caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/18067/020102_SAP-735855_750_ML_AmphiSilan-Voll-_und_Abtoenfarbe.png

AmphiSilan-Voll- und Abtonfarbe

Koloranti na bazi silikona za vanjsku upotrebu.

Primjena

Koloranti na bazi silikonske smole za samostalno toniranje AmphiSilan, AmphiSilan-Compact, AmphiSilan-Grundierfarbe, ThermoSan kao i drugih intenzivno obojenih proizvoda.

Osobine materijala

  • razrjeđuju se vodom
  • neškodljivi za okoliš
  • ne tamne s vremenom

Baza materijala

Kombinacija silikonske i specijalne sintetičke smole.

Pakovanje/veličina pakovanja

750 ml

Nijanse

Gelb, Grün, Kobaltblau, Ocker, Oxidbraun, Oxidorange, Oxidrot, Schwarz, Ultramarin, Umbra

Ukoliko se tonira više od jedne kante/doze, prije uporabe međusobno pomiješati, kako bi se izbjegle razlike u nijansi.

Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
Klasa: B
Grupa: 1

Stepen sjaja

Mat G3

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Otvorene doze držati čvrsto zatvorene.

Gustina

ca. 1,5 g/m³

Dopunski proizvodi

  • AmphiSilan-Tiefgrund TB
  • AmphiSilan-Putzfestiger
  • AmphiSilan-Grundierfarbe

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke iz grupe mortova PII i PIII/ minimalna tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 998-1 s min 1 N/mm:
Nove žbuke se mogu premazivati nakon što dovoljno odstoje, u pravilu nakon dvije sedmice pri 200C i 65 % relativne vlažnosti zraka. U nepovoljnijim vremenskim uvjetima npr. uslijed vjetra ili kiše, površine moraju odstajati duže. Dodatnim temeljnim premazom sa CapaGrund Universal se smanjuje rizik od vapnenog cvjetanja kod alkaličnih gornjih žbuka iz grupe mortova P II odnosno P III, tako da se površine mogu premazati već nakon što odstoje 7 dana.
Stare žbuke: Na grubo poroznim, upojnim i žbukama koje se lagano osipaju temeljni premaz sa AmphiSilan-Tiefgrund LF. Na brašnastim žbukama koje se jako osipaju temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestiger.

Stare silikatne boje i žbuke: 
Premazi silikatnih boja moraju dovoljno dugo odstajati, normalno dvije sedmice pri 200C i 65 % relativne vlažnosti zraka. Popravljana mjesta ostaviti da se osuše u potpunosti. Premaze koji čvrsto vežu očistiti mehanički ili visokotlačnim čistačem uz pridržavanje zakonskih propisa. Premaze koji ne vežu čvrsto, istrošene vremenom odstraniti struganjem, brušenjem, grebanjem, glodanjem. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestiger.

Nosivi premazi žbuke od umjetne i žbuke od silikonske smole:
Stare žbuke očistiti prikladnom metodom. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro prosuše. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Grundierfarbe odnosno AmphiSilan-Putzfestiger.

Novi premazi žbuke od umjetne i žbuke od silikonske smole:
Premazivati bez prethodne pripreme. Mineralne strukturirane žbuke grundirati sa AmphiSilan-Grundierfarbe.

Nosivi premazi disperzivnih boja: 
Površine koje se malo sjaje ohrapaviti. Zaprljane kredaste stare premaze očistiti mlazom vode pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Grundierfarbe.

Nenosivi premazi lak i disperzivnih boja ili žbuke od umjetne smole: 
Odstraniti bez ostatka prikladnom metodom, npr. mehanički ili kiselinom i nakon toga očistiti mlazom vruće vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Grundierfarbe, kod brašnastih, upojnih površina koje se osipaju sa AmphiSilan-Putzfestiger. Međupremaz sa AmphiSilan-Compact.

Vidljivi zid od opeke: 
Za premazivanje su prikladni samo prednji dijelovi zida otporni na smrzavanje ili klinker bez stranih čestica. Zid mora biti fugiran bez pukotina i soli. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestiger. Ako se nakon međupremaza sa AmphiSilan ili AmphiSilan-Compact pojave smeđa obojenja, završni premaz se mora izvesti sa Duparol. 

Zid od pješčenjaka: 
Za premaz su prikladni samo prednji i na smrzavanje otporni dijelovi zida koji ne sadrže strane čestice koje se kreću ili puštaju boju kao što su pijesak ili ljepilo. Fugiranje mora biti izvedeno bez pukotina. Kredaste / brašnaste površine očistiti. Solne izboje očetkati na suho. Molimo obratiti pažnju na BFS uputu br. 2. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Tiefgrund LF. Međupremaz sa AmphiSilan-Compact. 

Površine s naslagama gljivica ili algi:
Premazati sa fungicidnom i algicidnom specijalnom bojom ThermoSan. 

Površine sa slanim izbojima:
Slane izboje odstraniti na suho četkanjem. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestiger. Kod premazivanja površina sa slanim izbojima se ne može jamčiti trajno vezanje za podlogu odnosno eliminacija slanih izboja.

Oštećenja: 
Manja oštećenja popraviti sa Caparol Fassaden-Feinspachtel. Veća oštećenja do 20 mm je najbolje reparirati sa Histolith-Renovierspachtel. Popravljena mjesta naknadno grundirati.

Način primjene

Nanosi se kistom / četkom i valjkom.

Razrjeđivanje

Vodom.

Sistem nanošenja

Temeljni premaz:
Razrijediti sa najviše 10% vode.

Završni premaz:
Razrijediti sa najviše 5% vode.

Potrošnja

Ca. 150–200 ml/m2 po jednom premazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 2 – 3 sata suho po površini, nakon 12 sati može se premazivati. Potpuno suho nakon 2-3 dana.
Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produžuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Napomena

Kod nijansiranja bijelih materijala, za premazivanje važe propisi za obradu nijansiranog proizvoda. Radi izbjegavanja vidljivih spojeva premaza kod obrade površine premazati u jednom prolazu, mokro na mokro. Ne primijenjivati na vodoravnim površinama izloženim djelovanju vode.

Kod tamnih nijansi može uslijed mehaničkih opterećenja (struganje) doći do pojave svijetlih pruga.
Neke nijanse mogu imati manju pokrivnost, te je zbog toga preporučljivo napraviti temeljni premaz sa AmphiSilan (bijeli), razrjeđen sa 5%-10% vode, i može biti potreban drugi premaz.
Isticanje popravaka na površini ovisi o brojnim čimbenicima pa je stoga neizbježno (BFS uputa br. 25).

Podnošljivost sa drugim premaznim sredstvima:
AmphiSilan materijali se ne smiju miješati sa drugim premaznim sredstvima, posebno sa bojama punih tonova na bazi disperzije ili silikata ili koncentratima za nijansiranje.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. 
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(c), 40 g/l; maks. 15 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-SF01

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije