caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/143637/047381_synthesa_silicon_entferner_HR.png

Synthesa Silicon-Entferner

Sredstvo za uklanjanje bez ostatka svježeg i stvrdnutog silikona.
Prikladno i za čišćenje i odmašćivanje.

Opis

Synthesa Silicon Entferner uklanja bez problema stare i nove silikonske nepropusne mase. Proizvod je prikladan i za odmašćivanje i čišćenje raznih naslaga.

Primjena

Uklanja silikon na, primjerice, keramici, emajlu, akrilu, drvetu, staklu i porculanu od kojeg su izrađene, npr. kade za kupanje, tuš kade, umivaonici i zrcala. Koristi se u unutarnjem i vanjskom prostoru. Za pripremno čišćenje i odmašćivanje površina.

Osobine materijala

  • velika moć rastvaranja
  • uklanja silikon, masnoće & vosak 
  • ne ostavlja nikakve ostatke

Baza materijala

>30 % alifatski ugljikovodici
< 5 % neionski tenzidi

Pakovanje/veličina pakovanja

250 ml

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalnoj ambalaži.

Gustina

0,819 g/ml

Podloge

Ne smije se primjenjivati na površinama osjetljivim na kiseline, kao što su npr. prirodni i umjetni kamen koji sadrži vapnenac, mramor, teraco ili razne tamne vrste granita. Na prirodnom kamenu može izazvati promjenu boje. Na emajlu i kromu pustiti da djeluje maks. 1 sat. Prethodno uvijek na neuočljivom mjestu provjeriti toleranciju materijala na odstranjivač. Za novo
fugiranje podloga mora biti čista i suha.
Prethodno bezuvjetno na neuočljivom mjestu provjeriti toleranciju materijala na odstranjivač.

Priprema materijala

Prije upotrebe Synthesa Silicon Entferner dobro protresti.

Način primjene

Proizvod treba ravnomjerno nanijeti na suhu površinu koju se obrađuje, eventualno ga raspodijeliti kistom. Nemojte previše štedjeti pri nanošenju. U slučaju malih ostataka silikona najčešće je dovoljno vrijeme djelovanja od ca. jedan sat. Kod tvrdokornijih naslaga mora se računati s vremenom djelovanja od ca. 12 sati. Nakon vremena djelovanja može se silikon bez problema odstraniti lopaticom ili spužvom. Po potrebi ponoviti primjenu i ako treba dodatno ga prebrisati.
Za odmašćivanje treba malu količinu Silicon-Entferner nanijeti na čistu, suhu krpu i utrljati na površinu. Po potrebi vlažnom krpom naknadno prebrisati i pokupiti slobodne ostatke. Pri upotrebi na metalnim podlogama za odmašćivanje i čišćenje prije daljnjih radova premazivanja treba ih prethodno očistiti od oksidiranih ostataka i nečistoća brusnom tkaninom.

Potrošnja

Ovisno o debljini silikonskog nanosa.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe sa Capalac Streichverdünnung 200 (zamjena za terpentin).

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Zapaljiva tekućina i para. Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Uzrokuje teške ozljede oka. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Može uzrokovati rak. Čuvati izvan dohvata djece. Prije upotrebe pročitati naljepnicu. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta. Ne udisati pare/aerosol. Nakon upotrebe temeljno oprati ruke. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. Potrebne su posebne mjere (vidjeti na ovoj naljepnici). AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. U slučaju požara: za gašenje rabiti CO2, prah, vodenu maglu. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne upotrebe. Skladištiti pod ključem. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Odložiti sadržaj/spremnik na za to predviđenom mjestu.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Sadrži fosfornu kiselinu-izononilester

Odlaganje

Spalionica posebnog otpada ili odlagalište za skupljanje problematičnih tvari. Ne smije se odlagati kao kućno smeće. Ne dopustiti izlijevanje u kanalizaciju, zemlju ni u podzemne vode. Neočišćene spremnike odložiti na isti način kao i proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 55 370 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 14 06 03
Klasa ugroženosti voda: WGK 3, jako zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.ba ili na upit.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije