caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/176522/053205_PU-AlkydGeo_hochglaenzend_750ml.png

PU-AlkydGeo

Poliuretanski alkidni bijeli lak na vodenoj bazi vrhunske kvalitete za primjenu u vanjskom i unutarnjem prostoru.
Vezivo u laku proizvedeno je 50 % od obnovljivih sirovina.

Primjena

Za visokokvalitetne među i završne premaze na grundiranim standardiziranim drvenim građevnim elementima, te na grundiranom metalu i tvrdom PVC-u u vanjskom i unutarnjem prostoru. Ne smije se upotrebljavati na grijaćim tijelima, buduće da boja može požutjeti (koristiti Capacryl Heizkörperlack). U prostorijama bez dnevne svjetlosti koristiti Capacryl PU-Satin/Gloss. Zbog primjene prirodnih ulja načelno je kod bijelih alkidnih lakova moguće da boja potamni.

Osobine materijala

 • razrjeđuje se vodom
 • vrlo slab miris 
 • jednostavnost i lakoća obrade 
 • otpornost na atmosferske utjecaje 
 • ne sljepljuje se sa sljedećim premazom 
 • velika otpornost na ogrebotine i udare 
 • difuzivan (paropropustan) 
 • otpornost na sredstva za čišćenje uobičajena u kućanstvu 
 • proizvod je izrađen od obnovljivih sirovina na održiv način

Baza materijala

Poliuretanska modificirana alkidna emulzija

Pakovanje/veličina pakovanja

 •  750 ml und 2,5 Liter

Nijanse

 • Bijela

Postojanost tona boje prema BFS br. 26:
Vezivo: Klasa B
Pigmenti: skupina 1

Stepen sjaja

Visoki sjaj i svilenkasti sjaj

Skladištenje

Na hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju 12 mjeseci.

Gustina

ca. 1,2 g/cm³

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Grundirani standardizirani drveni građevni elementi. Grundirani metal i tvrdi PVC. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i ne smije sadržavati tvari koje potiču odvajanje. Vlaga u drvetu ne smije kod standardiziranih drvenih elemenata biti veća od 13 %.

Priprema podloge

Drveni građevni elementi:
Površinu drveta treba brusiti u smjeru vlakana, temeljno je očistiti i odstraniti sastojke drveta koji izbijaju van, poput npr. smole i smolastih čepova. Oštre bridove treba zaobliti (vidjeti i BFS uputu br. 18).
Željezo, čelik:
Željezo i čelik treba pripremiti na normirani stupanj čistoće SA 2½ (obradom mlazom) ili ST3 (strojno) prema normi DIN EN ISO 12944-4.
Cink, tvrdi PVC:
Obraditi pranjem u dispergirajućem sredstvu na bazi amonijaka pomoću brusne pločice prema BFS uputi br. 5 i 22.
Alternativno: Čišćenje brušenjem brusnom pločicom i sredstvom Multistar razrjeđenim s vodom u omjeru 1 : 5.
Aluminij, bakar:
Treba poštivati upute o pripremi podloge u BFS uputi br. 6 koje se odnose na aluminij.
Čišćenje brušenjem brusnom pločicom i sredstvom Multistar razrjeđenim s vodom u omjeru 1 : 5.
Stari premazi:
Stare premaze treba obrusiti i/ili izlužiti. Nenosive stare premaze treba odstraniti.
Obraditi pranjem u dispergirajućem sredstvu na bazi amonijaka pomoću brusne pločice prema BFS uputi br. 5 i 22.

Način primjene

Preporuke za nanošenje špricanjem:

Ø DiznePritisak špricanjaPritisak zrakaRazrjeđivanje
Airless0,009–0,012 inča200 baramax. 5 %
Airmix/Aircoat0,011–0,013 inča120 bara2,5 baramax. 5 %
Niski tlak1,8–2,2 mmca. 0,5 baramax. 15 %
Visoki tlak1,8–2,0 mm2–3 baramax. 15 %
Nanošenje: 
PU-AlkydGeomože se nanositi premazivanjem, valjkom ili špricanjem. Prije uporabe dobro promiješati i po potrebi međupremaz razrijediti s maks. 5-15 % vode.
Podaci u tablici mogu odstupati ovisno o napravi za špricanje.
Za premazivanjem kistom treba primijeniti kist za lakove na vodenoj bazi. 
Pri ručnom premazivanju većih površina lak se nanosi valjkom s kratkim dlakama (teksturiranim) od poliamida (najlona) i odmah zatim dorađuje fino poroznim valjkom od pjenastog materijala ili kistom za lak na vodenoj bazi.
Veličina alata treba biti prilagođena veličini površine, kako bi se omogućilo kontinuirano nanošenje laka i ravnomjerna obrada površine (vidjeti i dodatne upute Caparola o obradi površine lakom na vodenoj bazi).

Sistem nanošenja

PodlogaPrimjenaPriprema podlogeImpregniranjeGrundiranjeMeđupremazZavršni premaz
Drvo, drveni materijaliunutraobrusiti / očistitiCapacryl Holz-IsoGrund1)PU-Alkyd
Geo2)
PU-Alkyd
Geo
Drveni dijelovi stabilnih dimenzijavaniBFS br. 18Capacryl Holzschutz-GrundCapacryl Holz-IsoGrund1)
Željezo, čelikunutraodstraniti hrđu / očistitiCapalac AllGrund
oder
Capalac Aqua Multiprimer
vaniodstraniti hrđu / očistiti2 x Capalac AllGrund
inkunutra/vaniBFS br. 5Capalac 2 K EP-Haftgrund
Aluminij/bakarunutra/vaniBFS br. 6Capacryl Haftprimer
Tvrdi PVCunutra/vaniBFS br. 22Capacryl Haftprimer
Nosivi stari premaziunutra/vaniobrusiti / izlužitiOštećenja pripremiti i grundirati sukladno podloziCapacryl Haftprimer
1) Na drvetu sa sastojcima topivim u vodi, koji dovode do promjene boje, treba uvijek nanijeti temeljni premaz za drvo Capacryl Holz-IsoGrund, mjesta sa izraženom strukturom premazati 2x.
2) Na standardiziranim drvenim građevnim elementima potreban je prema BFS uputi br. 18 dvostruki međupremaz.
Napomena: kod praškastih premaza i Coil-Coating premaza kao i drugih kritičnihpodloga treba prethodno svakako izraditi pokusne površine i na njima ispitati prianjanje.

Potrošnja

Ca. 100–120 ml/m2/nanosu. 
Vrijednosti potrošnje su orijentacijske vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenoj kakvoći. Tačne vrijednosti potrošnje mogu se odrediti samo prethodnim probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+80C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zrakasuho na prašinumože se premazivatipotpuno suho
nakon sati1–210–1248
Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe vodom.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Kod nanošenja špricanjem koristiti kombi filter A2/P2. kod brušenja koristiti filter za prašinu P2. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(d): 130 g/l: maks. 110 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-LW01

Deklaracija sadržaja

PU modificirana alkidna smola, titandioksid, pigmenti, mineralna punila, voda, glikol, glikoleter, aditivi, sredstvo za konzerviranje (metil-/benzizotiazolinon).

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije