo poroznim površinama koje upijaju odnosno koje se osipaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:
Premazivati bez prethodne pripreme.

Tapete koje ne vežu čvrsto:
Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Površine s naslagama plijesni:
Naslagu plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine tretirati sa Capatoxom odnosno FungiGrundom i pustiti da se dobro osuše. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Kod jako napadnutih površina završni premaz sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom se treba pridržavati zakonskih propisa (npr. odredbi o bio-tvarima i opasnim sastojcima).

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za čišćenje i odmašćivanje u domaćinstvu i pustiti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očetkati na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz
sa Caparol AquaSperrgrund. Na jako zaprljanim površinama napraviti završni premaz sa Aqua-inn Nº1.

Drvo i drveni materijali:
Premazivati sa vodorazrjedivim i po okoliš neškodljivim Capacryl akrilnim lakovima ili Capacryl PU lakovima.

Manja oštećenja:
Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa Caparol-Akkordspachtel masom prema pravilu o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

Način primjene

Obrađuje se kistom/četkom, valjkom i Airless uređajima.

Airless nanošenje
Ugao špricanja: 50°
Mlaznica: 0,021–0,026"
Pritisak prskanja: 150–180 bara
Uređaje za rad nakon upotrebe očistiti vodom.

Sistem nanošenja

Zasićeni ravnomjerni premaz sa CapaSan, razrjeđen s najviše 5 % vode. Na jako kontrastnim površinama može biti potrebno prethodno nanijeti temeljni premaz, razrjeđen s najviše 5 % vode. Na različito upojnim podlogama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Potrošnja

Ca. 140 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 0C i 65 % relativne vlažnosti zraka, nakon 4 – 6 sati suho po površini i može se premazivati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Napomena

CapaSan ne miješati ili razrjeđivati sa drugim materijalima. Radi izbjegavanja nasjeda (vidljivih spojeva premaza) premazivati u jednom potezu, mokro na mokro. Radi izbjegavanja stvaranja mrlja, prije izvedbe premaza u boji sa CapaSanom, trebalo bi izvesti temeljni premaz sa Caparol-Haftgrundom (ev. u
nijansi završnog premaza). Kod Airless nanošenja boju dobro zamiješati i procijediti. Kod površina sa nepovoljnim odnosom svjetla (bočna svjetlost) preporučamo primjenu proizvoda CapaSilan. Kod primjene sredstva Caparol-Tiefgrund TB u unutarnjim prostorima može doći do pojave tipičnog mirisa otapala. Stoga treba osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima primjenjivati sredstvo bez aromata i slabog mirisa AmphiSilan-Putzfestiger.
Fotokatalitičko djelovanje može dugoročnije dovesti do laganog odstupanja u nijansi odnosno do slabih krednih pojava.

Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

Certifikat

Fotokatalitičko djelovanje izmjerio i potvrdio Zavod za tehničku kemiju, Hannover. Smanjenje dušičnih oksida izmjerio i potvrdio WKI – Frauenhofer-Institut, Braunschweig. Stručno mišljenje (atest) se može dobiti na zahtjev.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Disperzija polivinilacetatne smole, titan dioksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, aditivi, konzervans (metilizotiazolinon, benzizotiazolinon)

Bliži podaci

Vidjeti sigurnosno-tehnički list.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list