caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/60996/028332_AmphiSilan_Grundierfarbe_12,5_L.png

Amphisilan Grundierfarbe

Specijalno sredstvo za grundiranje koje poboljšava vezanje boja na bazi silikonskih smola. Ekonomično nanošenje i aplikacija bez maglice pomoću Nespri-TEC tehnologije.

Primjena

Vodorazrjedivo, pigmentirano, hidrofobirajuće sredstvo za grundiranje koje poboljšava vezanje, namijenjeno kao temeljni premaz za boje na bazi silikonskih smola. Temeljni premaz prije: AmphiSilan, ThermoSan ili AmphiSilan Nespri-TEC.
Nanošenje prskanjem bez stvaranja maglice. U zavisnosti od vremenskih uvjeta, ako je potrebno, koristiti skelska platna ili cerade.

Baza materijala

Specijalna umjetna smola.

Pakovanje/veličina pakovanja

  • Standardna roba:
    12,5 l
  • ColorExpress:
    12,5 l

Nijanse

Bijela.
AmphiSilan Grundierfarbe se može mašinski nijansirati u ColorExpress sistemu prema svim kolekcijama nijansi boja na tržištu u svijetlim tonovima do vrijednosti relativne svjetline ca. 70.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustina

1,4 g/m³

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani  2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

Priprema podloge

Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Način primjene

Nanositi AmphiSilan Grundierfarbe nerazrjeđen kistom / četkom, valjkom ili špricanjem. 
Špricanje bez maglice moguće je jedino korištenjem Nespray airless opreme. 
Ugao špricanja: 30°; mlaznica: 0.016”-0.019” specijalna Nespray dvostruka mlaznica. 
Temperatura proizvoda se automatski regulira u Nespri-TEC airless uređaju.
Pritisak kod zatvorenog pištolja za špricanje treba biti namješten ako je na indikatoru označeno plavo. 
Pritisak špricanja je kada je na indikatoru zelena oznaka.

Drugi proizvodi za premazivanje, naročito temeljni premazi, također se mogu nanositi Nespray uređajima, no međutim, kod ovih proizvoda nije garantirano nanošenje bez maglice. Ti se proizvodi trebaju nanositi poštujući odgovarajuće mjere opreza.

Potrošnja

Ca. 150–250 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na strukturiranim podlogama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja: 
+5 °C za zrak i podlogu

Vrijeme sušenja

Pri 20° C i 65% relativne vlažnosti, može se premazivati nakon ca 12 sati. Na nižim temperaturama vrijeme sušenja se produžuje.

Napomena

Ne primjenjivati na horizontalnim površinama izloženim vodi/vlazi.

Kompatibilnost sa drugim proizvodima:
Ne miješati sa drugim bojama.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(c): 40 g/l; maks. 25 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-GP01

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije