caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/21792/020351_AlkydLackspachtel_Tuben.png

Capalac Aqua Alkyd LackSpachtel

Kit za ispunu na bazi alkidne smole u obliku vodene emulzije za vanjske i unutarnje prostore. Idealna dopuna premazu Capalac Aqua PU-Alkyd Gloss/Satin. 

Primjena

Fina masa za ispunu na bazi alkidne smole za djelomično i plošno zaglađivanje vanjskih i unutarnjih površina koje treba lakirati.

Osobine materijala

 • laka i jednostavna obrada
 • izvrsna sposobnost ispunjavanja
 • neznatno stezanje
 • brzo sušenje
 • vrlo dobra mogućnost brušenja
 • do 1000 µm debljine mokrog sloja po prolazu
 • može se prelakirati lakovima razrjedivim u vodi i lakovima na bazi alkidne smole koji sadrže otapala
 • otpuštanje mirisa u neznatnoj mjeri 
 • masa je u obliku vodene emulzije i s vrlo malo štetnih tvari
 • ne suši se zahvaljujući pakiranju u tubama
 • može se odsoljavati te je tako prikladna za povijesne građevine

Baza materijala

Vodena emulzija na bazi alkidne smole (kit).

Pakovanje/veličina pakovanja

350 g, 1200 g plastična tuba

Nijanse

Bijela

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, u originalno zatvorenoj ambalaži, uskladištivo minimalno godinu dana.

Gustina

ca. 1,8 g/cm3

Prikladne podloge

Grundirano drvo i metal, nosivi stari premazi i grundirane, nealkalne žbukane površine dostatne čvrstoće. Na vanjskom prostoru na drvetu kitati samo za popunjavanje pora ili popravljati manja oštećenja. Sukladno BFS biltenu br. 18, na vanjskom prostoru nisu dopušteni radovi zaglađivanja drvenih građevinskih elemenata po njihovoj čitavoj površini. Na metalnim površinama na vanjskom prostoru popravljati samo oštećenja na manjoj površini. Na žbukanim površinama koristiti samo u unutarnjem prostoru.

Priprema podloge

Podloga mora biti čista, suha i nosiva. Na metalne i žbukane površine treba nanijeti temeljni premaz. Nosive stare premaze treba izbrusiti do matiranog izgleda.

PodlogaGrundiranje
Sirovo drvo
– unutra
– vani
Capacryl PU-Vorlack
Capacryl HolzschutzGrund
Nosivi stari lakoviCapacryl Haftprimer
Željezo, čelikCapalac AllGrund
Ožbkane površineCaparol OptiGrund E.L.F.

Način primjene

Obrada:
Na površine ili oštećenja nanijeti masu nehrđajućom lopaticom za špahtlanje odnosno višestruko izravnavati s debljinama mokrog sloja do maksimalno 1000 µm po prolazu. Nakon sušenja po potrebi prebrusiti. Izvesti međupremaz.

Potrošnja

ca. 900 g/m2 za debljinu suhog sloja od 500 µm. Ova količina potrošnje materijala predstavlja samo orijentacijsku vrijednost koja, ovisno o vrsti podloge, može znatno odstupati. Tačne vrijednosti potrošnje može se odrediti samo prethodnim pokusnim kitovanjem.

Uslovi pri nanošenju

Materijal, zrak i podloga:
Min. 5 °C max. 30 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon 1–3 sata površina se može brusiti. Nakon 3–5 sati je moguće premazivanje lakovima na bazi vode, a nakon 8–10 sati moguće lakiranje lakovima na bazi otapala.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Ne udisati prašinu. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list.
Sadrži 2-butanonksim – može izazvati alergijske reakcije.

Sigurnosno - tehnički list dostupan na upit.

Odlaganje

Samo ambalažu praznu bez ostatka davati na reciklažu. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

Proizvod ne podliježe HOS kategorizaciji.

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF02

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije