caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/143634/047378_synthesa_salpeter_entferner_HR.png

Synthesa Salpeter-Entferner

Sredstvo za čišćenje bez otapala, koje uklanja solne naslage sa zidova, tvrdokorne nečistoće ili mjesta na kojima je promijenjena boja.

Opis

Synthesa Salpeter-Entferner je sredstvo za čišćenje bez otapala, koje uklanja solne naslage sa zidova, tvrdokorne nečistoće ili mjesta na kojima je promijenjena boja itd., a djeluje i na vlažnim podlogama.

Primjena

Sredstvo za čišćenje se može primijeniti kako u unutarnjem tako i na vanjskom prostoru. Idealno je za fasade od klinkera, zidove od opeke, betonske površine – za okomite površine na vanjskom prostoru.

Osobine materijala

  • razrjeđuje se vodom
  • vrlo izdašno
  • rastvara i uklanja s trenutnim djelovanjem cvjetanje, zidne naslage kalijevog nitrata, tvrdokorne nečistoće i prljavštinu iz okoliša
  • pH: 0,0- (-0,5)

Baza materijala

5 - 15% anorganske kiseline, < 5% organske kiseline, neionski tenzidi.

Pakovanje/veličina pakovanja

1 litra

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalnoj ambalaži.

Gustina

1,070 g/cm³

Prikladne podloge

Ne smije se primjenjivati na zagrijanoj podlozi ili pri jakom izravnom sunčevu zračenju.

Podloge

Proizvod sadrži kiseline te se stoga ne smije primijeniti na materijalima osjetljivim na kiseline (prirodni i umjetni kamen koji sadrži vapnenac, poput npr. mramora, ljušturnog vapnenca, Solnhofera, jure, različitih vrsta pješčenjaka, teraca). Oprez kod aluminija.
Preporuka je na neprimjetnom mjestu ispitati podnošljivost površine.

Priprema podloge

Površinu koju se čisti treba uvijek prethodno dobro namočiti!

Način primjene

Ovisno o stepenu onečišćenja, odstranjivač kalijevog nitrata Synthesa Salpeter Entferner nanijeti samog ili razrijeđenog u vodi do maks. omjera 1:5. Pustiti da kratko djeluje, odstranjivač se ne smije osušiti na površini. Koristiti tvrdom četkom i zatim isprati s puno vode. Nakon naknadnog ispiranja ne smiju zaostati na površini nikakvi ostaci čistila. Dobro je i naknadno doraditi pod visokim pritiskom.
U slučaju tvrdokornih nečistoća ponoviti postupak.

Razrjeđivanje

čisti ili razrjeđen vodom do max. 1:5

Potrošnja

1,0 l dovoljna za ca. 10 - 15 m2, ovisno o vrsti i upojnosti površine.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Nadražuje oči, dišni sustav i kožu.
Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol.
Spriječiti dodir s očima.
Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.
Nositi zaštitne rukavice.
Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Sredstvo za čišćenje se ne smije nerazrijeđeno izljevati u kanalizaciju, već ga treba neutralizirati većom količinom vode (obilno). Pokriti granične površine. Zaštititi stabla i biljke.

Odlaganje

Spalionica posebnog otpada ili odlagalište za skupljanje problematičnih tvari. Ne smije se odlagati kao kućno smeće. Ne dopustiti izlijevanje u kanalizaciju, zemlju ni u podzemne vode. Neočišćene spremnike odložiti na isti način kao i proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 52 103 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 06 01 06
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.ba ili na upit.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije