Haftgrund

Temeljni premaz za disperzivne i disperzivno silikatne boje za
unutrašnje radove. Minimalna emisija štetnih tvari, bez otapala.
 • Primjena

  Bijelo pigmentirana specijalna temeljna boja za pokrivne temeljne premaze u unutarnjim prostorima, prije završnih premaza disperzivnim bojama ili disperzivno-silikatnim bojama.
  Temeljni premaz koji se čvrsto veže za podlogu i omogućava bolje vezanje završnog premaza na glatkim, nosivim podlogama, npr. na gips-kartonskim pločama, betonu, kao i na slabo upojnim mineralnim žbukama grupe PIc, PIII, gipsanim i gotovim žbukama, kao i građevinskim gipsanim pločama. Rizik od lomljenja tankog sloja smanjen je posebno na pločama od gipsa.
  Bijelo pigmentirana specijalna temeljna boja za pokrivne temeljne premaze u unutarnjim prostorima, prije završnih premaza disperzivnim bojama ili disperzivno-silikatnim bojama.
  Temeljni premaz koji se čvrsto veže za podlogu i omogućava bolje vezanje završnog premaza na glatkim, nosivim podlogama, npr. na gips-kartonskim pločama, betonu, kao i na slabo upojnim mineralnim žbukama grupe PIc, PIII, gipsanim i gotovim žbukama, kao i građevinskim gipsanim pločama. Rizik od lomljenja tankog sloja smanjen je posebno na pločama od gipsa.

  Osobine materijala

  • minimalna emisija štetnih tvari, bez otapala, bez plastifikatora
  • lako se obrađuje, razrjeđuje se vodom, neškodljiv za okoliš i slabog mirisa
  • difuzivnost, sd vrijednost 0,03 m (uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama)
  • vrlo jako vezanje za podlogu
  • dobra pokrivna moć
  • temeljni premaz za kasnije nanošenje disperzivno silikatnih boja na podlogama koje ne siliciraju

  Baza materijala

  Modificirana disperzija umjetne smole prema DIN 55 945.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  • Standardna roba: 5 l, 12,5 l; Airfix: 25 l, 120 l

  Nijanse

  Bijela
  Haftgrund se može nijansirati s najviše 25 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben ili AmphiColor® Vollton- und Abtön­farben.
  Haftgrund se može strojno nijansirati u ColorExpress sistemu prema svim kolekcijama nijansi boja na tržištu u svijetlim tonovima do vrijednosti relativne svjetline ca. 70.
  Uslijed toniranja, svojstvo proizvoda da ne sadrži konzervanse više ne može biti zajamčeno.

  Skladištenje

  Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja

  Gustina

  ca. 1,7 g/cm3

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani  2
  +++--
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe.
  Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

  Priprema podloge

  Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

  Razrjeđivanje

  Isključivo vodom.

  Sistem nanošenja

  Nerazrjeđen. Na konzistenciju za obradu podesiti s najviše 5% vode ili CapaSol.

  Potrošnja

  Na glatkim površinama 150 - 200 ml/m2. Na hrapavim podlogama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

  Uslovi pri nanošenju

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +80C za okolni zrak i podlogu.

  Vrijeme sušenja

  Pri temperaturi 20°C i 65% vlage nakon ca. 12 sati od premazivanja.

  Alat

  Haftgrund se može nanositi valjkom (valjci sa dlakom dužine 14-16 mm), kistom / četkom ili špricanjem.

  Airless nanošenje:
  Ugao: 500
  Dizna: 0,021 - 0,025 inča
  Pritisak: 150 - 180 bara
  Pištolj opremiti grubim filterom za disperziju (zeleni). Kod nanošenja špricanjem, boju dobro promiješati i procijediti.

  Čišćenje alata

  Uređaje za rad nakon upotrebe isprati vodom.

  Napomena

  Podnošljivost:
  Kako bi se očuvala specijalna svojstva, Haftgrund miješati samo sa CapaSol, CaparolColor Vollton- und Abtönfarben ili AmphiColor® Vollton- und Abtönfarben. Ne dodavati nikakve druge materijale.

  Certifikat

  Prikladnost za primjenu u unutrašnjim prostorima ocijenjena u Fraunhofer Willhelm-Klauditz-Institutu (WKI), a proizvod je dobio TÜV oznaku kvalitete "provjereno bez štetnih tvari". Stručno mišljenje se može dobiti na zahtjev.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS

  A(a): 30 g/l; < 1 g/l.

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-GP01

  Deklaracija sadržaja

  Poliakrilatna smola, titan dioksid, kalcij-karbonat, silikati, voda, vodeno staklo, aditivi.

  Bliži podaci

  U ovom printanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehničke informacije

  Sigurnosni list