caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/185055/055809_CAPALAC_Heizkoerperlack_2,5L.png

Capalac Heizkörperlack

Sjajni lak na bazi alkidnih smola za grijaća tijela, bez aromata i kobalta.

Primjena

Kao među i završni lak premaz za grundirana grijaća tijela i cijevi uređaja / pogona zagrijanje toplom vodom u unutrašnjim prostorima. Zbog tipičnog mirisa materijala koji se razvija kod lakova na bazi alkidnih smola za premaze na velikim površinama u unutrašnjim prostorima preporučamo Capacryl Heizkörper-Lack.

Osobine materijala

  • otapala bez aromata
  • bez kobalta
  • jednostavna obrada
  • brzo se suši
  • jako dobro pokriva, odlično pokriva rubove
  • otpornost na vrućinu do 180 °C
  • velika otpornost na žutilo na sustavima za grijanje toplom vodom na temperaturi < 60 °C
  • jako dobro se razlijeva
  • jako velika otpornost na udarce
  • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu i kratkotrajno na slabe kiseline i lužine

Baza materijala

Alkidna smola s otapalima bez aromata.

Pakovanje/veličina pakovanja

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Nijanse

Bijela

Uputa: Kod svijetlih nijansi i bijele boje može zbog oskudnog uticaja svjetla (UV zračenje) i hemijskih uticaja kao što su npr. pare amonijaka iz sredstava za čišćenje, materijala za lijepljenje, premazivanje ili brtvljenje doći do pojave žutila na površini laka. To žutilo je karakteristično za materijal i ne predstavlja manu proizvoda.

Stepen sjaja

Sjajni

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu. Ambalažu držati čvrsto zatvorenu.

Gustina

ca. 1,2 g/cm3

Prikladne podloge

Grundirana grijaća tijela i cijevi uređaja /pogona za grijanje toplom vodom.

Priprema podloge

Površine obrusiti i očistiti.

Način primjene

Naputci za nanošenje prskanjem:
Ø mlaznicePritisakRazrjeđenjeZagrijavanje materijala
Visoki pritisak1,5–2,0 mm2–4 bara5–10 Vol.-%
Airless0,009–0,011 inča180–200 bara
Aircoat-TempSpray0,009–0,011 inča180–200 bara35 °C

Obrada:
Prije upotrabe dobro promiješati. Po potrebi razrjediti sa Caparol AF-Verdünner razrjeđivačem (bez aromata) ili Kunstharz-Verdünner razrjeđivačem umjetnih smola. Capalac Heizkörperlack se može nanositi četkom / kistom, valjkom ili prskanjem.

Sistem nanošenja

GrundiranjeMeđupremazZavršni premaz
nepremazana grijaća tijelaCapalac AllGrund
(do 100 °C)
Capalac
Heizkörperlack
Capalac
Heizkörperlack
industrijski grundirana / lakirana grijaća tijelaDisbon 481
EP-Uniprimer

(do 100 °C)

Potrošnja

Četka / KistValjakPrskanje
Visoki pritisakAirless/Aircoat
Potrošnja ml/m280–11070–9090100

Vrijednosti potrošnje su okvirne i mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Tačnu vrijednost potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zrakaotpornost na prašinumože se primatimože se premazivatimože se ponovo prskati
nakon sati3ca. 122020

Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produžuju.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe tehničkim benzinom odnosno zamjenom za terpentin.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Zapaljiva tekućina i para. Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Sadrži butanon oksim. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(i), 500 g/l; maks. 500 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-LL01

Deklaracija sadržaja

Alkidna smola, alifatski ugljikovodici, titan dioksid, silikati, sušila (sredstva za sušenje bezkobalta), preventivno sredstvo za kožu, aditivi.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije