caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/65541/029495_TI_002_Comp_ObjektLack.png

Capalac Profi-ObjektLack

Lak na bazi alkidnih smola za vanjsku i unutarnju primjenu.

Primjena

Za ekonomično završno lakiranje na drvetu, metalu i tvrdom PVC-u, za vanjske i unutarnje radove. Bijele nijanse ne koristiti na uređajima za grijanje (opasnost od žutila).
Zbog razvijanja tipičnog mirisa alkidne boje, preporučujemo za velike površine u zatvorenom prostoru koristiti Capacryl PU-Satin/-Gloss.

Osobine materijala

  • dobra stabilnost boje i sjaja
  • dobra postojanost
  • dobra pokrivna moć
  • odlično pokrivanje rubova
  • visoka otpornost na udarce
  • brzo sušenje
  • dobro razljevanje
  • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu i kratkotrajna postojanost na slabe kiseline i lužine

Baza materijala

Alkidna smola, sadrži otapala, bez aromata

Pakovanje/veličina pakovanja

2,5 l, 10 l

Nijanse

U ColorExpress sustavu (Capalac mix) moguće ca 18.000 nijansi.
Pri radu sa slabo pokrivnim nijansama, kao što su crvena, narančasta ili žuta, predlažemo temeljni sloj napraviti u pripadajućoj temeljnoj nijansi. Za Capalac Profi-Objektlack, Capalac AllGrund i Capalac Vorlack odgovarajući tonovi su dostupni na mašinama za toniranje u ColorExpress sustavu.
Savjet: Kod Capalac Profi-Objektlacka svilenkasto-mat može na površinama premazanim tamnim i intenzivnim nijansama doći do privremenog otiranja pigmenata – po potrebi premaz transparetnim lakom Capalac Kunstharz-Klarlack.
Kod svijetlih nijansi i bijele boje može zbog oskudnog uticaja svjetla (UV zračenje), topline i hemijskih utjecaja kao što su npr. pare amonijaka iz sredstava za čišćenje, materijala za ljepljenje, premazivanje ili brtvljenje doći do pojave žutila na površini laka. To žutilo je tipično za materijal i ne predstavlja manu proizvoda.
Postojanost nijansi prema BFS uputi br. 26:
Vezivo: Klasa B
Pigmentiranje: Grupa 1 do 3 ovisno o nijansi

Stepen sjaja

Svilenkasto mat/visoki sjaj

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži.

Gustina

ca. 0,9–1,1 g/cm3, ovisno o nijansi

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Grundirano i i prethodno lakirano drvo, metal i tvrdi PVC. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta kod drvenih elemenata stabilnih dimenzija ne smije prijeći 13%.

Priprema podloge

Drveni elementi:
Drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, a tvari koje izbijaju iz drveta, kao npr. smolu odstraniti. Oštre rubove odlomiti (vidjeti i uputu BFS br. 18).
Željezo, čelik:
Željezo i čelik pripremiti na stupanj čistoće SA 2 1/2 (pod pritiskom) ili ST3 (strojno) prema DIN EN ISO 12944-4.
Cink, tvrdi-PVC:
Sredstva za čišćenje na bazi amonijaka prema uputi BFS br. 5 i 22.
Aluminij:
Sa nitro-razrjeđivačem ili fosfornom kiselinom, čišćenje spužvom - mrežicom prema uputi BFS br. 6.
Stari premazi:
Stare premaze obrusiti i/ili očistiti lužinom. Nenosive stare premaze odstraniti.

Način primjene

Savjeti za nanošenje špricanjem:

Ø DiznePritisakRazrjeđivanje

Predgrijavanje materijala

Aircoat-TempSpray0,009–0,011 inča180–200 baranerazrijeđeno35 °C


Obrada
Capalac Profi-ObjektLack se može nanositi četkom, valjkom ili špricanjem. Prije upotrebe dobro promiješati. Nanošenje špricanjem (Airless & Aircoat) je moguće u isporučenoj konzistenciji uz zagrijavanje materijala (TempSpray).

Sistem nanošenja

PodlogaPrimjenaPriprema
podloge
ImpregniranjeGrundiranjeMeđupremazZavršni
premaz
Drvo, drveni elementiunutraobrusiti/očistitiCapalac Vorlackako je potrebno, Capalac
Profi-ObjektLack
Capalac
Profi-
ObjektLack
Drveni dijelovi stabilnih dimenzijavaniBFS br. 18Capalac Holz-Imprägnier-GrundCapalac VorlackCapalac
Profi-ObjektLack
Željezo, čelikunutraskinuti hrđu/odmastitiCapalac AllGrundako je potrebno, Capalac
Profi-ObjektLack
vaniskinuti hrđu/odmastiti2 x Capalac AllGrundCapalac
Profi-ObjektLack
CinkunutraBFS br. 5Disbon 481
EP-Uniprimer ili
Capalac AllGrund
ako je potrebno, Capalac
Profi-ObjektLack
vaniBFS br. 5Disbon 481
EP-Uniprimer ili
2 x Capalac AllGrund
Capalac
Profi-ObjektLack
AluminijunutraBFS br. 6Capalac AllGrundako je potrebno, Capalac
Profi-ObjektLack
vaniBFS br. 6Capalac AllGrundCapalac
Profi-ObjektLack
Tvrdi PVCunutra/vaniBFS br. 22Capalac AllGrundako je potrebno, Capalac
Profi-ObjektLack
Nosivi stari premaziunutra/vaniizbrusiti/očistiti lužinom1)Capalac AllGrund1)Capalac
Profi-ObjektLack
1)Oštećena mjesta na starim premazima pripremiti prema dotičnoj podlozi
Na stabilnim drvenim elementima je prema BFS-uputi br. 18 potreban dvostruki međupremaz.
Napomena: Na praškastim premazima, premazima svitaka i zavojnica i drugim kritičnim podlogama prethodno izraditi probne površine i provjeriti vezanje za podlogu.

Potrošnja

Ca. 100 – 130 ml/m2/nanosu. Vrijednosti potrošnje i debljine sloja su okvirne vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Tačnu vrijednost potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnostisuho na prašinusuho na dodirmože se premazivati
nakon sati6ca. 1224

Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka te ovisno o načinu primjene, vremena sušenja se mogu produžiti.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe testbenzinom, zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Zapaljivo. 
Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
Čuvati izvan dohvata djece. 
Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu.
Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje.
Ne udisati pare/aerosol.
Spriječiti dodir s kožom i očima.
Ne izlijevati u kanalizaciju.
Za gašenje požara koristiti pijesak, ugljični dioksid ili pjenu. Ne gasiti vodom.
U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu).
Sadrži 2-Butanonoxim – može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(d): 300 g/l; max. 300 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-LL01

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba