MattLatex

Klasa otiranja na mokro 2, odgovara otpornosti na ribanje prema DIN 53778.

Primjena

Za visoko kvalitetne unutarnje premaze sa mat površinom koji su otporni na otiranje i zadržavaju strukturu. Budući da ne sadrži otapala, može se primjenjivati i u osjetljivim radnim i stambenim prostorima. Kao premaz za renoviranje odnosno za premazivanje grubih, reljefnih i štampanih tapeta kao i Capaver® zidnih obloga sa staklenim pletivom.

Osobine materijala

 • ne sadrži otpala, bez omekšivača
 • ne sadrži aktivne tvari koje izazivaju zamagljivanje
 • razrjeđuje se vodom, neškodljiva za okoliš i slabog mirisa
 • difuzivna
 • sd-vrijednost < 0,1 m
 • velika pokrivna moć, tako da je u većini slučajeva potreban samo jedan premaz

Baza materijala

Latex prema DIN 55945.

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Standardne robe:
  12,5 l
 • Staro bijela:
  15 l
 • Svijetlo bijela:
  12,5 l
 • Veličina pakiranja ColorExpress:
  12,5 l
 • Veličina pakiranja MattLatex Airfix:
  Pripremljena za nanošenje valjkom i prskanjem, za ekonomičnu obradu Airless uređajima.
  Bijela:
  25 l kanta, 120 l ličilačka bačva, 480 l kontejner
 • Staro bijela:
  25 l kanta, 120 l ličilačka bačva
 • Svijetlo bijela:
  25 l kanta

Nijanse

Bijela, staro bijela (ca. RAL 9010) i svijetlo bijela (ca. RAL 9016).

Caparol MattLatex se nijansira sa CaparolColor Vollton- und Abtönfarben ili AmphiColor® Vollton- und Abtön­farben. Kod samostalnog nijansiranja potrebno je pomiješati ukupnu količinu kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Kod naručivanja 100 l i više u istoj nijansi, jednom nadrudžbom, na upit se isporučuje i tvornički nijansirana.

Caparol-MattLatex se na ColorExpress sustavu može strojno nijansirati prema svim ton kartama na tržištu u nijansama relativne vrijednosti svjetline do ca. 70. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade molimo provjeriti točnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže). Blještave, intenzivne nijanse u nekim okolnostima mogu imati manju pokrivnu moć. Stoga se kod tih nijansi preporuča prethodni premaz sličnom pokrivnom, na bijeloj boji baziranom, pastelnom nijansom. Eventualno može biti potreban drugi pokrivni premaz.

Stepen sjaja

Mutno mat (prema DIN EN 13 300)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 2, odgovara otpornosti na ribanje prema DIN 53778

Omjer kontrasta

Pokrivna moć Klasa 1, uz izdašnost od 8 m2/l odn. 125 ml/m2

Maksimalna veličina zrna

fina (< 100 µm)

Gustina

ca. 1,5 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke grupe maltera PII i PIII:
Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa proizvodom OptiGrund odnosno CapaSol.

Gipsane i gotove žbuke iz grupe maltera PIV:
Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu, temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Građevinske gips ploče:
Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiGrund ili Caparol-Tiefgrund TB. Na jako kompaktnim, glatkim pločama temeljni premaz za poboljšanje vezanja sa Caparol-Haftgrund.

Gipsane ploče (gips-kartonske ploče):
Obrusiti ogrebotine od lopatice. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund, OptiGrund ili CapaSol. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS upute br. 12.

Beton:
Odstraniti eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju.

Porobeton:
Temeljni premaz sa Capaplex, razrjeđen vodom u omjeru 1 : 3.

Zidovi od opeke i pješčenjaka:
Premazivati bez prethodne pripreme.

Nosivi premazi:
Mat, slabo upojne premaze direktno premazivati. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Nenosivi premazi:
Odstraniti nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili umjetne smole. Na slabo upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju odnosno upijaju temeljni premaz sa OptiGrund odnosno CapaSol. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:
Premazivati bez prethodne pripreme.

Tapete koje ne vežu čvrsto:
Ukloniti bez ostatka. Ostatke ljepila i makulature oprati Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Površine s naslagama plijesni:
Naslage plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine tretirati sa Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Kod jako napadnutih površina završni premaz izvesti sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom se treba pridržavati zakonskih propisa (npr. odredbi o bio-tvarima i opasnim sastojcima).

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očistiti na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Na jako zaprljanim površinama završni premaz izvesti sa Aqua-inn №1.

Drvo i drveni materijali:
Premazati vodorazrjedivim i po okoliš neškodljivim Capacryl akrilnim lakovima ili Capacryl PU lakovima.

Manja oštećenja:
Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa Caparol-Akkordspachtel masom prema pravilu o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

Način primjene

Obrađuje se kistom/ četkom, valjkom i prskanjem Airless uređajima.


Airless nanošenje:
Ugao prskanja: 50°
Mlaznica: 0,019–0,021"
Pritisak prskanja: 150–180 bara
Alat i uređaje za rad nakon upotrebe očistiti vodom.

Sistem nanošenja

Zasićeni, ravnomjerni premaz sa Caparol-MattLatex, razrjeđen s najviše 5% vode.
Na kontrastnim površinama se mora prethodno izvesti temeljni premaz, razrjeđen s najviše 10% vode. Na različito upojnim podlogama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Potrošnja

Ca. 125 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 °C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20°C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho po površini i može se obrađivati nakon 4–6 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana.
Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produžuju.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih slojeva premazivati mokro na mokro u jednom potezu. Kod Airless prskanja boju dobro promiješati i procijediti. Kad se koristi Caparol-Tiefgrund TB u unutarnjim prostorima može se pojaviti tipični miris otapala. Stoga treba osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima koristiti AmphiSilan-Putzfestiger koji ima slabi miris i ne sadrži aromate. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

Certifikat

Podobnost za primjenu u unutarnjim prostorima je ocjenjena i potvrđena u institutu Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI). Proizvod je ocijenjen kao "dokazano nema štetnih tvari". Stručno mišljenje možete dobiti na zahtjev.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje mogu se zbrinjavati kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l; < 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Polivinilacetatna smola, titan dioksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, aditivi, konzervans.

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list