caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/148537/048311_CapaSol_10L.png

CapaSol

Vodorazrjedivo, specijalno sredstvo za grundiranje bez otapala, za vanjske i unutarnje radove.

Primjena

CapaSol je specijalno nepigmentirano sredstvo za grundiranje na akrilnoj bazi, velike moći prodiranja, za izjednačavanje vanjskih i unutarnjih čvrstih mineralnih podloga koje jako ili neravnomjerno upijaju.
CapaSol je pritom izvanredno prikladan za obradu poroznih upojnih podloga kao što su žbuke, gips-kartonske ploče, nepečena cigla, unutarnje površine od porobetona i zidovi od vapnenačkog pješčenjaka.
Kompaktne glatke površine kao što su čista gips žbuka ili gipsane građevinske ploče se grundiraju sa Caparol-Tiefgrund TB ili Caparol-Haftgrund.

Osobine materijala

  • ugodan miris
  • velika moć prodiranja u podlogu
  • lako se obrađuje
  • učvršćuje podlogu

Baza materijala

Modificirana, vodena disperzija umjetne smole.

Pakovanje/veličina pakovanja

10 l, 20 l

Skladištenje

Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja.

Gustina

ca. 1,0 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani  2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloga mora biti čišta, bez tvari koje razdvajaju i suha.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

Priprema podloge

Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Razrjeđivanje

Ako je potrebno, sa vodom u omjeru do 2 : 1.

Sistem nanošenja

Ovisno o upojnosti podloge nerazrjeđen odnosno razrjeđen sa 1 dijelom vode, do potpunog zasićenja podloge, a u slučaju potrebe dobro utrljati četkom ili kistom mokro na mokro.
Na jako upojnim podlogama CapaSol se može razrjediti s najviše 10% vode. Na slabo upojnim unutarnjim površinama CapaSol se može razrjediti sa 2 dijela vode. Nanošenje valjkom ili prskalicom je moguće samo na površinama koje treba normalno grundirati radi boljeg vezanja premaza koji nakon toga slijede.
Grundiranjem ne smije nastati nepropusni, sjajni film.

Potrošnja

Ovisno o postupku rada, stepenu razrjeđenosti i upojnosti podloge ca. 50–200 ml/m2. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5°C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka može se dalje obrađivati nakon ca. 12 sati. Pri nižim temperaturama produžuje se vrijeme sušenja.

Alat

Zasićenim nanošenjem i utrljavanjem kistom ili četkom se postiže potpuna djelotvornost i učvršćivanje podloge. Valjak i prskalice pod pritiskom su manje prikladne. Međutim, moguće je i nanošenje Airless uređajima.

Airless nanošenje:
Ugao prskanja: 60°
Mlaznica: 0,029"
Pritisak prskanja: 50 bar

Uređaje za rad očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

Napomena

CapaSol nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala mogu se odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(h): 30 g/l; maks. < 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-GF01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, polisiloksan, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon)

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Podaci o održivosti

Sigurnosni list