caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/185045/055799_CAPALAC_Vorlack_2,5L.png

Capalac Vorlack

Temeljni lak za drvo i grundirani metal, za vanjske i unutarnje radove, bez aromatskih ugljikovodika.

Primjena

Temeljni lak za lakše premazivanje visokokvalitetnim lakovima na metalnim i drvenim površinama, vani i unutra.
Zbog tipičnog mirisa alkidne smole, preporučljivo je umjesto Capalac Vorlack, na velikim površinama u unutarnjim prostorima koristiti Capacryl PU-Vorlack, na vodenoj bazi.

Osobine materijala

 • otapalo bez aromata
 • vrhunska pokrivnost, velika moć pokrivanja rubova
 • velika moć zapunjavanja
 • visoka stabilnost
 • velika elastičnost
 • izvrsno prijanjanje
 • odlično se brusi
 • ravnomjerno razmazivanje
 • tiksotropan, nema kapanja
 • bez olova i kromata
 • brzo sušenje
 • optimalno usklađenost nijansi sa (Capalac) bijelim lakovima

Baza materijala

Alkidna smola bez aromatskih otapala.

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Capalac Vorlack:
  375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
 • Capalac mix Vorlack:
  500 ml, 1 l, 2,5 l, 10 l

Nijanse

Bijela. 
Nijansirati sa max. 5% Capalac Hochglanz Buntlack, a u Capalac mix sustavu može se nijansirati u ca. 18.000 nijansi.
Pri radu sa slabo pokrivnim nijansama, kao što su crvena, narandžasta ili žuta, predlažemo temeljni sloj napraviti u pripadajućoj temeljnoj nijansi. Za Capalac Vorlack odgovarajući tonovi su dostupni na mašinama za toniranje u ColorExpress sustavu.

Stepen sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži.

Gustina

ca. 1,5 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Drvo i grundirani metal.

Priprema podloge

Grundirano drvo i grundirane metalne površine obrusiti i očistiti.

Priprema materijala

Prije upotrebe dobro promiješati.

Način primjene

Capalac Vorlack se nanosi kistom/četkom, valjkom ili špricanjem.
Savjeti za nanošenje špricanjem:

Ø DiznePritisakRazrjeđivanjeTemperatura materijala
Airless/Aicoat-TempSpray0,009–0,011 inča180–200 baratvornički viskozitet35 °C

Obrada:
Nanošenje špricanjem (Airless & Aircoat) je moguće u isporučenoj konzistenciji uz zagrijavanje materijala (TempSpray).
Capalac Vorlack je tvornički podešen za nanošenje četkom/kistom.

Sistem nanošenja

Podloga
Priprema podlogeImpregniranjeGrundiranjeMeđupremazZavršni sloj
Drvo, drveni materijaliunutraobrusitiCapalac VorlackCapalac VorlackCapalac
Weiß-oder Buntlacke
DrvovaniBFS br. 18Capalac Holz-
Imprägniergrund
Capalac Vorlack
Željezo, čelikunutraskinuti hrđu/odmastitiCapalac AllGrund ili Rostschutzgrund
vaniskinuti hrđu/odmastiti2 x Capalac AllGrund ili
2 x Rostschutzgrund
CinkunutraBFS br. 5Disbon 481 EP-Uniprimer ili
Capalac AllGrund
vaniBFS br. 5Disbon 481 EP-Uniprimer ili
2 x Capalac AllGrund
AluminijunutraBFS br. 6Capalac AllGrund
vaniBFS br. 6Capalac AllGrund
Tvrdi PVCunutra/vaniBFS br. 22Capalac AllGrund
Nosivi stari premaziunutra/vaniobrusiti/očistiti lužinomOštećena mjesta na odgovarajući način pripremiti prema podlozi i grundirati
Savjet: Na praškastim premazima, premazima svitaka i zavojnica i drugim kritičnim podlogama prethodno izraditi probne površine i provjeriti vezanje za podlogu.

Potrošnja

Potrošnja ml/m2 po slojuKist/četkaValjakAirless
okomite površine80–10070–9090
vodoravne površine120120120

Uslovi pri nanošenju

Material-, Okolna i temperatura podloge:
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnostiotporno na prašinusuho na dodirmože se brusiti i premazivati
nakon sati24ca. 12

Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produžuju.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe tehničkim benzinom, zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Zapaljivo. Učestalo izlaganje može prouzrokovati sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare / aerosol. Spriječiti  dodir s očima i kožom. Ne smije dospijeti u kanalizaciju / vode i plodno tlo. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Upotrebljavati samo u dobro prozračenim prostorima. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik. 
Sadrži: 2-butanoksim – može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(d): 300 g/l; maks. 300 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-LL01

Deklaracija sadržaja

Alkidna smola, titan dioksid, kalcij karbonat, silikati, alifati, aditivi.

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba