caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/18087/020122_SAP-783479_12,5_L_Caparol_AquaSperrgrund.png

AquaSperrgrund fein

Vodorazrjedivi izolirajući temeljni premaz za unutarnje radove sa
tvarima za poboljšanje vezivanja za podlogu.

Primjena

Za premaze sa dobrim izolacijskim svojstvima kad na podlogama postoje mrlje od nikotina i vode, sastojci koji puštaju boju i tvari koje sadrže anilin. Također se primjenjuje i kao izolirajući premaz prije polaganja tapeta.

Osobine materijala

  • vodorazrjediv, nije štetan za okoliš
  • jako izolacijsko djelovanje
  • sredstvo kao brana prema VOB
  • difuzivan
  • sd-vrijednost < 0,1 m
  • velika moć hvatanja za podlogu
  • slabi miris
  • mala napetost površine
  • otpornost na alkalne tvari

Baza materijala

Kationska polimerna smola u otopini.

Pakovanje/veličina pakovanja

5 l, 12,5 l

Nijanse

Bijela.

Zbog nekompatibilnosti sa drugim proizvodima, materijal se ne može nijansirati.

Stepen sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustina

ca. 1,4 g/cm3

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez prljavštine, tvari koje razdvajaju i suhe.
Vezano uz eventualno potrebne predranje (predobradu), molimo obratiti pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema". Obratiti pažnju na VOB, Dio C, DIN 18 363, st. 3.

Priprema podloge

Sve uobičajene mineralne podloge (žbuke, beton, cigla), cementna vlakna, drvo, prešane ploče i iverica, gips, gipskarton, stari premazi, keramičke obloge kao i staklo, plastika (prethodno probni premaz) i neplemeniti metali. Zaprljanja od nikotina kao i mrlje od čađi ili masnoća isprati vodom uz dodatak kućanskog sredstva za čišćenje i odmašćivanje i ostaviti da se dobro osuši. Osušene mrlje od vode očistiti četkanjem.

Način primjene

Obrađuje se kistom ili valjkom. Pribor i alat za rad očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

Sistem nanošenja

Temeljni premaz

Sa nerazrjeđenim materijalom. Kod ektremnih opterećenja napraviti još
jedan nanos.

Daljnja obrada

Sa svim disperzivnim unutarnjim bojama Caparol, uz pridržavanje važećih tehničkih informacija za pojedini proizvod.

Potrošnja

Ca. 90–110 ml/m2 po prolazu na glatkoj podlozi. Na hrapavijim površinama odgovarajuće veće količine. Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade:
50C za okolni zrak i podlogu.
Kako bi se osigurao optimalni izolacijski efekt, potrebna je minimalna temperatura od +16°C.

Vrijeme sušenja

Bei +20 °C und 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 12 sati se može premazivati. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti se vrijeme sušenja produžuje

Napomena

Caparol Aqua-Sperrgrund se ne smije miješati ili razrjeđivati sa drugim proizvodima.

Za površine na kojima se vide jaka zaprljanja ili onečišćenja ili prostore koji se trebaju za jedan renovirati i ponovo obložiti ili koristiti, preporučamo primijeniti visokopokrivnu boju za brzo renoviranje Dupa-inn Nº1.

Prostori u kojima se proizvodi, skladišti ili prodaje hrana, nakon premazivanja se prije ponovne upotrebe moraju zračiti najmanje 3 dana.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Kod nanošenja prskanjem ne udisati maglicu od prskanja. Ne smije dospijeti u kanalizaciju, vodene tokove ili tlo.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(a), 30 g/l; maks 20 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-GP01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, titan dioksid, silikati,voda, aditivi.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list