caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/267730/071344_CapaSilan_BA.png

CapaSilan

Unutarnja boja na bazi silikonske smole. Rješenje problema za zidne i stropne površine s jakim svjetlom sa strane.

Primjena

CapaSilan je unutarnja boja izvanrednih svojstava, s minimalnom emisijom štetnih tvari i bez otapala, s mineralno-mat sjajem i otporna na otiranje.
CapaSilan predstavlja novu generaciju unutarnjih boja koja svojom odličnom lakoćom obrade sa dugim vremenom upotrebljivosti omogućuje rad bez vidljivih slojeva i na površinama s krajnje nepovoljnim odnosima svjetla (svjetlo sa strane, tračci svjetla). Uz pridržavanje zadanih uputa za saniranje prikladna je i kao boja za renoviranje na akustičnim stropnim pločama i akustičnim žbukama.

Osobine materijala

  • minimalna emisija štetnih tvari i bez otapala
  • bez aktivnih tvari koje izazivaju zamagljivanje
  • dugo otvoreno vrijeme, što omogućuje obradu velikih površina bez prekida
  • visoka paropropusnost
  • sd-vrijednost < 0,1 m
  • optimalno se popravlja
  • jednostavan za obradu
  • razrjeđuje se vodom

Baza materijala

Kombinacija na bazi emulzije silikonske smole i specijalne disperzije na bazi umjetne smole

Pakovanje/veličina pakovanja

  • Standardna roba: 5 l, 12,5 l
  • ColorExpress: 7,5 l, 12,5 l

Nijanse

Bijela.

Nijansira se sa AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben ili sa CaparolColor Volltonund Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor). Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Kod naručivanja 100 litara i više u jednoj nijansi i jednoj narudžbi, na upit se isporučuje i tvornički nijansirana.
CapaSilan se na ColorExpress sistemu može mašinski nijansirati sa svim kolekcijama nijansi na tržištu u svijetlim nijansama do relativne vrijednosti svjetline ca. 70. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade molimo provjeriti tačnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže).

Stepen sjaja

Mutno mat (prema DIN EN 13 300)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300: 
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 1, odgovara odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53778

Omjer kontrasta

Pokrivnost Klasa 1, uz potrošnju od 7 m2 /l odn. 140 ml/m2

Maksimalna veličina zrna

fina (< 100 µm)

Gustina

ca. 1,45 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke grupe PII i PIII:
Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odn. CapaSol LF.

Gipsane i gotove žbuke iz grupe PIV:
Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu, temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Građevinske gips ploče:
Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. ili Caparol-Tiefgrund TB. Na jako kompaktnim, glatkim pločama temeljni premaz za poboljšanje vezanja sa CaparolHaftgrund.

Gipsane ploče (gips-kartonske ploče):
Ogrebotine od lopatice obrusiti. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. ili CapaSol LF. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS upute br. 12.

Beton:
Eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se praše i osipaju odstraniti.

Porobeton:
Temeljni premaz sa Capaplex, razrjeđen vodom 1 : 3.

Zidovi od opeke i pješčenjaka:
Premazivati bez prethodne pripreme.

Nosivi premazi:
Mat, slabo upojne premaze direktno premazivati. Na velikim, međusobno povezanim površinama se radi produžavanja vremena upotrebljivosti može izvesti temeljni premaz sa CapaSol LF ili OptiGrund E.L.F. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Nenosivi premazi:
Nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili umjetne smole odstraniti. Na slabo upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju odnosno upijaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine. Temeljni premaz sa CaparolTiefgrund TB.

Stropovi s akustičnim elementima i akustične žbuke:
Saniranje akustičnih sistema zahtijeva posebni postupak. Detaljne upute za saniranje se mogu naći u Caparol Priručniku za tehnologiju prskanja. Priručnik se može zatražiti preko Caparola. Po potrebi zatražiti savjet.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:
Premazivati bez prethodne pripreme.

Tapete koje ne vežu čvrsto:
Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Površine s naslagama plijesni:
Naslage plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine proprati sa Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Kod jako napadnutih površina završni premaz izvesti sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom se treba pridržavati zakonskih propisa (npr. odredbi o bio-tvarima i opasnim sastojcima).

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očistiti na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Na jako zaprljanim površinama napraviti završni premaz sa Aqua-inn №1.

Drvo i drveni materijali: Premazati vodorazrjedivim i po okoliš neškodljivim Capacryl akrilnim lakovima ili Capacryl PU lakovima.

Manja oštećenja:
Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa Caparol-Akkordspachtel masom i po potrebi naknadno grundirati.

Način primjene

Obrađuje se kistom / četkom, valjkom i Airless uređajima.
Airless nanošenje: Ugao: 50°; dizna: 0,021–0,026"; pritisak: 150–180 bar
Uređaje za rad nakon upotrebe očistiti vodom.

Sistem nanošenja

Temeljni odnosno međupremaz: CapaSilan razrjeđen s najviše 10% vode.
Završni premaz: CapaSilan nanositi razrjeđen s najviše 5% vode.

Potrošnja

Ca. 140 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 0C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho po površini i može se obrađivati nakon 4–6 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produžavaju.

Napomena

Kod Airless prskanja boju dobro promiješati i procijediti. Kad se koristi Caparol-Tiefgrund TB u unutarnjim prostorima može se pojaviti tipični miris otapala. Stoga osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima koristiti AmphiSilan-Putzfestiger koji ima slabi miris i ne sadrži aromate. Radi smanjenja efekta pruga i strukture koja ostaje iza valjka, preporučujemo da se svježe nanešena boja odmah prijeđe valjkom srednje duge dlake koji ne uzrokuje nakupljanje materijala na rubovima (npr. Rotanyl 18 tvrtke Rotaplast). Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

Certifikat

Mjerenje apsorpcije buke prema DIN EN 20354. Izvještaj o ispitivanju br. 48690, stručni ured za savjetovanje o buci Müller-BBM, Planegg. Nesumnjiva primjena u unutarnjim prostorima provjerena i analizirana u Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institutu (WKI) i odlično ocijenjena TÜV znakom kakvoće "ispitano na štetne tvari". Stručno mišljenje možete dobiti na zahtjev.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a): 30 g/l; < 1 g/l.

Proizvodni kod boja i lakova

M-SF01

Deklaracija sadržaja

Disperzija polivinilacetatne smole / polisiloksan, titan dioksid, silikati, voda, aditivi, konzervans (metilizotiazolinon, benzizotiazolinon)

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Tehničke informacije