caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/78668/033247_Dupa-grund_WE2_EXC_10L.png

Dupa-grund

Sredstvo za dubinsko grundiranje na bazi otapala koje učvršćuje stare premaze, za vanjske radove.

Primjena

Kvalitetno, bezbojno specijalno sredstvo za grundiranje za fasadne površine za pripremu kritičnih mineralnih podloga, kao sigurnosno sredstvo za grundiranje prije nanošenja kasnijih premaza, za učvršćivanje poroznih površina žbuke i betona koje se osipaju, Disbocret maltera i masa za ispunu i izravnavanje koje sadrže cement i podloga s mehanički odstranjenim starim premazima. 
Učvršćuje površinu starih premaza s krednim pojavama koji dobro vežu. Dupa-grund rastvara stare premaze koji ne vežu čvrsto tako da se oni mogu odstraniti (otući). 
Ne koristi se na povezanim sistemima za toplinsku izolaciju s izolacijom od polistirola i na žbukama koje sadrže polistirol.

Osobine materijala

  • učvršćuje stare premaze
  • jako dobro učvršćuje podlogu
  • ima veliku moć prodiranja u podlogu
  • sposobnost difuzije
  • otporan na alkalne tvari
  • bezbojan kad se osuši

Baza materijala

Umjetna smola u organskim otapalima.

Pakovanje/veličina pakovanja

5 l, 10 l

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja

Gustina

ca. 0,9 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodan / (○) ograničeno pogodan / (+) pogodan

Priprema podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18363 st.3.
Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Sistem nanošenja

Na normalno i slabo upojnim podlogama nerazrjeđen, na jako upojnim površinama nanositi dva puta mokro na mokro. Na temeljnom premazu se ne smije stvarati zatvoreni, sjajni film.

Potrošnja

Zavisno od upojnosti podloge i stepenu razrjeđenosti 150-300 ml/m2.
Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
Može se obrađivati i po mrazu, ako je podloga suha i nezaleđena.

Vrijeme sušenja

Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka se može obrađivati najranije nakon 24 sata.
Pri nižim temperaturama su potrebna odgovarajuće duža vremena sušenja.

Alat

Dupa-grund se nanosi kistom odnosno četkom otpornim na otapala i dobro utrlja.
Špricanje prikladnim Airless uređajima. Ne koristiti uređaje za špricanje s komprimiranim zrakom.

Airless nanošenje:
Ugao špricanja: 600
Mlaznica(dizna): 0,029 inča
Pritisak prskanja: 50 - 60 bara

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe nitro razrjeđivačem ili sredstvom za čišćenje kistova/četaka.

Napomena

Grundirane površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro osuše (pri 200C najmanje 24 sata; pri nižim temperaturama odgovarajuće duže, po potrebi nekoliko dana), jer se otapala koja su u premazu luče prema unutra, što može dovesti do naknadne pojave mirisa.

Podnošljivost sa drugim materijalima:

Dupa-grund se ne smije miješati sa drugim materijalima.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Lako zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ponavljano izlaganje može prouzrokovati sušenje ili pucanje kože.
Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
Sadrži: Organsko otapalo na baz nafte, lagano, aromatsko, 2-Metil-1-propanol

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(h): 750 g/l: maks. 750 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-GF05

Deklaracija sadržaja

Polivinilacetatna smola, benzinsko otapalo (nafta), etanol, etilacetat.

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list