caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/185061/055815_CAPALAC_BaseTop_VENTI_2,5L.png

Capalac BaseTop

Svilenkasto-sjajni visokopokrivni alkidni lak sustav odlične pokrivnosti za racionalnu, višestruku primjenu u vanjskim i unutarnjim prostorima. Difuzivni ventilirajući sustav za prozore.

Primjena

Visoko difuzni lak za ekonomične temeljne, među i završne premaze na dimenzijski stabilnim drvenim elementima ili elementima ograničene dimenzijske stabilnosti (osim drvenih greda i drvenih fasada), grundirani metal i tvrdi PVC, za unutarnju i vanjsku primjenu.

Idealno pogodan za adaptaciju postojećih premaza bez dodatnog grundiranja. Na griljama se preporučuje upotreba Capadur Color Wetterschutzfarbe. Bijele nijanse ne koristiti za premazivanje grijaćih tijela, kako bi se izbjegla pojava žutila (umjesto toga preporučujemo korištenje Capalac Heizkörperlack - lak za grijaća tijela). Zbog svog karakterističnog mirisa, u osjetljivim unutarnjim prostorima preporučujemo koristiti Capacryl PU-Gloss/Satin.

Osobine materijala

 • visoko difuzivna boja za prozore
 • vrhunska pokrivnost, velika moć pokrivanja rubova
 • velika moć zapunjavanja
 • brzo se suši
 • velika otpornost na atmosferske utjecaje zbog uporabe modificirane silikonske smole
 • otporna površina
 • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu
 • bez aromatskih ugljikovodika

Baza materijala

Silikonska alkidna smola na bazi otapala, bez aromatskih ugljikovodika.

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Bijeli:
  375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
 • ColorExpress:
  500 ml, 1 l, 2,5, 10 l

Nijanse

Bijela.
Posebne nijanse dostupne u ColorExpress (Capalac mix) sustavu.

Pri radu sa slabo pokrivnim nijansama, kao što su crvena, narančasta ili žuta, predlažemo temeljni sloj napraviti u pripadajućoj temeljnoj nijansi. Za Capalac BaseTop, Capalac AllGrund, Capalac Vorlack i Capalac GrundierWeiß odgovarajući tonovi su dostupni na mašinama za toniranje u ColorExpress sustavu.

Napomena: Kod intenzivnih i tamnih nijansi mogu na površini premaza nastati privremeno otarine pigmenata, po potrebi lakirati prozirnim lakom Capalac Kunstharz-Klarlack.
Kod svijetlih nijansi i bijele boje može zbog oskudnog utjecaja svjetla (UV zračenje) i kemijskih utjecaja kao što su npr. pare amonijaka iz sredstava za čišćenje, materijala za ljepljenje, premazivanje ili brtvljenje doći do pojave žutila na površini laka. To žutilo je tipično za materijal i ne predstavlja manu proizvoda.

Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
Vezivo: Klasa B
Pigmentacija: Grupa 1 do 3, ovisno o nijansi

Stepen sjaja

Polusjajan

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Načetu ambalažu držati dobro zatvorenu.

Gustina

ca. 1,3 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Grundirano i ranije premazano drvo, metal i tvrda plastika.
Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.
Vlažnost drveta ne smije prijeći kod elemenata stabilnih dimenzija 13%, a kod onih s ograničeno stabilnim i nestabilnim dimenzijama 15%.

Priprema podloge

Drvene površine
Glatke, oblanjane površine obrusiti u smjeru vlakana i očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, npr. smolu, odstraniti. Oštre rubove slomiti (vidjeti BFS Uputu br. 18).

Željezo, čelik
Željezo i čelik pripremiti na stupanj čistoće prema normi SA 2 ½ (pjeskarenje i sl.) ili ST 3 (strojno) sukladno DIN EN ISO 12 944-4.

Cink, tvrdi PVC
Brusni jastučić sa mrežicom za pranje na bazi amonijaka, prema Uputi BFS br. 5 i 22.

Aluminij 
Čišćenje brusnim jastučićem sa nitro razrjeđivačem ili fosfornom kiselinom prema Uputi BFS br. 6.

Stari premazi
Stare premaze obrusiti i/ili premazati lužinom. Nenosive stare premaze ukloniti.

Način primjene

Savjeti za nanošenje špricanjem:

Ø DizneTlakRazrjeđivanjeTemperatura materijala
Aircoat-Tempspray0,011–0,013 inča180–200 baranerazrijeđen35 °C

Obrada:
Nanošenje špricanjem (Airless & Aircoat) je moguće u isporučenoj konzistenciji uz zagrijavanje materijala (TempSpray).
Capalac BaseTop je tvornički podešen za nanošenje četkom/kistom.

Sistem nanošenja

PodlogaPrimjenaPriprema podlogeImpregniranjeGrundiranjeMeđupremazZavršni premaz
Drvo,  drveni materijaliunutraobrusitiCapalac BaseTopako je potrebno 
Capalac BaseTop
Capalac
BaseTop
HDrvovaniBFS br. 18Capalac Holz-Imprägnier-GrundCapalac BaseTopCapalac BaseTop
Željezo, čeliklunutraskinuti hrđu/ očistitiCapalac AllGrundako je potrebno
Capalac BaseTop
vaniskinuti hrđu/ očistiti2 x Capalac AllGrundCapalac BaseTop
Aluminijunutra/
vani
BFS br. 6Capalac AllGrundako je potrebno 
Capalac BaseTop
Nosivi stari premaziunutra/
vani
izbrusiti/očistiti lužinomoštećena mjesta pripremiti i grundirati ovisno o podloziako je potrebno 
Capalac BaseTop
Napomena: Na praškastim premazima, premazima svitaka i zavojnica i drugim kritičnim podlogama prethodno izraditi probne površine i provjeriti vezanje za podlogu.

Potrošnja

Četka/kistValjakŠpricanje
Potrošnja ml/m2/nanosu80–10070–90100–120

Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima.
Tačnu vrijednost potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge: 
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65% relativne vlažnosti zrakaotporno na prašinusuho na dodirmože se premazivati
nakon satica. 36–76–8

Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe tehničkim benzinom, zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Capalac Base Top Venti weiß i Capalac mix Base Top Venti weiß:
Zapaljivo. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne izlijevati u kanalizaciju. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik. 
Sadrži 2-Butanonoksim, Bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebacat, Metil-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacat – Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(d): 300 g/l; maks. 300 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-LL01

Deklaracija sadržaja

Alkidna smola, alifatski ugljikovodici, titan dioksid, kalcij karbonat, silikati, aditivi

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba