caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/156335/050728_Sylitol_Mineralgrund_12,5L.png

Sylitol® Mineralgrund

Pigmentirani temeljni premaz na bazi silikata za unutarnju i vanjsku upotrebu.

Primjena

Bijelo pigmentirana temeljna boja za pokrivne temeljne premaze, vani i unutra, prije nanošenja silikatnih boja. Posebno pogodna kao temeljni premaz za poboljšavanje prianjanja na podlogama koje ne mogu osigurati adekvatno dvostruko siliciranje prije nanošenja silikatnih/mineralnih boja. Također pogodna i za poboljšanje prionjivosti temeljnih premaza na glatkim, nosivim površinama, kao što su beton, mineralne žbuke i mortovi grupe PIc do PIV, mat disperzivnih boja, gips ploča i sl.

Osobine materijala

  • paropropusntan, sd-vrijednost: 0.03 m
  • minimalne emisije štetnih tvari, bez otapala
  • bez konzervansa
  • na bazi vode, ekološki, slabog mirisa
  • odlične prionjivosti
  • izjednačava upojnost podloge
  • dobra pokrivnost

Baza materijala

Kalijevo vodeno staklo, akrilna smola, mineralni pigmenti, punila

Pakovanje/veličina pakovanja

  • Standardna roba:  12,5 l, Airfix: 25 l kanta, 120 l bačva

Nijanse

Bijela

Sylitol® Mineralgrund je moguće samostalno toniranti s max. 10 % Histolith SI Volltonfarben.
Sylitol® Mineralgrund se strojno može tonirati u ColorExpress sustavu do svjetlosne granice 70.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustina

ca. 1,7 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Vidjeti Tehničku informaciju TI 650 "Podloge i njihova priprema".

Sistem nanošenja

Sylitol® Mineralgrund se nanosi nerazrijeđen, ali se po potrebi konzistentnost za obradu može podesiti sa  do max. 5% vode.

Potrošnja

Ca. 150 ml/m2 na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Tačne vrijednosti odrediti probnim premazom na samom objektu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade:
+8 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 12 sati se može premazivati. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka odgovarajuće više.

Alat

Sylitol®Mineralgrund se može nanositi četkom, valjkom (duljine dlake 14-16 mm) ili Airless nanošenjem. 

Airless nanošenje:
Ugao špricanja: 500
Dizna: 0,021 – 0,025"
Pritisak: 150 – 180 bara
Na pištolj za špricanje staviti filter (zeleni, grubi). Prije početka špricanja, proizvod dobro promiješati i procijediti.

Čišćenje alata

Uređaje za rad nakon upotrebe očistiti vodom.

Napomena

Kompatibilnost sa drugim proizvodima:
Kako bi se osigurala specifična svojstva materijala, proizvod se ne smije miješati sa drugim materijalima osim sa kolorantima Histolith Volltonfarben SI.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

GISCODE BSW 10
(stara oznaka: M-GP01)

Deklaracija sadržaja

Polakrilatna smola, kalcij karbonat, alkalno vodeno staklo, titan dioksid, silikati, voda, aditivi.

Tehnička podrška

U ovom tiskanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene ovdje, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije