caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/155000/050206_Sylitol_LithoSil_12,5l.png

Sylitol LithoSil

Vrhunska unutarnja boja na bazi silikata.
Klasa otiranja na mokro 2.

Primjena

Za silikatne zidne i stropne premaze sa velikim zahtjevima u cjelokupnom stambenom prostoru, u školama, dječjim vrtićima, javnim zgradama.
Posebno je prikladna za premaze na nepremazanim mineralnim žbukama iz skupine PI, PII i PIII, betonu, zidovima od pješčenjaka, zidnim oblogama od Capaquarz staklene vune, tapetama sa grubim vlaknima i nosivim silikatnim premazima. Capaver zidne obloge od staklenog pletiva, gipsane žbuke, gips-ploče, građevne gips ploče i nosivi disperzivni premazi se nakon odgovarajuće pripreme također mogu premazivati.
Zahvaljujući prirodnoj alkalnosti veziva sprječava razmnožavanje ili rast bakterija i gljivica.

Osobine materijala

  • ne sadrži otapala, omekšivače, kao niti aktivne tvari koje izazivaju zamagljivanje
  • razrjeđuje se vodom, neškodljiva za okoliš i slabog mirisa
  • jako lako se obrađuje
  • visoki stupanj difuzivnosti, sd H2O < 0,01 m prema DIN EN 52615
  • Sylitol premazi održavaju difuzivnost i izmjenu vlage u podlozi
  • negoriva, A2 prema DIN 4102

Baza materijala

Kalijevo vodeno staklo s organskim dodacima, prema DIN 18363, st. 2.4.1.

Pakovanje/veličina pakovanja

  • Standardna roba: 12,5 l
  • ColorExpress: 12,5 l

Nijanse

Bijela
Sylitol-LithoSil se može nijansirati sa najviše 10 % Histolith-Volltonfarben. Kod samostalnog nijansiranja cjelokupnu količinu međusobno pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Kod naručivanja 100 litara i više u jednoj nijansi jednom narudžbom na upit se može isporučiti i tvornički nijansirana, u svijetlim nijansama do relativne vrijednosti svjetline > 40. Sylitol-LithoSil se može mašinski nijansirati u ColorExpress sistemu u svim kolekcijama boja na tržištu u svijetlim nijansama do relativne vrijednosti svjetline ca. 70. Na povezanim površinama upotrebljavati samo nijanse iste proizvodnje (šarže).

Stepen sjaja

Mutno mat (prema DIN EN 13 300)

Skladištenje

Na hladnom mjestu, ali bez opasnosti od smrzavanja.
Stabilnost u skladištenju ca. 12 mjeseci. Skladištiti samo u plastičnim spremnicima.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 2, odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53778

Omjer kontrasta

Pokrivna moć Klasa 1, uz izdašnost od 6 m2/l odn. 150 ml/m2

Maksimalna veličina zrna

fina (< 100 µm)

Gustina

ca. 1,4 g/cm3

Dopunski proizvodi

  • Histolith-Volltonfarben boje punih tonova
Za samostalno nijansiranje boje Sylitol-LithoSil (Šifra proizvoda Boje i lakovi: M-SK01).
  • Caparol-Haftgrund
Bijelo pigmentirana boja za grundiranje velike moći vezanja za podlogu prije nanošenja premaza bojom Sylitol-LithoSil (Šifra proizvoda Boje i lakovi: M-GP01).

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na VOB Dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Mineralne podloge sa zapečenom korom, površinom koja se osipa ili otire:
Temeljito mehanički očistiti ili namakanjem sa Histolith Fluat i nakon toga oprati vodom.

Žbuke iz grupe PIc, PII i PIII kao i stare žbuke od skupine mortova Pic dalje:
Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez pripreme. Na grubo poroznim, upojnim podlogama koje se osipaju izvesti temeljni premaz sa Sylitol Konzentrat 111 razrjeđen vodom u omjeru 2 : 1. Naknadno žbukane i popravljane površine nakon sušenja natopiti s Histolith Fluatom i nakon toga oprati vodom.

Gipsane žbuke iz skupine mortova PIV:
Na čvrstim žbukama: temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Meke gips žbuke učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti i odstraniti prašinu. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB. Nakon što se dobro osuše, međupremaz sa Caparol-Haftgrund.

Žbuke od ilovače (glinene žbuke):
Površine koje se premazuju očistiti i grundirati sa Sylitol-Konzentrat 111 razrjeđen vodom u omjeru 2:1. Izvesti probno premazivanje i provjeriti ima li smeđih obojenja.

Gipsane ploče (gips-kartonske ploče):
Ogrebotine od lopatice obrusiti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Meka mjesta obrađena gipsanom masom za izravnavanje učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund i međupremaz sa Caparol-Haftgrund (Pridržavati se BFS upute br. 12).

Građevinske gips ploče:
Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Beton:
Odstraniti eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Zid od pješčenjaka:
Cvjetanja soli odstraniti četkanjem na suho.

Zid od opeke:
Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Nosivi premazi boja na bazi vapna, cementa ili silikata:
Na jako upojnim podlogama temeljni premaz sa Sylitol-Konzentrat 111 razrjeđen vodom u omjeru 2 : 1.

Nosivi premazi mat disperzivnih boja i žbuka od umjetne smole:
Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Nenosivi premazi:
Nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili umjetne smole odstraniti bez ostatka. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Nenosive premaze mineralnih boja odstraniti mehanički bez ostatka. Temeljni premaz sa Sylitol-Konzentrat 111 razrjeđen vodom u omjeru 2 : 1.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB i međupremaz sa Caparol- Haftgrund.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima:
Premazivati bez prethodne pripreme. Kod reljefnih i štampanih tapeta od papira izvesti probno premazivanje.

Capaver zidne obloge od staklenog pletiva:
Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Tapete koje ne vežu čvrsto:
Ukloniti bez ostatka. Ostatke ljepila i makulature oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB i međupremaz sa Caparol-Haftgrund.

Površine na kojima ima plijesni:
Naslage plijesni odstraniti mokrim čišćenjem. Površine tretirati sa Capatoxom i ostaviti da se dobro osuše. Pridržavati se zakonskih propisa i odredbi (npr. odredbe o biotvarima i opasnim materijalima).

Manja oštećenja:
Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa masom za ispunu i izravnavanje Caparol-Akkordspachtel ili Caparol-Füllspachtel P prema propisima o obradi i nanijeti prvi premaz sa Caparol-Haftgrund. Mjesta popravljana gipsom grundirati sa Caparol-Tiefgrund TB.

Način primjene

Nanosi se kistom/četkom, valjkom ili špricanjem Airless uređajima.
Airless nanošenje: Ugao špricanja: 50°; Dizna: 0,026"; Pritisak špricanja: 150–180 bara. Uređaje za rad nakon upotrebe očistiti vodom.

Sistem nanošenja

Zasićeni, ravnomjerni premaz sa Sylitol-LithoSil, nerazrjeđen odnosno razrjeđen s najviše 5% vode. Na jako kontrastnim površinama se mora prethodno izvesti temeljni premaz, sa Sylitol-LithoSil razrjeđen s najviše 5% vode, a na jako ili različito upojnim površinama sa Caparol-Haftgrund.

Potrošnja

Ca. 150 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+80C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka, suho po površini i može se obrađivati nakon 4 – 6 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produžuje.

Napomena

Kako bi se očuvala specifična svojstva proizvoda, ne smije se miješati sa drugim materijalima. Radi izbjegavanja vidljivih slojeva premazivati mokro na mokro u jednom potezu. Ne primjenjivati na lak površinama, podlogama sa solnim izbojima, plastičnim i drvenim površinama. Kod Airless prskanja boju dobro promiješati i procijediti. Kad se koristi Caparol-Tiefgrund TB u unutarnjim prostorima može doći do pojave tipičnog mirisa otapala. Stoga treba osigurati dobro prozračivanje.
U osjetljivim područjima primjenjivati AmphiSilan-Putzfestiger koji ima slabi miris i ne sadrži aromate. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25). Na gipsanim materijalima za ispunu i izravnavanje može doći do isticanja boja. Međupremaz po cijeloj površini sa Caparol-Haftgrund smanjuje taj rizik.

Mjere prekrivanja:
Okolinu površine koja se premazuje, posebice staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo ostavljeno u prirodnom stanju ili premazano lazurom brižljivo prekriti. Boju koja prska odmah oprati čistom vodom.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Sylitol-LithoSil reagira alkalično. 

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-SK01

Deklaracija sadržaja

Kalijevo tekuće staklo, akrilna disperzija, titan dioksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, aditivi.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije