caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/143633/047377_synthesa_rostflecken_entferner_HR.png

Synthesa Rostflecken-Entferner

Odstranjivač mrlja od hrđe za sve kamene površine.

Opis

Uklanja automatski i dubinski mrlje od hrđe i druge ostatke metalnih oksida sa svih površina od kamena i keramike. Za uklanjanje mrlja od hrđe koje su nastale zbog gnojiva koje sadrži željezo, vrtnog namještaja i alata od metala, tekućina koje su iscurile iz sustava grijanja, vodovodnih pipa koje kapaju i sl. Ne sadrži kiseline, ne djeluje korozivno – stoga je primjenjiv na osjetljivom prirodnom kamenu.

Primjena

U unutarnjem i vanjskom prostoru na svim površinama od kamena, pločica i keramike, prije svega na kamenim površinama osjetljivim na kiseline, poput mramora, granita, škriljevca, vapnenca i pješčenjaka, na klesancima od betona, teracu i sl. Na terasama, kolnim ulazima, pješačkim stazama, zidovima od opeke, krovovima, podovima u garažama kao i u kućama i podrumima.

Osobine materijala

  • uklanja mrlje od hrđe nastale kapanjem i naslage hrđe dospjele zrakom
  • jednostavno za špricanje 
  • ne zahtijeva utrljavanje ni ribanje
  • pH: ca 8,0

Baza materijala

15-30 % organskih sumpornih spojeva, < 5 % neionski tenzidi.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalnoj ambalaži.

Gustina

ca. 1,034 g/cm³

Prikladne podloge

Površina mora za postupak biti suha. Što je toplija površina koju se obrađuje i što je veća temperatura okoline, tim je brži i bolji rezultat.

Priprema materijala

Po mogućnosti se ne smije koristiti na temperaturama ispod +15 °C, po potrebi podlogu prethodno zagrijati električnom sušilicom.

Način primjene

Tekućina se ne smije na površini osušiti, ljubičaste promjene boje uvijek valja dobro dodatno isprati vodom. Ako primjerice, na svijetlim kamenim površinama ili u porama još zaostanu ljubičaste mrlje, ponovo ih treba isprati vodom. Ostatak iščezava pod djelovanjem sunca i kiše. Pištolj za špricanje treba nakon upotrebe dobro isprati.

Razrjeđivanje

1 l dovoljna za 25-50 l otopine, zavisno o razrjeđenju.

Sistem nanošenja

U nerazrijeđenu stanju nanijeti na suhu površinu, mrlje moraju biti potpuno namočene.
Pričekati da djeluje ca. 5-10 minuta. Ljubičasta promjena boje i tipičan miris ukazuju da je počelo djelovanje.
Nakon toga obraditi površinu spužvom, običnom četkom ili četkom za ribanje i vodom i isprati s velikom količinom vode. U slučaju starijih i tvrdokornih mrlja mora se postupak ponoviti, eventualno i više puta, sve dok mrlja nije uklonjena.

Potrošnja

0,5 l dostatno za 5-8 m2, ovisno o intenzitetu i jačini mrlja.

Uslovi pri nanošenju

Zbog tipičnog neugodnog mirisa koji se stvara, raditi samo u dobro ventiliranim prostorima.
Po mogućnosti ne koristiti pri temperaturi ispod +15 °C.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Štetno ako se proguta. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Čuvati izvan dohvata djece. Prije upotrebe pročitati naljepnicu. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. Nakon upotrebe temeljno oprati ruke.  SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili liječnika. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne upotrebe. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Odložiti sadržaj/spremnik na za to predviđenom mjestu.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Sadrži natrij merkapto acetat.

Odlaganje

Spalionica posebnog otpada ili odlagalište za skupljanje problematičnih tvari. Ne smije se odlagati kao kućno smeće. Ne dopustiti izlijevanje u kanalizaciju, zemlju ni u podzemne vode. Neočišćene spremnike odložiti na isti način kao i proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 59 405 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 20 01 29
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.ba

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije