caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/194574/056883_Capadur_SilverStyle_5_L.png

Capadur Silverstyle

Vodorazrjediva lazura sa efektom za atraktivno oblikovanje drvenih površina. Za unutrašnje i vanjske radove.
 • Primjena

  Efektna lazura s metalnim sjajem za vrlo atraktivno i decentno oblikovanje drvenih površina. Primjenjuje se za unutrašnje radove i za vanjske radove na drvenim elementima stabilnih dimenzija kao što su prozori i vrata, drvenim elementima ograničeno stabilnih dimenzija kao što su drvene konstrukcije na urez i pero i na drvenim elementima koji ne drže mjeru (nestabilnih dimenzija), npr. na fasadama. Nije prikladno za drvo koje je u stalnom dodiru sa zemljom i vodom.

  Osobine materijala

  • aluminijski bronzani pigmenti daju plemeniti efekt
  • uzvanredna UV zaštita pomoću reflektirajućih pigmenata
  • visoki stepen zaštite od vlage za drvene elemente stabilnih dimenzija
  • velika sposobnost difuzije
  • lazura s tankim slojem olakšava radove na renoviranju
  • vodorazrjediva
  • premazane površine se ne lijepe
  • konzistencija koja sprječava kapanje

  Baza materijala

  Alkidno-akrilna disperzija.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  1 l, 5 l

  Nijanse

  • Standardna nijansa: 
   Stardust

  Koristeći Stardust kao baznu nijansu, na ColorExpress mašinama moguće su slijedeće nijanse na bazi nijanse Stardust: Neptun, Earth, Moon, Deep Space i ostale nijanse prema 3D, DB ili biserno sjajne nijanse prema RAL.
  Na dojam nijanse i sjaja utiče stanje površine drveta kao i broj premaza i nanešena količina.

  Stepen sjaja

  Svilenkasto-mat.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, najmanje 2 godine u originalno zatvorenoj ambalaži.

  Gustina

  ca. 1,0 g/cm3

  Prikladne podloge

  Unutrašnji drveni elementi. Drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija kod vanjskih radova.
  Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta ne smije prijeći kod elemenata stabilnih dimenzija 13%, a kod onih sa ograničeno stabilnim dimenzijama i onih koji ne drže mjeru 15%.
  Poštovati temeljna pravila konstrukcijske zaštite drveta. Ista su preduslov za trajnu zaštitu drveta sa premaznim materijalima.
  Prije premazivanja drvenih materijala u obliku ploča, kao npr. ploča od masivnog drveta, šper-ploča s furnirom, iverica ili ploča sa vlaknima, molimo poštovati upute u BFS-Upute br. 18, st. 2.2.3.

  Uputa za održavanje premazanih drvenih elemenata:
  Trajno očuvanje vrijednosti premazanih drvenih elemenata postiže se samo redovnim i stručnim održavanjem. Upute za održavanje i potrebne intervale održavanja se mogu pronaći u BFS-Upute br. 18 saveznog odbora Boja i zaštita materijalnih vrijednosti, Prilog C.

  Priprema podloge

  Nove drvene površine
  Glatke, oblanjane površine obrusiti u smjeru vlakana i očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, npr. smolu, odstraniti. Kod vanjskih radova impregnirati sa Capacryl Holzschutz-Grund.

  Stare drvene površine - vanjske
  Posivjele, vremenom istrošene drvene površine obrusiti do zdravog, nosivog drveta i očistiti. Impregnirati sa Capacryl Holzschutz-Grund.

  Premazane drvene površine
  Nenosive stare premaze potpuno odstraniti do površine drveta. Drvenu površinu impregnirati sa Capacryl Holzschutz-Grund. Nosive stare premaze koji dobro vežu očistiti. Naslage gljivica i algi temeljito oprati i površinu dezinficirati sa Capatox. Grundirati tako da pokrije površinu sa Capacryl Haftprimer u nijansi boje za renoviranje. Nakon toga dva do tri premaza sa Capadur SilverStyle u željenoj nijansi boje (tehnika posvjetljivanja).

  Priprema materijala

  Capadur SilverStyle je pripremljen za upotrebu. Prije upotrebe promiješati. Za obradu kistom koristiti kist za akrilni lak sa mješavinom poliesterskih i prirodnih dlaka (npr. Orelmix). Za nanošenje valjkom koristiti kratkodlake poliamidne valjke i doraditi kistom.

  Sistem nanošenja


  Podloga

  Primjena

  Priprema
  podloge

  Impregniranje

  Grundiranje

  Međupremaz

  Završni premaz

  Nepremazani
  drveni elementi

  vani

  BFS-Uputa
  br. 18

  Capacryl
  Holzschutz-Grund

  Capadur SilverStyle

  ako je potrebno
  Capadur SilverStyle

  Capadur SilverStyle

  Nepremazani
  drveni elementi

  unutra

  obrusiti,
  očistiti

  Capadur SilverStyle

  Nepremazani
  drveni elementi

  Capadur SilverStyle

  Drveni elementi
  s nosivim starim
  premazom

  unutra i vani

  Izbrusiti,
  očistiti

  Capacryl Haftprimer Renovier farbton (Palazzo 205)

  Capadur SilverStyle

  Capadur SilverStyle

  Potrošnja

  70-100 ml/m2 po nanosu. Najmanja količina nanosa kod vanjskih radova sveukupno 200 ml/m2. Stanje drvene površine (npr. hrapavost, upojnost itd.) utiče na potrošnju. Tačne vrijednosti potrošnje se mogu odrediti samo prethodnim probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, okoline i podloge:
  Min. 8 °C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho na dodir nakon ca. 2 sata. Slijedeći premaz nanijeti najranije nakon 4 sata. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka ili slaboj izmjeni zraka, npr. zbog gusto naslaganih elemenata, sušenje se produžuje.

  Čišćenje alata

  Nakon upotrebe vodom.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
  Sadrži: CG 22-1130 (UV-Absorber), Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacat. Može izazvati alergijske reakcije.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu  odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao  kućno smeće.

  HOS

  A(e), 130 g/l; maks. 60 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-KH01

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehničke informacije